1. pl
 2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

29 marca 2022

Poradnik ISO 19650 cz.16 - Plan Realizacji BIM - BEP (przed powołaniem wykonawcy)

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 podpowiedziałem jak wyznaczyć BIM menedżera, czyli osobę zarządzającą informacjami Głównego wykonawcy w zgodzie z normą ISO 19650. W tym odcinku doradzę co brać pod uwagę przy ustalaniu Planu Realizacji BIM - BEP (przed powołaniem wykonawcy).

Odpowiem na pytanie czemu służy BEP i czy możemy pominąć przygotowanie tego dokumentu.

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:
 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.
 

Cele Planu Realizacji BIM
 

Plan Realizacji BIM (BIM Execution Plan - BEP) to dokument, który wyjaśnia, w jaki sposób aspekty związane z zarządzaniem informacjami będą realizowane przez zespół wykonawczy w ramach zamówienia.
 

BEP ma dwa niezależne cele pomocne we wsparciu działań związanych z przygotowaniem przetargu, powołaniem i przekazywaniem informacji:
 

 • Dostarczenie Zamawiającemu dowodów na to, że potencjalny zespół wykonawczy może zarządzać informacjami projektu w zgodzie z dostarczonymi mu wymogami informacyjnymi. Jest to określane w ISO 19650-2 jako "BEP (przed powołaniem)"

 • Zapewnienie narzędzia dostawczego, które wyznaczony zespół wykonawczy wykorzysta jako jeden z zasobów do tworzenia, zarządzania i wymiany informacji podczas realizacji zamówienia.
   

W związku z tym, chociaż na każdy zespół wykonawczy przypada tylko jeden BEP, mogą istnieć jego dwie wersje. Pierwsza wersja to BEP (przed powołaniem) i druga wersja oferująca aktualizację, służąca jako dokument umowny i jedno z narzędzi zespołu wykonawczego do zarządzania informacjami.
 

BEP przygotowujemy ZAWSZE
 

Aby zachować zgodność z normą ISO 19650, w obowiązku potencjalnego Wykonawcy leży przygotowanie BEP niezależnie czy:
 

 • Szablon jest dostarczany przez Zamawiającego jako element dokumentów przetargowych, w celu wsparcia procesu przetargowego i powołania;

 • Nie dostarczono szablonu BEP, ale Zamawiający wskazuje treści wymagane do spełnienia kryteriów oceny;

 • Zamawiający milczy na temat BEP
   

W każdym z przypadków potencjalny Główny wykonawca musi przygotować BEP.
 

Co wziąć pod uwagę przy ustalaniu BEP (przed powołaniem wykonawcy)?
 

Plan Realizacji BIM (przed powołaniem) jest ustalany przez potencjalnego Głównego wykonawcę w imieniu zespołu wykonawczego i jest dołączany do odpowiedzi przetargowej. Dostarczenie (przed powołaniem) Planu Realizacji BIM jest wymogiem ISO 19650-2. 
 

Punkt 5.3.2 określa siedem obszarów, które potencjalny Główny wykonawca powinien rozważyć przy ustalaniu BEP (przed powołaniem):
 

1. proponowane osoby wraz z opisem ich doświadczenia zawodowego, które będą pełnić funkcję zarządców informacji w imieniu zespołu wykonawczego;

2. strategię dostarczania informacji zespołu wykonawczego, zawierającą:

 • podejście zespołu wykonawczego do spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie wymiany informacji,
 • zestaw celów wspólnego tworzenia informacji,

przegląd struktury organizacyjnej zespołu wykonawczego i relacji handlowych, oraz

3. przegląd składu zespołu wykonawczego, w rozbiciu na jeden lub więcej zespołów zadaniowych; proponowaną strategię połączenia modelu przyjętą przez zespół wykonawczy;

4. ogólną tabelę odpowiedzialności zespołu wykonawczego, zawierająca przypisaną odpowiedzialność za każdy element modelu informacyjnego i kluczowe rezultaty związane z każdym elementem;

5. wszelkie proponowane uzupełnienia lub zmiany metod i procedur tworzenia informacji, których zespół wykonawczy wymaga, aby ułatwić skuteczne:

 • przechwytywanie istniejących informacji o aktywach,

 • generowanie, przegląd, zatwierdzanie i autoryzację informacji,

 • bezpieczeństwo i dystrybucję informacji, oraz

dostarczenie informacji Zamawiającemu;

6. wszelkie proponowane uzupełnienia lub zmiany standardu informacyjnego projektu, których zespół wykonawczy wymaga, aby ułatwić skuteczną:

 • wymianę informacji między zespołami zadaniowymi,

 • rozpowszechnianie informacji podmiotom zewnętrznym, lub

dostarczenie informacji Zamawiającemu;

7. proponowane zestawienie oprogramowania (w tym wersji), sprzętu i infrastruktury IT, które zespół wykonawczy zamierza wdrożyć.
 

Najważniejsze jest, aby zrozumieć, czego Zamawiający oczekuje, od potencjalnych Głównych wykonawców, aby zawarli we wstępnych dokumentach BEP i odpowiednio to uwzględnić. Należy pamiętać, że Zamawiający może mieć własny szablon BEP, który powinien być zgodny z normą ISO 19650-2. Wzór ten powinien znaleźć się w ramach dokumentacji przetargowej. 

 

Ustalenie Planu Realizacji BIM (przed powołaniem) powinno obejmować współpracę z potencjalnymi Podwykonawcami (przewidywanymi członkami zespołu wykonawczego), o ile są oni znani, tak aby BEP odzwierciedlał plany całego zespół wykonawczego, a nie tylko to strony bezpośrednio podpisującej kontrakt z Zamawiającym. 
 

Plan Realizacji BIM (przed powołaniem) daje potencjalnemu Głównemu wykonawcy możliwość zidentyfikowania miejsc do uzupełnienia i / lub zmian w metodach i procedurach tworzenia informacji oraz standardach informacyjnych. Może to być potrzebne, aby: 
 

 • informacje mogły być skutecznie generowane, weryfikowane, zatwierdzane, autoryzowane i wymieniane przez różne zaangażowane strony oraz 

 • dystrybucja i dostarczanie informacji były bezpieczne i efektywne.

 

Źródło własne: Przykładowy fragment BEP przygotowany na platformie Plannerly, opublikowany Zamawiającemu.

 

 

Podsumowanie działań w kilku krokach: 
 

 • Zapoznaj się z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi Planu Realizacji BIM (przed powołaniem) oraz w jaki sposób będzie on oceniany. 

 • Ustal, czy Zamawiający ma szablon Planu Realizacji BIM, który należy wypełnić. 

 • Sprawdź metody i procedury tworzenia projektu oraz jego standard informacyjny. Zidentyfikuj wszystkie wymagane rzeczy do uzupełnienia lub poprawki. 

 • Rozważ wymagania dotyczące zawartości (powyżej opisane 7 punktów do rozważenia).

 • Współpracuj z potencjalnymi Podwykonawcami, tak aby treść Planu Realizacji BIM (przed powołaniem) odpowiednio odzwierciedlała działania zespołu wykonawczego.

 • Wypełnij Plan Realizacji BIM. 
   

Źródło: Ofertowanie na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

 

.................................................................................

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 oraz na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 przejdę do kolejnego punktu normy, dotyczącego oceny zdolności i liczebności zespołu wykonawczego.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

© 2024 by Grupa4BIM