1. pl
 2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

10 stycznia 2023

Poradnik ISO 19650 cz.22 - TIDP / MIDP - Planowanie dostarczenia informacji

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 omówiłem pierwsze trzy kroki etapu nominacji do realizacji zamówienia. W dzisiejszym odcinku szczegółowo omówię proces planowania dostarczenia informacji, w tym zależności między Strukturą Podziału plików, Tabelą Odpowiedzialności oraz dokumentami TIDP i MIDP. O tych ostatnich, czyli planach dostarczenia informacji opowiem jednak w kolejnej publikacji.

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:
 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.
 

Spójne podejście do planowania dostarczania informacji


Przygotowanie planów dostarczania informacji o projektach jest niezbędne, ponieważ każde zadanie w projekcie wymaga odczytania lub utworzenia jakiejś formy informacji.

TIDP jest to najbardziej szczegółowy poziom planowania określony w ISO 19650, wynikający ze strategii federacji, struktury podziału kontenera informacji i tabeli odpowiedzialności. 
 

Przed jakimkolwiek planowaniem muszą być określone jasne wymagania informacyjne (EIR), aby można było uwzględnić wszystkie zmienne. Wynikiem działań związanych z planowaniem dostarczania informacji każdego zaangażowanego wykonawcy jest opracowanie Planów Dostarczania Informacji o Zadaniach (TIDP). Główny wykonawca, który zarządza dostarczaniem informacji w całym zespole wykonawczym, musi skoordynować i skompilować każdy TIDP w Główny Plan Dostarczania Informacji (MIDP).

Aby zapewnić spójność podejścia seria norm ISO 19650-2 identyfikuje:

 • Kiedy należy rozpocząć proces planowania dostarczania informacji

 • Kto jest zaangażowany

 • Jakie dane wyjściowe są oczekiwane
   

Oczekiwania

 

Zgodnie z podpunktem 5.4.4, TIDP musi planować uzgodniony wykaz kontenerów informacyjnych, które mają zostać dostarczone, identyfikując dla każdego z nich:
 

 • Nazwę i funkcję kontenera informacji

 • Poprzedników lub zależności;

 • Poziom Zapotrzebowania na Informacje;

 • Szacowany czas potrzebny na przygotowanie

 • Autora

 • Kamienie milowe dostarczenia 
   

Rysunek 11 ilustruje dwa podejścia (a i b) do sposobu, w jaki kontenery informacji mogą być wymienione w TIDP. Na rysunkach przyjęto klucz kodowania kolorami. Trzeba jednak pamiętać, że są to wyłącznie przykłady, a każdy zespół wykonawczy powinien opracować własne podejście odpowiednie do jego projektu.
 

“Rysunek 11a: Podejście tabelaryczne”,  źródło: Guidance Part F - About information delivery planning - Edition 1, tłumaczenie własne

“Rysunek 11b: Podejście do diagramu Gantta”,  źródło: Guidance Part F - About information delivery planning - Edition 1, tłumaczenie własne

 

Dwa podejścia do planowania dostarczania informacji

 

ISO 19650-2 wymaga, aby TIDP zawierał listę kontenerów informacyjnych, które mają być generowane przez każdy zespół zadaniowy. Definicja „kontenera informacji” jest jednak często błędnie kojarzona tylko z plikami. „Kontener informacji” jest zdefiniowany w ISO 19650-1, klauzula 3.3.12 jako „...zestaw informacji, które można pobrać z pliku, systemu lub aplikacji…”. Kontener informacji może mieć postać podkatalogu, pliku lub podzbioru pliku, takiego jak etap, przekrój lub symbol.

Zrozumienie tego rozróżnienia jest ważne, ponieważ może ono wpłynąć na Twoje podejście do przygotowania TIDP. Poniżej opisuję dwa podejścia.

 

Podejście TIDP 1: Skoncentrowanie się na plikach

 

Takie podejście traktuje kontenery informacji tylko jako pliki i dlatego wymienia rysunki, dokumenty, modele i inne pliki, które zespół zadaniowy spodziewa się wydać. Jeśli mamy dobrze wdrożony system nazewnictwa identyfikatory są często łatwe do przewidzenia.
 


