Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jesteś zainteresowany?

NAPISZ!

Plan szkolenia:

 

Podstawowa zagadnienia związane z zarządzaniem procesami BIM

 • Wstęp do BIM

 • BIM w Projektowaniu

 • BIM w Fazie Budowy

 • BIM Podczas Eksploatacji

 • Rola i miejsce Wymagań Informacyjnych Zamawiającego, Planu Wykonania BIM (BEP) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w inwestycjach realizowanych w Polsce

 • Poziomy dojrzałosci BIM

 • Regulacje, wytyczne, zalecenia, normy

 • Cykl dostarczania informacji w BIM

 

Określenie stanu dotychczasowego w organizacji

 • Role i podział zadań

 • Standardy pracy, komunikacji i wymiany informacji

 • PAS 91:2013 i kwestionariusz kwalifikacyjny dla branży budowlanej

 

Proces informacyjny BIM na podstawie BS1192:2007, PAS-1192-2:2013 oraz PN-EN ISO 19650-1 i PN-EN ISO 19650-2

 • OIR - Wymagania Informacyjne Organizacji
 • AIR - Wymagania Informacyjne Eksploatacji (dla obiektu)

 • PIR - Wymagania Informacyjne Projektu

 • Ewaluacja i zdefiniowanie potrzeb

 • EIR - Wymagania Informacyjne Zamawiającego

 • BEP - Plan Wykonania BIM
 • Role i zakresy odpowiedzialności
  • Kluczowe role (Menedżer Informacji, BIM Menedżer, BIM koordynator)
  • Ocena zdolności i liczebności zespołu zadaniowego i wykonawczego
  • Ustalenie planu mobilizacji zespołu wykonawczego
 • Kolaboratywne tworzenie informacji
  • CDE - Środowisko Wymiany Danych
  • PIM - Model informacyjny projektu
  • Dostarczenie i akceptacja modelu informacyjnego
  • Archiwizacja danych i wyciąganie wniosków

 

Wymagania i struktura Wytycznych Informacyjnych Inwestora (EIR) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce

 • Cele zamawiającego

 • Wymagania w zakresie zarządzania

  • Plan Wykonania BIM

  • Role i zakres odpowiedzialności uczestników

  • Planowanie pracy i systematyzacja danych

  • Zarządzanie modelem i dokumentacją

  • Procesy współpracy, spotkania i przeglądy modelu

  • Wymagania jakości dostarczanych modeli i dokumentacji

  • Koordynacja i wykrywanie kolizji

  • Szkolenia

  • Bezpieczeństwo danych

 • Wymagania techniczne

  • Oprogramowanie i sprzęt komputerowy

  • Nazewnictwo plików

  • Formaty wymiany danych

  • Układy współrzędnych stosowane w projekcie

  • Poziomy szczegółowości modelowania (LOGD/LOMI)

 • Wymagania organizacyjne

  • Harmonogram kluczowych Punktów Dostarczania Danych (data drops) 

  • Wymagania dotyczące dokumentacji i modeli BIM

  • Wymagania dotyczące kompetencji BIM

 

Wymagania i struktura Planu Wykonania BIM (BEP) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce

 • Cele i korzyści BIM

 • Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie danych

 • Zarządzanie procesami BIM

  • Zespół, role i odpowiedzialności

  • Harmonogram prac i Punkty Dostarczenia Danych (PDD)

  • MIDP - Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej

  • MPDT - Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM

  • Standaryzacja pracy

 • Wymagania techniczne

  • CDE - Platforma Wymiany Danych

  • Oprogramowanie BIM, formaty i procesy wymiany danych

  • Konwencja numeracji i nazewnictwa tworzonych plików i dokumentów

  • Poziomy szczegółowości informacji geometrycznej i niegeometrycznej w modelach BIM

 • Kontrola i zapewnienie jakości

 • Bezpieczeństwo danych

 • Zarzadzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji

 • Na co zwracać uwagę - dobre praktyki i zagrożenia

 • Opracowanie efektywnego Planu Wykonania BIM (BEP) przed i po podpisaniu umowy

 

 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca itp) którzy chcą dowiedzieć się jak jest zdefiniowany proces BIM w normach brytyjskich i normach ISO, w tym przede wszystkim dla osób które chcą nabyć umiejętności przygotowania i zaplanowania realizacji inwestycji, przygotowania kluczowych dokumentów, standaryzacji i właściwej organizacji pracy z wykorzystaniem BIM.  


Cele kształcenia:

Kursanci posiądą wiedzę  i umiejętności dotyczącą procesów związanych z przygotowaniem i organizacją inwestycji w BIM według zasad opisanych przede wszystkim w normach BS1192:2007, PAS-1192-2:2013, PN-EN ISO 19650-1, PN-EN ISO 19650-2 oraz na podstawie studium przypadku inwestycji BIM realizowanej w Polsce. Kursanci nabędą również umiejętności w zakresie przygotowania kluczowych dokumentów takich jak Wytyczne Informacyjne Zamawiającego (EIR), Plan Wykonania BIM (BEP), wymagań w zakresie zarządzania, wymagań technicznych oraz organizacyjnych. 

 

Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Jak proces BIM został zdefiniowany w normach BS1192:2007, PAS-1192-2:2013 ?
 • Jak proces BIM został zdefiniowany w normach PN-EN ISO 19650-1, PN-EN ISO 19650-2 ?
 • Jakie są różnice pomiędzy procesami opisanymi w normach brytyjskich i normach ISO?
 • Jakie kluczowe dokumenty należy przygotować i co powinny zawierać?
 • Jakie są wymagania w zakresie zarządzania, wymagania techniczne i organizacyjne inwestycji realizowanej w metodyce BIM.
 • Co powinny zawierać Wytyczne Informacyjne Zamawiającego (EIR) i jak je przygotować (na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanej w Polsce)?
 • Co powinien zawierać Plan Wykonania BIM (BEP) i jak go przygotować (na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanej w Polsce)?


Wymagania:

Podstawowa znajomość procesów BIM i procesów inwestycyjno-budowlanych oraz podstawowe umiejętności korzystania z internetu i przeglądarki internetowej.

 

Wsparcie po szkoleniu:

14 dni mailowego wsparcia poszkoleniowego.

 

Planowanie realizacji inwestycji w BIM

SPRAWDŹ TERMINY I CENY

Cena: 950,00 zł/os

(772,00 zł + 23% VAT)

Czas trwania:

14 h

Ilość dni

2

Materiały

TAK

© 2018 by Grupa4BIM