Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jesteś zainteresowany?

NAPISZ!

Cena: 950,00 zł/os

(772,00 zł + 23% VAT)

SPRAWDŹ TERMINY I CENY

Plan szkolenia:

 

Wiadomości ogólne

 • Środowisko programu Autodesk Inventor
 • Zasady pracy w programie
 • Interface użytkownika

 

Szkicowanie

 • Szkic 2D
 • Import szkiców z AutoCAD (*.dwg)
 • Szkic 3D
 • Praca z szykiem prostokątnym i kołowym.
 • Odbicie lustrzane.

 

Modelowanie 3D

 • Podstawowe operacje 3D
 • Narzędzia otworów
 • Gwinty widoczne i niewidoczne
 • Zaokrąglenie, fazowanie
 • Szyk w środowisku modelowania bryłowego.

 

Wstawianie elementów odniesienia

 • Punkt
 • Płaszczyzna

 

Modelowanie swobodne

 • Tworzenie części z użyciem narzędzia FreeForm
 • Praca z krzywymi typu T-Splines

 

Tworzenie złożeń

 • Wiązanie zespołów
 • Wiązanie ruchowe
 • Zestawienia materiałów
 • Reprezentacja pozycji

 

Wizualizacja

 • Tworzenie animacji

 

Konstrukcje blachowe

 • Podstawowe operacje: tworzenie powierzchni, kołnierza, zagięcia, zawinięcia
 • Rozwinięcia

 

Dokumentacja 2D

 • Generowanie rzutów z modeli 3D – bryłowych i blachowych
 • Wymiarowanie rysunku
 • Tworzenie dodatkowych widoków, przerwań, dodawanie symboli, itp.
 • Generowanie tabelki rysunkowej
 • Eksport dokumentacji do formatu *.dwg, *.dwf, *.pdf, PDF 3D

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane dla inżynierów branż mechanicznych chcących tworzyć modele bryłowe oraz ich złożenia. Uczestnicy będą mogli dzięki zdobytej wiedzy tworzyć nowe modele, oraz przekształcać płaskie szkice w ich trójwymiarowe reprezentacje.
 

Cele kształcenia:
Kursanci posiądą umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi programu Autodesk Inventor Professional zwłaszcza:

 • wykorzystywanie narzędzi parametrycznego modelowania 3D
 • import rysunków AutoCAD i praca z nimi
 • modelowanie swobodne (FreeForm)
 • konstrukcje blachowe
 • dokumentacja płaska

 

Wymagania:
Podstawowa znajomość obsługi komputera

 

Wsparcie po szkoleniu:

14 dni mailowego wsparcia poszkoleniowego.

Autodesk Inventor

poziom 1

Czas trwania:

14 h

Ilość dni

2

Materiały

TAK

Sprawdź poziom 2

Autodesk Inventor jest programem, który umożliwia projektowanie mechaniczne o wysokiej wydajności w systemie 3D. Dedykowany jest konstruktorom i inżynierom, którzy chcą zredukować czas projektowania i wprowadzić na rynek lepsze produkty w krótszym czasie. Modelator bryłowy służy do zaprojektowania urządzenia jako modelu 3D. Następnie można je, na podstawie wielu rysunków złożeniowych, wykonawczych, ofertowych i poglądowych, wygenerować. Szkolenie Autodesk Inventor podczas szkoleń możliwe jest zdobycie wiedzy z czterech dziedzin: modelowania bryłowego, modelowania części, modelowania zespołów oraz konstrukcji blachowych. Poza tym czterema zagadnieniami na rynku istnieje również dużo pomniejszych kursów obejmujących takie zagadnienia jak projektowanie form wytryskowych. 

Wprowadzenie do modelowania bryłowego podczas szkolenia Autodesk Inventor pozwoli uczestnikowi na praktyczne poznanie metod pracy w programie. Nie wymaga wcześniejszej znajomości programu. Szkolenie Autodesk Inventor polegające na zaawansowanym modelu części zaznajamia uczestnika z modelowaniem części wielobryłowych, sposobach automatyzacji pracy z częściami, modelowania powierzchniowego oraz narzędziami edycji części. Celem jest przede wszystkim przedstawienie metod i zaawansowanej techniki z zakresu modelowania części. W trakcie szkoleń Autodesk Inventor z dwóch pozostałych dziedzin uczestnik może dowiedzieć się więcej o modelowaniu zespołów czy generowaniu części maszynowych. Może także udoskonalić swoje umiejętności dotyczące modelowania bryłowego z wykorzystaniem konstrukcji blachowych.

