1. pl
 2. en

PARTNERZY:

PROWADZĄCY:

Piotr Pióro

Skanowanie Laserowe

 

Przechwytuje rzeczywistość. Dostarcza chmury punktów i modele 3D o wysokiej precyzji. Używa skanowania laserowego i fotogrametrii, aby jak najlepiej, najszybciej i najdokładniej sprostać tym zadaniom. Założyciel firmy P3D.

Daniel Małysa

specjalista ds. Facility Management

 

Zajmuje się obsługą i doradztwem technicznym dla nieruchomości komercyjnych. Optymalizuje koszty utrzymania budynków. Prowadzi zajęcia na AGH w Krakowie, na temat nowoczesnych technologii w zarządzaniu nieruchomościami.

mgr inż. arch. Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer i BIM koordynator. Odpowiedzialny za koordynację modelowania, przygotowania informacji o zasobach w BIM i wymianę danych z systemami FM.

mgr inż. Krzysztof Knapik

Manager Informacji BIM

 

Doświadczony projektant konstrukcji, od ponad 12 lat aktywnie zajmujący się tematyką BIM. Specjalista w zakresie wykorzystania zwinnych metod zarządzania (Agile) w metodyce BIM.

Materiały

TAK

Ilość dni

2

Czas trwania:

16 godzin szkoleniowych

Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane dla osób zainteresowanych tematyką BIM, zarządców nieruchomości, inwestorów, deweloperów chcących nabyć wiedzę dotyczącą Digital Twin który wspomoże dotychczasowy przepływ pracy z oprogramowaniem FM.
 
Cele kształcenia:

Kursanci zdobędą niezbędne informacje dotyczące podstaw metodyki BIM, oraz wdrożenia oprogramowania BIM u zarządcy nieruchomości.

 
Wymagania:

Podstawowa znajomość obsługi komputera

 

Wsparcie po szkoleniu:

14 dni mailowego wsparcia poszkoleniowego.

Plan szkolenia:

 

Podstawy BIM

 • Kluczowe pojęcia i definicja BIM

 • Czynniki wpływające na sukces wdrożenia BIM. Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem BIM

 • Zarządzanie inwestycją budowlaną z wykorzystaniem BIM  (Dlaczego BIM to nie tylko model 3D?)

 • Skaning laserowy do chmury punktów - proces, korzyści i niezbędne informacje

 • Uwarunkowania prawne i standard PN-EN ISO 19650-3 

 • Narzędzia do tworzenia modeli BIM

 • Opis integracji BIM4FM na przykładzie kilku najpopularniejszych systemów

 

Scenariusz BIM4FM cz.1

Wstępne uzgodnienia

 • Przygotowanie dokumentacji 2d istniejącego bud.

 • Ustalenie stref w budynku niezbędnych do przygotowania (rozbiórka sufitów podwieszanych)

 • Skaning laserowy

 • Przygotowanie chmury punktów

 

Podstawy organizacji pracy w BIM

 • Role i zadania w projekcie BIM

 • Procesy BIM

 • Środowisko pracy CAFM z modułem BIM 

Przykładowe standardy pracy

 • Poziomy szczegółowości geometrii i nasycenia informacją -  LOD i LOI

 • Zakres i obszerność informacji w bazie

 • Omówienie otwartego standardu IFC

 • Omówienie otwartego standardu COBIE

 

Scenariusz BIM4FM cz. 2

Ustalenia z zespołem Facility Management

 • Ustalenie podziału pomieszczeń i przestrzeni analitycznych

  • powierzchnia, zakres, nazewnictwo i numeracja Przestrzeni

 • ustalenie stref i pomieszczeń w nich zawartych

 • Ustalenie listy elementów do wstawienia

 • Ustalenie podziału systemów i podsystemów instalacji

 

Wykorzystanie modeli BIM i Digital Twin w zarządzaniu nieruchomościami w Polsce i na Świecie

 • Przyczyny wykorzystania BIM dla branży FM

 • Opis studium przypadku wdrażania BIM4FM (np. cogiteon)

