1. pl
 2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

19 lipca 2022

Poradnik ISO 19650 cz.19 - Rejestr Ryzyka

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 omówiłem ocenie zdolności i dostępności członków zespołów. W tym odcinku skupię się na ocenie i rejestrowaniu ryzyka związanego z zamówieniem.

 

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:

 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.

 

Ustanowienie Rejestru Ryzyka zespołu wykonawczego

 

Jako oferenci z każdym projektem i z każdą wyceną musimy podejmować mniejsze, lub większe ryzyko. Nie istnieją projekty w 100 % przewidywalne, zawsze znajdzie się coś co może nas zaskoczyć. Trzeba jednak starać się zidentyfikować ryzyka związane z zamówieniem i w miarę możliwości zaplanować jak możemy je złagodzić. 

 

Należy wziąć pod uwagę i zgłosić nierealistyczne terminy, problemy z zasobami, a nawet problemy pozostające poza kontrolą Głównego wykonawcy (na przykład kamienie milowe niemożliwe do osiągnięcia bez informacji referencyjnych od Zamawiającego). Daje to wszystkim stronom nadzór nad ryzykiem i tworzy mechanizm wdrażania odpowiednich środków ograniczających ryzyko. 

 

ISO 19650-2 określa kryteria dotyczące zagrożeń dla potencjalnego Głównego wykonawcy, które powinien uwzględnić w Rejestrze ryzyka zespołu wykonawczego. Zagrożenia związane z terminowym dostarczaniem informacji oraz sposobem, w jaki zespół wykonawczy zamierza nimi zarządzać.

 

Warto zorganizować spotkanie w celu ustalenia ryzyk związanych z zamówieniem, podczas którego zbierze się maksymalna ilość interesariuszy. Podczas takiego spotkania można podjąć trud przewidzenia potencjalnych zagrożeń projektu. Podczas dyskusji należy ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia, oraz jego wpływ na realizację. 

 

Etap dyskusji obejmie szybkie sesje burzy mózgów z interesariuszami w celu zidentyfikowania zagrożeń. W tym momencie nie szukamy rozwiązania żadnych problemów - celem jest zidentyfikowanie jak największej liczby możliwych scenariuszy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na projekt. Można też przeanalizować rejestry ryzyka z poprzednich projektów o podobnej wielkości, zakresie i lokalizacji. Rezultatem będzie lista ryzyk, które zostaną przeniesione do kroku 2 - Oceny.

 

Aby ocenić ryzyko, przeanalizujemy jakościowy i ilościowy wpływ na projekt wraz z ich prawdopodobieństwem. Wyniki zostaną wymienione jako potencjalne ryzyka i sklasyfikowane w grupach - na przykład grupa „Potencjalne ryzyko projektowe”.

Zespół zdecyduje następnie, które z elementów priorytetowych wymagają dodatkowego planowania i wprowadzenia środków łagodzących. Zostaną zaplanowane odpowiednie kroki mające na celu złagodzenie każdego z najważniejszych zagrożeń i przydzielone odpowiedzialności na czas trwania projektu.

 

Chodzi o to, aby “wskazać palcem” konkretną osobę odpowiedzialną za złagodzenie zagrożenia zamiast sporządzać notatkę końcową, która stwierdza że “trzeba coś z tym zrobić”. 

 

Przykładowo, dla zagrożenia “zbyt wiele wykrytych kolizji elementów konstrukcji z elementami instalacyjnymi” można podać środek łagodzący. Uwzględnić kamień milowy wczesnej koordynacji, dodać strefy koordynacji (np. ścieżki prowadzenia instalacji) i użyć planowania wstecznego w każdym kamieniu milowym, aby nadać priorytet zadaniom. Dzięki temu zespoły będą rozpoczynać modelowanie w odpowiednim momencie i unikną części kolizji. 

