1. pl
  2. en

Oliwia Prochowska

Architekt

 

Absolwentka Politechniki Krakowskiej, architekt, modeler BIM, content creator. Tworzy treści na media społecznościowe w dziedzinach designu, architektury oraz BIM.

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

06 marca 2024

Cel #11 SDG: Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk?

Witamy w szóstej części cyklu "BIM dla zrównoważonego rozwoju", gdzie przyglądamy się, w jaki sposób metodyka BIM może efektywnie wspierać cele ESG i SDG (#UN17). W tym wpisie skoncentrujemy się na celu SDG nr 11 i na pytaniu, czy i w jaki sposób BIM może budować zrównoważone miasta i środowiska?

 

Kliknij poniżej aby sprawdzić inne wpisy:

SDGs vs ESG i jak BIM może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych celów
Jak BIM Wspiera Cel Zrównoważonego Rozwoju #3: Dobre zdrowie i jakość życia
BIM w Realizacji Celu #7 SDG: Zrównoważona Energia

Cel #8 SDG: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy?

Cel #9 Zrównoważonego Rozwoju (SDG): Budowanie stabilnej infrastruktury oraz wspieranie innowacyjności.
 

Cel 11 Zrównoważonego Rozwoju (SDG): Budowanie bezpiecznych, stabilnych i zrównoważonych miast i osiedli 


Cel 11 SDG skierowany jest na stawienie czoła takim wyzwaniom jak zrównoważony rozwój miast, brak ogólnie dostępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego, czy gwałtowna urbanizacja (i np. bezpieczna utylizacja i gospodarka odpadami w miastach). Miasta zgodnie z celem 11 powinny rozwijać się tak by zadbać o trwałe systemy transportu oraz dostęp do terenów zielonych. W przypadku tego celu SDG, metodykę BIM można wykorzystać do praktycznie każdego z podpunktów: 11.1-3, 11.6-7, 11.A i B.

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozuje, że do 2030 roku 60% ludności świata będzie zamieszkiwało obszary miejskie. Miasta stanowią główne centra rozwoju gospodarczego i generują około 70% emisji dwutlenku węgla. Przeludnione obszary miejskie stawiają ogromne wyzwania dla infrastruktury, transportu i usług. BIM może jednak pośrednio przyczynić się do rozwiązania tych problemów. 

Smart City i BIM

 

Połączenie idei Smart City z Digital Twin (gdzie modele BIM są wsadem dla Cyfrowego Bliźniaka) wydaje się być kluczowym rozwiązaniem na drodze do osiągnięcia celu 11. 

Smart City, czyli inteligentne miasto, wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne do zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej. Do tego wykorzystuje rozwiązania usprawniające komunikację między mieszkańcami a władzami by mocniej zaangażować społeczności lokalne w procesy decyzyjne i zaawansowane systemy monitoringu. To wszystko aby zwiększyć jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców i bardziej efektywne zarządzać zasobami.
 

Jak BIM i inne technologie wspierają Smart City?

 

Metodyka BIM pozwala na zarządzanie danymi przez cały cykl życia obiektu, od koncepcji po rozbiórkę, co jest niezwykle ważne w kontekście zrównoważonego rozwoju miast.

 

Źródło: prezentacja “Data infrastructure to create the future we want. How can we be better ancestors?” - Centre for Digital Built Britain

 

Integracja BIM z systemem informacji geograficznej (ang. Geographic Information System - GIS) w kontekście Smart City umożliwia tworzenie spójnych, dynamicznych modeli urbanistycznych, które łączą precyzyjne informacje o budynkach (BIM) z szerokim kontekstem geoprzestrzennym (GIS). To połączenie pozwala na kompleksowe analizy przestrzenne, planowanie infrastruktury, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz optymalizację procesów miejskich w sposób, który był dotychczas trudny do osiągnięcia. Wykorzystanie BIM w kontekście Smart City pozwala na integrację danych o budynkach z innymi systemami miejskimi dzięki formatom takim jak IFC i CityGML. Dzięki metodzie ETL (Extract-Transform-Load) możliwe jest przekształcanie i przesyłanie danych między platformami, co umożliwia kompleksowe zarządzanie miastem na wielu poziomach – od planowania przestrzennego, przez zarządzanie infrastrukturą, po monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe.

 

Żródło: the Climate Resilience Demonstrator (CReDo) - cyfrowy bliźniak adaptacji do zmian klimatu

 

Przykładem pilotażowego cyfrowego bliźniaka dla miasta łączącego technologie BIM i GIS w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatyczne jest CReDo - The Climate Resilience Demonstrator.

Głównym celem CReDo jest demonstracja możliwości cyfrowych bliźniaków w poprawie odporności krytycznej infrastruktury miejskiej na ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak powodzie, fale upałów czy burze, które stają się coraz częstsze i intensywniejsze w wyniku zmian klimatycznych. Projekt CReDo jest na tyle złożony i ciekawy, że obiecujemy poświęcić mu osobny artykuł.

 

Optymalizacja infrastruktury

 

Dzięki BIM, możliwe jest bardziej efektywne planowanie rozbudowy infrastruktury miejskiej. Analizy przeprowadzone na podstawie danych z BIM umożliwiają także zarządzanie zasobami wodnymi oraz planowanie inwestycji w sposób zrównoważony. 
 

Smart Cities w Polsce i rola BIM

 

W Polsce, koncepcja Smart City zyskuje na popularności, co widać na przykładzie większych miast które inwestują w nowe technologie, w tym BIM i GIS, aby stworzyć inteligentniejsze, bardziej zrównoważone środowiska miejskie.
 

  • Poznań angażuje się w inicjatywy Smart City, korzystając z zaawansowanych systemów zarządzania ruchem i monitoringu miejskiego.

  • Gdańsk realizuje projekty, które wykorzystują technologię GIS do zarządzania zasobami wodnymi i planowania przestrzennego.

  • Wrocław stawia na integrację danych przestrzennych i modeli BIM w procesach rewitalizacji obszarów miejskich.

  • Kraków wykorzystuje technologie cyfrowe, w tym BIM, do projektowania zrównoważonych budynków i infrastruktury.
     

Podsumowując, połączenie potencjału Smart City z możliwościami, jakie oferuje BIM, otwiera nowe perspektywy dla zrównoważonego rozwoju miast. Wyzwaniem pozostaje integracja i koordynacja działań na różnych poziomach oraz wykorzystanie dostępnych technologii, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał w kreowaniu zrównoważonego rozwoju miast.

 

https://www.un.org.pl/cel8

© 2024 by Grupa4BIM