1. pl
 2. en

BIM OGÓLNIE

 

Skrót BIM (ang.Building Information Modeling) – bezpośrednio tłumacząc na język polski oznacza Modelowanie Informacji o Budynku. BIM to metodyka pracy która łączy cyfrowy model z informacjami geometrycznymi i niegeometrycznymi, sposób pracy oraz sposób gromadzenia, zarządzania i wymiany danych. Dla nas oznacza przede wszystkim „zarządzanie informacją” podczas całego procesu inwestycyjnego, począwszy od koncepcji, przez wszystkie etapy projektowania i budowy, aż do zarządzania obiektem. BIMu nie da się osiągnąć jedynie przez korzystanie z odpowiedniego programu (np. Revit) i modelowanie 3D. Software to tylko narzędzia, które umożliwiają osiągnięcie Celów BIM, np.: modelowania, śledzenia postępów, zarządzania kolizjami i sprawnego podejmowanie decyzji projektowych. 

 

Wskazówki dotyczące tego, jak ujednolicić i poradzić sobie z ogromem informacji pojawiających się w projektach BIM możemy znaleźć w normach ISO z serii 19650.

 

Należy jednak pamiętać, pomimo iż w normie znajdziemy krótkie wyjaśnienie „BIM zgodnie z serią ISO 19650 (...) to połączenie ręcznego i zautomatyzowanego procesu zarządzania informacyjnymi w celu stworzenia wielobranżowego modelu informacyjnego, który obejmuje wszystkie kontenery informacyjne dostarczone przez zespoły zadaniowe”, to nie istnieje prawna definicja „BIM zgodnie z serią ISO 19650”. Dlatego w przypadku ofert, zamówień i powiązanych dokumentów nie wystarczy po prostu przyjąć wymóg „osiągnięcia BIM zgodnie z serią ISO 19650”, a interesanci (a w szczególności Zamawiający) będą musieli podać czego oczekują i wymagają od procesu zarządzania informacjami oraz uzgodnić i wyjaśnić, co oznacza dla nich „BIM zgodnie z serią ISO 19650”.  Trzeba więc przygotować kilka dokumentów pozwalających precyzyjnie określić między innymi Wymagania Wymiany Informacji (EIR), a następnie zaplanować jak te wymagania zostaną osiągnięte, opracowując Plan Realizacji BIM (BEP).

 

 

 

 

 

BIM jest metodyką, która porządkuje proces inwestycji budowlanych i łączy ze sobą:

 • standardy (wytyczne)

 • procesy

 • technologie

 • ludzi

 

Standardy, wytyczne wymagania i cele BIM

Poszczególne kraje tworzą wytyczne BIM (zalecenia, normy, wytyczne,  podręczniki itp) które należy stosować. Zespoły projektowe, firmy budowlane i inwestorzy dysponując takimi zaleceniami tworzą standardy pracy, które powinny definiować pojęcia i reguły porządkujące wdrożenie i obsługę BIM w firmie.  Takie standardy mogą określać np. role i zakresy odpowiedzialności uczestników, oprogramowanie i formaty plików, strukturę folderów i nazewnictwa plików, wymagania z zakresu gromadzenia, administrowania i bezpieczeństwa danych projektowych, poziomy szczegółowości elementów modelu, wymagania dotyczące współpracy międzybranżowej i wykrywania kolizji i wiele innych.

 

Standardy BIM służą ułatwieniu komunikacji między partnerami, pozwalają także na stosowanie dobrych praktyk w czasie realizacji inwestycji budowlanej w technologii BIM. Obecnie podstawowym standardem BIM w Unii Europejskiej jest międzynarodowa norma ISO 19650, która definiuje podstawowe procesy zarządzania informacjami przez cały cykl życia obiektu budowlanego. Oczywiście każda firma może wewnętrzne standardy BIM, a przy realizacji inwestycji budowlanej należy uszczegółowić określić wymagania, cele BIM oraz sposób ich spełnienia w dokumentach takich jak np. BIM Execution Plan. 

 

Nasza firma od wielu lat pomaga we wdrażaniu BIM, w tym w przygotowaniu standardów BIM.

 

Procesy

Najprościej mówiąc procesy regulują jak pracować w BIM, określają wymagania dotyczące projektu, tworzonych w nim informacji i strategii wdrażania. Powinno się odpowiedzieć na pytania takie jak 

 • Co jest potrzebne dla twojego projektu?

 • Jak dostosować wymagania do złożoności projektu?

 • Co mój projekt potrzebuje?

 • Co mogę wykorzystać?

 • Jakie czynności należy wykonać?

 • W jaki sposób wykonywać poszczególne czynności?

 

Technologie

To oprogramowanie i systemy wspierające pracę przy projektach, takie jak:

 • Modelowanie: np Autodesk Rvit, Archicad, Tekla, Alplan

 • Analizy: np Autodesk Robot structural Analysis, Autodesk Simulation CFD

 • Współpraca i koordynacja: np. BIM 360, Autodesk Navisworks

 • Zarządzanie danymi: np: BIM 360, Aconex, Rofus

 

 

Ludzie

W projektach BIM zachodzi więcej procesów i jest używane więcej informacji niż w tradycyjnym sposobie pracy 2D z CAD. 

Aby efektywnie wykorzystać możliwości jakie daje BIM konieczne jest zdefiniowanie nowych ról i określenie zakresów odpowiedzialności.

