1. pl
 2. en

PARTNERZY:

PROWADZĄCY:

mgr inż. arch. Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer i BIM koordynator. Odpowiedzialny za przygotowanie Wymagań wymiany informacji i informacji o zasobach w BIM.

mgr inż. Krzysztof Knapik

Manager Informacji BIM

 

Doświadczony projektant konstrukcji, od ponad 12 lat aktywnie zajmujący się tematyką BIM. Specjalista w zakresie wykorzystania zwinnych metod zarządzania (Agile) w metodyce BIM.

Materiały

TAK

Ilość dni

3

Czas trwania:

24 godziny szkoleniowe

Metodyka BIM
w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca, zarządca nieruchomości itp) którzy chcą dowiedzieć się jak według norm ISO 19650 należy przygotować, zaplanować i zarządzać inwestycją budowlaną realizowaną z wykorzystaniem BIM, w tym przede wszystkim dla osób, które chcą nabyć umiejętności przygotowania kluczowych dokumentów,  zaplanowania procesów BIM, standaryzacji i właściwej organizacji pracy z wykorzystaniem BIM.  
 
Cele kształcenia:

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego działania w zakresie stosowania metodyki BIMw celu planowania, realizacji i koordynacji projektów BIM według zasad opisanych w PN-EN ISO 19650 oraz na podstawie studium przypadku inwestycji BIM realizowanych w Polsce. 

 
Wymagania:

Podstawowa znajomość obsługi komputera

 

Wsparcie po szkoleniu:

14 dni mailowego wsparcia poszkoleniowego.

Plan szkolenia:

 

Moduł 1 - Koncepcje, zasady i terminologia BIM

Podstawy BIM

 • Kluczowe pojęcia i definicja BIM

 • Różnice pomiędzy BIM i tradycyjnym procesem prowadzenia inwestycji budowlanej

 • Czynniki wpływające na sukces wdrożenia BIM. 

 • Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem BIM

 • BIM w Projektowaniu, w Fazie Budowy i podczas Eksploatacji

Wdrożenia BIM w Polsce i Europie

 • Przykładowe realizacje

 • Uwarunkowania prawne

 • Normy brytyjskie i standard ISO

Najczęściej wykorzystywane oprogramowanie BIM 

 • Obszary zastosowań - mocne i słabe strony

 • Rozwiązania chmurowe

 • Licencjonowanie oprogramowania

Przykładowe standardy pracy

 • Struktura nazewnictwa plików wg wymagań BIM

 • Poziomy szczegółowości geometrii i nasycenia informacją -  LOD i LOI

 • Szablony projektu w Autodesk Revit

Uniwersalne formaty wymiany danych: IFC, BCF

 • Omówienie standardu IFC

 • Omówienie standardu BCF

 • Zalecenia dotyczące wymiany danych z wykorzystaniem formatów IFC i BCF

 • Omówienie standardu COBie
   

 

Moduł 2 - Przeglądy i wykorzystanie informacji z BIM

Pozyskiwanie informacji z modeli BIM przy użyciu bezpłatnych przeglądarek

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem bezpłatnych programów do odczytu modeli BIM. Przykładowe narzędzia: 

 • Tekla BIMsight

 • BIM Vision

 • BIM Track

 • Autodesk Design Review

 

 

 

Moduł 3 - Planowanie realizacji inwestycji w BIM 

Określenie stanu dotychczasowego w organizacji

 • Ocena organizacyjna BIM

 • PAS 91:2013 i kwestionariusz kwalifikacyjny dla branży budowlanej

Podstawy procesu informacyjnego BIM wg ISO 19650-1 i ISO 19650-2

 • OIR - Wymagania Informacyjne Organizacji

 • AIR - Wymagania Informacyjne Eksploatacji (dla obiektu)

 • PIR - Wymagania Informacyjne Projektu

 • EIR - Wymagania Informacyjne Zamawiającego

 • BEP - Plan Wykonania BIM

 • Role i zakresy odpowiedzialności (Menedżer Informacji, BIM Menedżer, BIM Koordynator)

  • Ocena zdolności i liczebności zespołu zadaniowego i wykonawczego

  • Ustalenie planu mobilizacji zespołu wykonawczego

 • Kolaboratywne tworzenie informacji

  • Tworzenie PIM - Modelu informacyjnego projektu

  • Dostarczenie i akceptacja modelu informacyjnego

  • Archiwizacja danych i wyciąganie wniosków

Wymagania Informacyjne Eksploatacji (AIR)