 • Korzyści z Digital Twin dla zarządców nieruchomości

 • Szkolenie obsługi przed oddaniem budynku do użytkowania

 • Skrócenie procesu adaptacji w nowym budynku

BIM i CAFM jako podstawowe narzędzia Facility Managera

 • Przejmowanie przez CAFM roli CMMS w utrzymaniu nieruchomości

 • Oprogramowanie CAFM

 • Opis działania zleceń pracy w systemach FM wykorzystujących BIM

 • Zależności między Property i Facility Management

 • Rodzaje metodologii utrzymania infrastruktury

 • PropTech - najnowsze wyzwania stawiane przed branżą Facility Management

 

Scenariusz BIM4FM cz.3

Ustalenie wymaganych informacji dla elementów

 • Które informacje o elementach powinny znaleźć się w pliku wymiany danych (COBie)

Ustalenie nazewnictwa i klasyfikacji elementów 

 • Szczegółowość zdefiniowania sprzętu w klasyfikacji Omniclass 

 • Nazewnictwo rodzin i typów

 • Ustalenie kodów kolorów systemów instalacji

 • Użycie dodatkowych kodów dla poszczególnych elementów 

 

Rola FM w przygotowaniu bazy danych BIM na etapie budowy i odbioru końcowego budynku (korzyści)

 • Dostępność i możliwość wykorzystania danych w fazie eksploatacji 

 • Baza danych i model BIM jako źródło danych do odbiorów

 • BIM jako podstawa do przygotowania budżetu i wyboru dostawcy usług FM

Proces informacyjny BIM na podstawie PN-EN ISO 19650-1, ISO 19650-2, ISO 19650-3

 • OIR - Wymagania Informacyjne Organizacji

 • AIR - Wymagania Informacyjne Eksploatacji (dla obiektu)

 • EIR - Wymagania Wymiany Informacji

 • BEP - Plan Wykonania BIM

 • Role i zakresy odpowiedzialności

  • Kluczowe role (Menedżer Informacji, BIM Menedżer, BIM koordynator)

  • Ocena zdolności i liczebności zespołu zadaniowego i wykonawczego

  • Ustalenie planu mobilizacji zespołu wykonawczego

 • Kolaboratywne tworzenie informacji

  • CDE - Środowisko Wymiany Danych

Oszacowanie - wyrównanie - rozwój. Planowanie wdrożenia BIM

 • Ocena organizacyjna BIM

 • Określenie misji

 • Identyfikacja i analiza celów wdrażania BIM

 • Przygotowanie map głównych procesów 

 

Scenariusz BIM4FM cz.4 

Modele architektury, konstrukcji i instalacji

 • Przygotowanie modelu architektoniczno-konstrukcyjnego

 • Przygotowanie Przestrzeni (spaces) 

 • Wczytanie Parametrów współdzielonych COBie

 • Przygotowanie modelu instalacji

Koordynacja modelu i eksport COBie

 • Sprawdzenie kolizji między modelami MEPF (Mechanical/ Electrical/ Plumbing/ Firefighting), oraz instalacji z modelem arch-konst

 • Eksport danych do pliku COBie

Model BIM i dane obiektu na platformie FM

 • Import danych do systemu FM

 • Dopasowanie dokumentacji eksploatacyjnej do struktury assetów

 • Wpisanie terminów kolejnych przeglądów i gwarancji, oraz wymaganych prac dodatkowych

Aktualizacja danych po zmianach w obiekcie

 • Aktualizacja bazy danych wewnątrz systemu FM

 • Aktualizacja modelu

 • eksport CoBIE z np. FM do Revit

 

SPRAWDŹ TERMINY I CENY

Cena: 950,00 zł/os

(772,00 zł + 23% VAT)

Jesteś zainteresowany?

NAPISZ!

Twój e-mail:

Telefon

Treść wiadomości:

Polityka prywatności

Akceptuję postanowienia Polityki Prywatności

Regulamin serwisu

Akceptuję Regulamin

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

© 2024 by Grupa4BIM