Czy szkolenia Autodesk Inventor są potrzebne? Tak, pozwalają one poznać program od podszewki i uniknąć błędów, które mogłyby zaistnieć przy samodzielnej nauce programu zwłaszcza na poziomie zaawansowanym. Ze szkolenia Autodesk Inventor można wynieść wiele korzyści, które wychodzą poza techniczna wiedzę na temat programu. Autodesk Inventor pozwala na zamodelowanie brył każdego typu, warto wykorzystać niemal nieograniczone możliwości modelowania jakie daje program. Żeby jednak w pełni z nich korzystać warto zapisać się na szkolenia Autodesk Inventor, które umożliwi każdemu użytkownikowi poznanie pełnym możliwości jakie daje program. Poznanie podstawowych, a także zaawansowanych możliwości, które oferujemy podczas naszego kursu, jest szansą na wykorzystanie w pełni użytkowanego programu.

Decydując się na szkolenia Autodesk Inventor powinniśmy zdawać sobie sprawę jakie zalety niesie ze sobą korzystanie z tego programu. Autodesk Inventor oferuje całkowicie nowy, funkcjonalny paradygmat modelowania. Projektowanie funkcjonalne pozwala konstruktorom na wyjście poza modelowanie geometryczne i wejście w środowisko, w którym mogą skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych. Jakie zalety niosą ze sobą szkolenia Autodesk Inventor?

Biorąc udział w szkoleniach Autodesk Inventor poznasz wiele przydatnych funkcji, które daje program, takich jak automatyczne widoki rysunkowe. Pozwalają one na znaczące skrócenie czasu tworzenia rysunków poprzez zautomatyzowane tworzenie widoków z przodu, z boku, izometrycznych, szczegółów, przekrojów i widoków pomocniczych części i zespołów 3D. Automatyczna aktualizacja rysunków da Ci natomiast, możliwość automatycznego przeniesienia zmian na wszystkie wersje projektu. Skojarzenie z oryginalnymi komponentami widoków rysunkowe programu Autodesk Inventor powoduje, że zmiany wykonane w dowolnej części lub zespole są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich skojarzonych arkuszach rysunkowych.

Zadowolony i pewny siebie oraz swoich umiejętności, zdobytych podczas szkolenia Autodesk Inventor, pracownik chętnie wykorzysta zdobyte doświadczenie i umiejętności w pracy zawodowej. To główna korzyść dla firmy. Pracownicy biorący często udział w rożnych dodatkowych kursach, takich jak szkolenia Autodesk Inventor, przekładają zdobytą wiedzę na konkretne działania. Warto pamiętać o pogłębianiu umiejętności pracowników, ponieważ odpowiednio wykwalifikowana kadra pracownicza to klucz do sukcesu firmy. Pracownik wysłany z ramienia firmy na szkolenia Autodesk Inventor wykorzysta w późniejszym czasie zdobytą wiedzę na korzyść tej firmy.

Poznawanie nowych technologii oraz oprogramowań za pomocą szkoleń pozwala na samodzielne przetestowanie i nauczenie się technologii bez strachu przed popełnieniem jakiegoś błędu. Gruntowna wiedza sprzyja także wprowadzaniu własnych pomysłów, a także rozbudza kreatywność i inicjatywę.

Pozytywnie wpływają na sytuację w firmie

4 powody dla których szkolenia Autodesk Inventor, a także inne są potrzebne:

Warto zauważyć, że szkolenia mogą pozytywnie wpływać na atmosferę w firmie. Inwestowanie w pracowników zwiększa ich przywiązanie do przedsiębiorstwa oraz może być traktowane jako wyróżnienie. Warto także dodać, że stworzenie firmowego planu szkoleń i kursów może długofalowo rozwiązywać problemy związane ze zmianami kadrowymi.

Wzmacniają innowacyjność oraz inicjatywę

Szkolenia poszerzają wiedzę i umiejętności

Szkolenia, między innymi szkolenia Autodesk Inventor, są po to, aby dostarczać nowych wiadomości, rozwijać cechy oraz konkretne umiejętności pracowników. Doszkalanie się, szczególnie w zawodach związanych z projektowaniem nie jest dodatkiem, a koniecznością.

Poprawiają wyniki firmy

Wiedza i umiejętności zespołu przekładają się na sytuację firmy. Znając swoją pracę i oprogramowania na których pracujemy będziemy pracować wydajniej. Szkolenia Autodesk Inventor przekładają się na mniejszą ilość błędów popełnionych z niewiedzy, a dodatkowo pomaga budować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

© 2018 by Grupa4BIM