 • Trzy scenariusze przygotowania modelu eksploatacyjnego

 • Ustalenia z zespołem Facility Management

  • podział pomieszczeń i przestrzeni analitycznych

  • powierzchnia, zakres, nazewnictwo i numeracja Przestrzeni

  • strefy i pomieszczenia w nich zawarte

  • lista aktywów do wstawienia i zarządzania

  • podział systemów i podsystemów instalacji

 • Prezentacja platformy łączącej BIM i zarządzanie nieruchomościami
  (np. Ecodomus)

Wymagania Wymiany Informacji (EIR) 

 • Cele i aktywatory BIM Zamawiającego

 • Wymagania w zakresie zarządzania

  • Zespół, role i odpowiedzialności

  • Zarządzanie modelem i dokumentacją

  • Procesy współpracy, spotkania i przeglądy modelu

  • Wymagania jakości dostarczanych modeli i dokumentacji

  • Szkolenia

  • Bezpieczeństwo danych

 • Wymagania techniczne

  • Oprogramowanie i sprzęt komputerowy

  • CDE - Środowisko Współdzielenia Danych

  • Nazewnictwo plików

  • Formaty wymiany danych

  • Układy współrzędnych stosowane w projekcie

  • Poziomy szczegółowości 

 • Wymagania organizacyjne

  • Harmonogram kluczowych Punktów Dostarczania Danych (data drops) 

  • Wymagania dotyczące dokumentacji i modeli BIM

  • Wymagania dotyczące kompetencji BIM
    

 

 Moduł 4 - Przygotowanie do realizacji inwestycji w BIM 

Wymagania i struktura Planu Realizacji BIM (BEP) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce

 • Cele i aktywatory BIM Wykonawcy

 • Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie danych

 • Zarządzanie procesami BIM

  • Harmonogram prac i Punkty Dostarczenia Danych (data drops) 

  • MIDP - Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej

  • MPDT - Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM

 • Wymagania techniczne

 • Kontrola i zapewnienie jakości

 • Zarządzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji

 • Opracowanie efektywnego Planu Wykonania BIM (BEP) przed i po podpisaniu umowy
   


 

Moduł 5 - Realizacja i koordynacja projektu BIM 

Warsztaty w Środowisku współdzielenia danych (CDE) na przykładzie Autodesk BIM 360 DOCS:

Zarządzanie kontem i projektem

 • Zarządzanie użytkownikami i firmami

 • Ustawienia konta

 • Panel sterowania użycia i aktywności

 • Administracja projektem

Ustawianie parametrów, ról i uprawnień:

 • Definiowanie oraz przypisywanie ról i firm do użytkowników

 • Tworzenie własnej struktury katalogów

 • Definiowanie poziomów uprawnień do katalogów

 • Tworzenie własnych atrybutów

Zarządzanie strukturą danych:

 • Wczytywanie plików bezpośrednio i z wykorzystaniem powiązanych narzędzi

 • Kontrola wersji plików

 • Współdzielenie dokumentacji

 Przeglądanie i zarządzanie dokumentacją

 • Pozyskiwanie informacji o projekcie (parametrach zdefiniowanych elementów)

 • Nanoszenie uwag

 • Tworzenie list problemów i przypisywanie ich do konkretnych osób

 • Zarządzanie problemami

 • Odnajdywanie różnic pomiędzy kolejnymi wersjami dokumentacji
   

 

Moduł 6 - Zwinne zarządzanie projektami (Agile BIM)

Wybrane praktyki zwinnych metod zarządzania oraz możliwości ich zastosowania w projektach BIM:

 • Lean Construction i Lean Management jako próba zmniejszenia marnotrawstwa i podniesienia efektywności w branży budowlanej

 • podstawowe założenia, terminy i procesy związane z Lean i Agile

 • Priorytetyzacja zadań

 • Narzędzia informatyczne (Kanban) wspierające pracę

 • Określenie wymagań i kryteria ukończenia

 • Adaptacyjne planowanie

 • Role w projekcie

 • Reguły i procesy Scrum

 • Tłumaczenie zasad Agile na język BIM

 • Planowanie wsteczne (Pull planning)

 • Przykłady projektów budowlanych realizowanych z wykorzystaniem elementów Agile

 • Warsztaty z wykorzystania platform do zarządzania projektami (Plannerly i Asana) w projekcie BIM
   

 

 

SPRAWDŹ TERMINY I CENY

Cena: 950,00 zł/os

(772,00 zł + 23% VAT)

Jesteś zainteresowany?

NAPISZ!

Twój e-mail:

Telefon

Treść wiadomości:

Polityka prywatności

Akceptuję postanowienia Polityki PrywatnościPolityka prywatności

Regulamin serwisu

Akceptuję Regulamin

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

© 2024 by Grupa4BIM