Nie ma jeszcze ściśle określonych i ustalonych nazw poszczególnych stanowisk pracy, ale najczęściej występuje np:

Menager Informacji BIM (konsultant BIM) - jest przedstawicielem inwestora i wspiera go w realizacji strategii BIM. Uzupełnia, dopasowuje i egzekwuje przestrzegania przyjętych standardów BIM oraz zarządza projektem, komunikacją i jakością.

BIM manager - jest odpowiedzialny za projekt na poziomie głównego wykonawcy. Koordynuje pracę poszczególnych pracowni projektowych, koordynację modeli wielobranżowych. 

BIM koordynator - Definiuje wewnętrzne procesy BIM na poziomie firmy. Jest odpowiedzialny za spełnienie wymogów projektowych, utrzymanie standardów i współpracy, utrzymanie płynności procesów i niezagrożony rozwój projektu. Dodatkowo ma przypisane zadania organizacyjne takie jak tworzenie, standardów projektowych, szablonów i bibliotek itp.

 

Czym jest BIM dla inwestorów i jakie przynosi korzyści?

 

Korzyści jakie odnosi Inwestor decydując się na realizację inwestycji z wykorzystaniem technologii BIM są niepodważalne. BIM daje możliwość koordynowania współpracy pomiędzy wykonawcą, inwestorem i projektantami. Dostęp do aktualnych modeli projektu pozwala na obserwowanie postępów prac. BIM stwarza też możliwość szybkiego opracowania symulacji różnych wersji projektu, w celu wybrania tego najbliższego oczekiwaniom inwestora. Zmiany koncepcyjne wprowadzane w projekcie są nanoszone do modelu 3D i automatycznie znajdują odzwierciedlenie w raportach ilościowych oraz dokumentacji projektowej. Więc co to jest BIM dla inwestorów? To nie tylko możliwość podglądu tego jak będzie wyglądała gotowa inwestycja, ale także tego jak można ją zmodyfikować wprowadzając niewielkie zmiany.

 

Największe korzyści dla właściciela obiektu są związane z możliwością wykorzystania informacji i modeli BIM do zmniejszenia kosztów użytkowania obiektów. 

 

Co to jest BIM dla projektantów i jakie przynosi im korzyści?

 

Zastanawiając się nad zagadnieniem co to jest BIM dla projektantów i jakie korzyści może im przynieść projektowanie w tej technologii warto poruszyć kilka znaczących kwestii. Jakich? Przede wszystkim, dzięki dostępowi do zaktualizowanego modelu wszyscy uczestnicy projektu, czyli budowlańcy, inwestorzy oraz projektanci mogą obserwować postępy prac i w przystępny sposób nadzorować zarówno proces projektowania jak i budowy.

 

BIM umożliwia opracowanie symulacji różnorodnych wersji projektu, dzięki czemu możemy wybrać, za porozumieniem, wariant, który jest najbliższy oczekiwaniom inwestora. Co to jest BIM i jakie jeszcze przynosi korzyści?

 

Z pewnością ułatwiają proces projektowania, gdyż wszelkie zmiany wprowadzane w projekcie na bieżąco i automatyczne znajdują swoje odzwierciedlenie w ilościowych raportach oraz w dokumentacji papierowej. Odpowiednio opracowany system umożliwia projektantom gromadzenie i wymianę danych z innymi uczestnikami projektu. Dzięki BIM wszyscy uczestnicy inwestycji mogą w sposób szczegółowy sprawdzić techniczne aspekty inwestycji zanim jeszcze rozpoczną się prace.

 

Co to jest BIM dla wykonawców? 

 

BIM dla wykonawców to między innymi możliwość koordynacji modelu (usunięcie kolizji zanim pojawią się na budowie), precyzyjne obmiary i przedmiary, pewniejsze kosztorysowanie i przygotowanie harmonogramu, w tym również np. precyzyjnego zaplanowanie dostaw na budowę, wykorzystana sprzętu i pracowników. Łatwiejsza jest też komunikacja z projektantami i wprowadzanie niezbędnych zmian, zarządzanie dokumentacją i wykonywanie odbiorów.

 

Co to jest BIM dla producentów?

 

BIM dla producentów może w pierwszej chwili zaskakiwać, biorąc pod uwagę fakt, że ta technologia jest nieodłącznie kojarzona z branżą budowlaną. Jednakże w związku z szybkim rozwojem i wdrażaniem technologii BIM w wielu przedsiębiorstwach, które mają powiązania z branżą mechaniczną i przemysłową. Okazuje się, że także w tych branżach BIM ma zastosowanie. Co to jest BIM dla producentów? Od producentów dostarczających materiały dla branży budowlanej częściej wymaga się danych BIM. Zapewnia to ich stałą dystrybucję do istniejących klientów działających w branży budowlanej i, co ważniejsze, możliwość pozyskania nowych klientów w tym samym czasie. Co to jest Bim dla producentów? Jeżeli firma jest w stanie zaoferować gotową zawartość Revit, stanowi to dużą zaletę z perspektywy firm budowlanych i firm zajmujących się łańcuchem dostaw dla branży budowlanej. Może to także decydować o tym czy dana firma wygra przetarg. Dostarczanie modeli BIM zwiększa szanse na wyróżnienie się produktów Twojej firmy.

SPRAWDŹ TERMINY I CENY SZKOLEŃ

BIM DLA PRODUCENTÓW

© 2024 by Grupa4BIM