 

Zintegrowany Rejestr Ryzyka

 

Wszystkie zaangażowane strony mogą mieć wewnętrzne rejestry ryzyka z zagrożeniami istotnymi dla nich. Mogą one zawierać dodatkowe ryzyka wymienione w odniesieniu do wewnętrznych operacji firmy.

 

Na przykład: Główny wykonawca może posiadać rejestr ryzyka korporacyjnego, który przedstawia ryzyko handlowe związane z dostarczeniem  Środowiska Współdzielenia Danych (CDE) i zobowiązaniem się do przestrzegania umów o poziomie usług. Ten aspekt mógłby znaleźć odzwierciedlenie w rejestrze ryzyka zespołu wykonawczego.

 

Sugeruje się jednak utworzenie zintegrowanego Rejestru Ryzyka, który zawiera ryzyka związane z zarządzaniem informacjami oraz inne ryzyka związane z zamówieniem. Ryzyka, które należy rozważyć mogą obejmować:

 

Założenia

 • Istnienie, luki i adekwatność otrzymanego EIR oraz kroki niezbędne do rozwiązania tych problemów.

 • Wpływ ról i obowiązków na zarządzanie informacjami 

 • Informacje o ryzyku związanym z informacjami należy zintegrować w jednym dokumencie. BEP nie powinien zawierać dodatkowego rejestru ryzyka.

 

Kamienie milowe

 • Zastanów się, czy masz wystarczające zdolności i dostępność zasobów, aby osiągnąć kamienie milowe dostawy.

 • Weź pod uwagę ryzyko związane z konkretnym zamówieniem.

 

Protokół informacyjny

 • Zastanów się, czy prawa i obowiązki zawarte w protokole są do przyjęcia z prawnego i handlowego punktu widzenia.

 • Istnienie, luki i adekwatność protokołów informacyjnych.

 

Strategia dostarczania informacji

 • Zastanów się, czy utworzono odpowiednie CDE i czy jest ono w stanie spełnić strategię dostarczania informacji;

 • Czy cała odpowiednia dokumentacja została uzgodniona przez zespół wykonawczy i Zamawiającego oraz zakomunikowana wszystkim zespołom zadaniowym;

 • Czy Poziom Zapotrzebowania Na Informacje jest określony i uzgodniony dla każdego wymogu wymiany informacji;

 • Nad wpływem strategii federacji (złożenia) modelu informacyjnego i jego konfiguracji w ramach CDE;

 • Zastanów się, czy faza mobilizacji została podjęta, przetestowana i potwierdzona.

 

Metody, procedury i standardy informacyjne

 • Rozważ proponowane metody i procedury pod kątem istniejących procedur organizacyjnych / wewnętrznych.

 • Weź pod uwagę wpływ wszelkich odchyleń od istniejących procesów.

 • Zastanów się, czy proponowane metody i procedury są wykonalne i osiągalne.

 • Oceń, czy zamówienie / zaproszenie do składania ofert odpowiednio zarządza zmianą, uwzględniając bieżące zmiany w dokumentach nominacji.

 • Zastanów się, czy kryteria zgodności są mierzalne.

 

Mobilizacja, zdolności i dostępność

 • Oceń wpływ zakomunikowanego planu mobilizacji.

 • Upewnij się, że w mobilizacji uwzględniono czas realizacji, na przykład:

  Zamówienia CDE

  Połączenia internetowego

  Konfiguracji systemu

  Podmiotów prowadzących szkolenia

  Testów CDE

 • Oceń wpływ negatywnego wyniku testowania metod i procedur tworzenia informacji.

 

Rzeczywista lista będzie zależeć od konkretnych wymagań zamówienia.

 

Po wykonaniu tej aktywności można już skompletować ofertę zespołu wykonawczego i dostarczyć ją Zamawiającemu.

 

Źródło: Ofertowanie na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

.................................................................................

 

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 oraz na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.

 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 przejdę do kolejnego punktu normy, dotyczącego nominacji zespołu wykonawczego.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

 

© 2024 by Grupa4BIM