1. pl
  2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

01 września 2022

 Poradnik ISO 19650 cz.20 - Nominacja do realizcji projektu BIM

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 omówiłem ocenę i rejestrowanie ryzyka związanego z zamówieniem. W tym odcinku skupię się na kolejnym dużym punkcie BIM’owej normy ISO jakim jest nominacja do realizacji zamówienia.

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:
 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.
 

Nominacja do realizacji projektu
 

Udało się! Zostałeś/aś wybrany/a przez Zamawiającego do realizacji projektu. Inwestora przekonała oferta i świetnie przygotowany wstępny Plan Realizacji BIM (BEP). Twoja rola to Główny wykonawca projektu, co oznacza, że to Ty bezpośrednio podpisujesz kontrakt z klientem i dostarczasz mu rezultaty pracy zespołu wykonawczego. Twoim zespołem wykonawczym mogą być zarówno Twoi pracownicy, jak i Podwykonawcy, którzy realizują część, lub całość prac dla Ciebie. I co teraz? Jakie powinny być Twoje następne kroki realizacji projektu z użyciem BIM? Dziś przedstawię część zaleceń normy ISO 19650-2 dotyczące etapu Nominacji.
 

Potwierdzenie Planu Realizacji BIM zespołu wykonawczego
 

Plan Realizacji BIM powinien zostać opracowany i uzgodniony ze wszystkimi interesariuszami projektu, zarówno tymi którzy już są znani Głównemu wykonawcy, jak i tymi, którzy zostaną wyznaczeni dopiero podczas dalszych prac. Ma to na celu zapewnienie, że BEP odzwierciedla ich działania i użycie IT.

Opracowanie treści BEP może również wymagać zaangażowania Zamawiającego w celu uzgodnienia wszelkich niezbędnych uzupełnień lub poprawek do standardu informacyjnego projektu lub metod i procedur tworzenia informacji w projekcie. 
 

Plan Realizacji BIM prawdopodobnie będzie ewoluował przez cały czas trwania projektu w miarę wyznaczania dodatkowych stron do zespołu wykonawczego. Główny wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie Planu Realizacji BIM, tak aby stale odzwierciedlał podejście zespołu wykonawczego do zarządzania informacjami. Ponieważ Plan Realizacji BIM jest dokumentem zamówienia (częścią umowy), będzie musiał zostać poddany procesowi formalnej kontroli zmian ze zmianami uzgodnionymi z Zamawiającym i wyznaczonymi stronami.
 

Kluczowym zaleceniem jest to, aby Plan Realizacji BIM był prosty i zwięzły, tak aby był łatwy do zrozumienia, wdrożenia i utrzymania.
 

Kroki do podjęcia w ramach aktywności 5.4.1 normy ISO 19650-2:

Ustalenie Szczegółowej Tabeli Odpowiedzialności zespołu wykonawczego
 

Kolejna aktywność z normy (5.4.2) omawia przygotowanie Szczegółowej Tabeli Odpowiedzialności, ten temat jest jednak na tyle rozległy, że wolę poświęcić mu osobny artykuł. Dziś dam tylko zajawkę, aby nie psuć szyku publikacji.
 

“Rysynek 5: Przykład Ogólnej tabeli odpowiedzialności zawierającą przyjętą Strukturę Podziału”, źródło: Guidance Part F - About information delivery planning - Edition 1, tłumaczenie własne
 

Opracowana na podstawie początkowej Ogólnej Tabeli Odpowiedzialności (RACI), Szczegółowa Tabela Odpowiedzialności określa:
 

  • CO? - Jakie informacje mają zostać przygotowane;

  • KIEDY? - Kiedy informacje mają być wymieniane i z kim;

  • KTO? - Który zespół zadaniowy jest odpowiedzialny za produkcję.

 

Ustalenie Wymagań Wymiany Informacji (EIR) Głównego wykonawcy 
 

Główny wykonawca powinien zdefiniować zestaw wymogów dotyczących wymiany informacji (EIR) dla każdego Podwykonawcy, tak jak robi to Zamawiający. 
 

Podobnie jak Protokół informacyjny, wymagania EIR powinny być włączone do wszystkich umów projektowych, tj. tych pomiędzy: 
 

  • Zamawiającym (klientem) i Głównymi wykonawcami (tj. umowa pierwszego poziomu)

  • Każdym Głównym wykonawcą i jego Podwykonawcom (tj. podwykonawstwo)

  • Każdym Podwykonawcą i jego własnym podwykonawcom (tj. dalsze podwykonawstwo)
     

Rysunek 9: Kaskada wymogów informacyjnych Zamawiającego i Głównego wykonawcy za pośrednictwem zespołów wykonawczych, źródło: “Guidance Part D - Developing information requirements - Edition 2” - UK BIM Alliance, tłumaczenie własne
 

Każde EIR powinno uszczegóławiać informacje wymagane przez Głównego Wykonawcę od Podwykonawców. Może to obejmować odpowiednie aspekty EIR Zamawiającego, tworząc kaskadę w całym łańcuchu dostaw. Są to szczegółowe wymagania i powinny być zdefiniowane wokół pojęcia Poziomu Zapotrzebowania Na Informacje, który jest potrzebny, aby zapewnić uchwycenie wszystkich aspektów informacji (Level of information need, to podejście do określania szczegółowości modelu informacyjnego rozszerzającego dotychczasowe “LOD’y”).

Na przykład: wykonawca pierwszego poziomu zarządza harmonogramem i kosztami; w związku z tym może wymagać określonych informacji od niektórych podwykonawców, co umożliwi wykonanie tych zadań.
 

Ponadto Zamawiający może wymagać informacji o zasobach do celów konserwacji, które zostaną dostarczone przez wybranych podwykonawców.

Informacje te są zawarte w Wymaganiach wymiany informacji (EIR) Głównego Wykonawcy, a zatem w informacjach przetargowych dla odpowiednich podwykonawców.

Podczas realizacji projektu Wymagania wymiany informacji zapewniają Głównemu Wykonawcy mechanizm autoryzacji modeli informacyjnych.
 

Źródło: Nominacja na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

.................................................................................

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 oraz na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.
 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 omówię zależności między Strukturą Podziału plików, Tabelą Odpowiedzialności oraz dokumentami TIDP i MIDP.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

 

© 2024 by Grupa4BIM