1. pl
 2. en

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

29 stycznia 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024 - Dofinansowane szkolenia BIM

Jak uzyskać dofinansowanie w 2024 roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Środki pochodzące z KFS są ogólnodostępne.
O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe oraz jednostki z sektora publicznego.

Jedynym warunkiem jaki należy spełnić jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu (nie mniej niż ½ etatu)

 

W roku 2024 do wykorzystania będzie ponad 236 milionów złotych.

 

Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca?

 

Pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie 80% wartości usługi szkoleniowej, wyjątek stanowią Mikroprzedsiębiorcy, którzy mogą liczyć finansowanie 100% wartości kształcenia.

Kwota dofinansowania przypadająca na 1 osobę to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.


 

 

 

Krok 1 – Zdobycie informacji o naborze środków z KFS

 

Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy. Trzeba mieć świadomość faktu, że nabory na środki z KFS są bardzo krótkie (np. w Krakowie są tą zazwyczaj 4 dni w lutym), z reguły trwają one tylko kilka dni, a przy dużym zainteresowaniu dofinansowaniem nabory odbywają się tylko raz do roku. Nabory ruszą niewbawem!

 

Krok 2 – Wybór pracowników oraz odpowiedniej oferty szkoleniowej

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z oferty Grupa4BIM. 

Listę naszych dofinansowanych szkoleń możesz sprawdzić TUTAJ.

 

Krok 3 – Uzupełnienie wniosku oraz złożenie go w terminie do PUP

 

Gdy już wybierzecie odpowiednie szkolenia, należy złożyć wniosek w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie na stronie PUPu. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o środki KFS należy spełniać warunki o przyznaniu pomocy de minimis oraz jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy. 

 

Priorytety na rok 2024:

 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. (SPRAWDŹ Barometr Zawodów)
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

 

Wybrane priorytety 2024 Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS

 

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

 

Wnioski o uzyskanie dofinansowania z rezerwy KFS zazwyczaj są prowadzone w osobnym naborze, najczęściej odbywa się to w drugiej połowie roku, w sytuacji gdy są jeszcze dostępne środki.

 

Załącznik dotyczący programu kształcenia ustawicznego, który jest wymagany przy składaniu wniosku zawsze dostarcza instytucja szkoleniowa, czyli w tym wypadku Grupa4BIM. Dostarczamy także, pełną dokumentację wymaganą od Instytucji szkolącej przy ubieganiu się o dofinansowanie, gwarantującą w tej kwestii uzyskanie najwyższej ilości punktów. Wnioski można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego).

 

Krok 4 – Decyzja urzędu pracy oraz podpisanie niezbędnych dokumentów

 

Po około 30 dniach powinniście otrzymać decyzje z urzędu o przyznaniu dofinansowania. Czasami ten okres może się jednak wydłużyć. W przypadku pozytywnej decyzji urzędu, konieczne jest podpisanie umowy między wnioskodawcą, a Urzędem Pracy. Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, wskazane we wniosku. Jeśli Urząd Pracy, bądź Wy jako uczestnicy szkolenia tego wymagacie, Grupa4BIM może także podpisać umowę o realizacje szkoleń na które zostały przyznane środki z dofinansowania.

 

Krok 5 – Realizacja szkoleń oraz dostarczenie dokumentów do PUP po ukończonym szkoleniu

 

Po spełnieniu niezbędnych formalności realizowane jest szkolenie. Po ukończonym szkoleniu wystawimy fakturę z 14 dniowym okresem płatności, a po jej opłaceniu, należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy niezbędne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu oraz dokonanie opłaty za szkolenia.

 

Podsumowanie

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest doskonałym narzędziem do zwiększania kompetencji pracowników oraz dbania o ich rozwój, znacznie ograniczając przy tym koszty.

 

Zachęcamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania: kontakt@g4bim.pl

Lista aktualnych naborów bedzie dostępna wkrótce tutaj.

 

© 2024 by Grupa4BIM