© 2018 by Grupa4BIM

25 sierpnia 2021
W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 omówiłem podpunkt 1.7, czyli “Stworzenie Wspólnego Środowiska Danych (CDE) projektu”. Skupiłem się na podstawach procesów i rozwiązań CDE. W dzisiejszym odcinku, wciąż pozostając przy
03 sierpnia 2021
W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 omówiłem podpunkty 1.2 i 1.3  procesu normy ISO 19650-2, tj. “Ustalenia wymagań informacyjnych projektu” i “Etapów dostarczania informacji do projektu”. Odpowiedziałem na pytanie jak
14 czerwca 2021
W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 rozpocząłem opis pierwszego z podpunktów procesu omawianego w normie ISO 19650-2, tj. “Wyznaczenie zarządcy informacji ze strony Zamawiającego”. Odpowiedziałem też na pytanie “dlaczego zarządzanie
04 maja 2021
W poprzednich częściach cyklu artykułów #DigitalTwin4FM pokazaliśmy, że istnieje więcej niż jedna ścieżka dostarczania Eksploatacyjnego modelu informacyjnego - AIM (i jest to zależne od okoliczności, w jakich informacje są nabywane).
12 kwietnia 2021
W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 omówiłem osiem głównych kroków zdefiniowanych w normie, dotyczących realizacji inwestycji. W tym odcinku rozpocznę opis pierwszego z podpunktów - Wyznaczenie zarządcy informacji ze strony

#ISO19650

Najnowsze informacje dotyczące metodyki BIM

#ISO19650

#DigitalTwin4FM

  1. pl
  2. en