“Rysunek 12”,  źródło: Guidance Part F - About information delivery planning - Edition 1, tłumaczenie własne

 

To podejście wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami, ponieważ niełatwo jest zaplanować zakres wszystkich plików, które mają być generowane od początku do końca projektu.
 

Wymusza to skupienie się na prezentacji informacji, a nie na samej informacji. Na przykład, szczegół połączenia ścian zostanie przedstawiony jako pojedynczy rysunek, bez zrozumienia zakresu lub złożoności faktycznie wymaganych informacji. Jest jednak całkiem możliwe, że ten szczegół będzie musiał być przedstawiony na kilku rysunkach, aby ułatwić zrozumienie ekipie budowlanej. W tym scenariuszu TIDP musiałby zostać zaktualizowany w ramach procesu kontroli zmian. Stwarza to dwa problemy:

 

 • Utrzymywanie unikalnych identyfikatorów, ponieważ będą one musiały zostać dodane, wycofane lub ponownie przypisane

 • Ilość zmian - ten scenariusz prawdopodobnie powtórzy się dziesiątki, jeśli nie setki razy.
   

 

Podejście 2 w ramach TIDP: koncentracja na zadaniach związanych z tworzeniem informacji

To drugie podejście, zilustrowane na rysunku 13, koncentruje się na potrzebnych informacjach, a nie na konkretnym formacie pliku/prezentacji (niekoniecznie koncentruje się na rodzaju pliku, który ma zostać utworzony, ani na liczbie plików, które mają zostać utworzone). Dlatego nie wymaga, aby każdy przewidywany plik był wymieniony na liście, a w konsekwencji nie spowoduje zmian w TIDP, nawet jeśli jeden plik musi być rozbity na sześć, lub jeśli sześć musi stać się jednym.

“Rysunek 13”,  źródło: Guidance Part F - About information delivery planning - Edition 1, tłumaczenie własne

 

To alternatywne podejście jest luźniejsze, ale nadal działa jako jasny przewodnik po oczekiwaniach, z wyraźną nazwą i opisem.

Przy obu podejściach TIDP Wiodąca wyznaczona strona ma to samo zadanie do wykonania. Muszą upewnić się, że to, co otrzymują, zawiera szczegółowe informacje o elementach, których się spodziewają, i że otrzymają je w przewidzianym czasie.

Oba podejścia w ramach TIDP mają swoje zalety i wady i oba należy rozważyć. Ważne, żeby przyjęte podejście było skuteczne i praktyczne, przy zachowaniu jak największej elastyczności procesu.

 

Łączenie do MIDP

 

Główny Plan Dostarczania Informacji (MIDP) to kompilacja wszystkich planów dostarczania informacji o zadaniach (TIDP) w zespole wykonawczym. Jego celem jest umożliwienie Głównemu wykonawcy sprawdzania planów dostaw w różnych zespołach zadaniowych, upewnienie się, że są one zgodne z ogólnym harmonogramem oraz upewnienie się, że wszystkie powiązane produkty są we właściwej logicznej kolejności.

Główny wykonawca powinien wziąć przy tym pod uwagę:
 

 • Przydzielone obowiązki w ramach szczegółowej tabeli odpowiedzialności

 • Poprzedników i zależność między zespołami zadaniowymi

 • Czas trwania przeglądu przez Zamawiającego i Głównego wykonawcę.
   

Po złożeniu MIDP i uwzględnieniu powyższego, Główny wykonawca musi:
 

 • Upewnić się że plan zawiera podstawowe elementy dostawy i terminy

 • Powiadomić każdy zespół zadaniowy o zmianach

 • Poinformować Zamawiającego o wszelkich zauważonych zagrożeniach.
   

Źródło: Nominacja na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

 

 

.................................................................................

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 oraz na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się regularnie, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.

 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 omówię Mobilizację i testowanie metod oraz procedur przed rozpoczęciem projektu.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

© 2024 by Grupa4BIM