1. pl
  2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

30 marca 2021

Poradnik ISO 19650 cz.3 - 8 prostych kroków do BIM

Poznaliśmy już ogólne zależności, oraz obszary działalności trzech głównych ról Interesariuszy projektu tj.: Zamawiającego, Głównego wykonawcy i Podwykonawców. 
 

Wrzucę Was więc od razu na głęboką wodę i omówię główne kroki zdefiniowane w normie ISO 19650-2 dotyczące realizacji inwestycji. W tym odcinku Poradnika ISO 19650 przejdziemy wspólnie przez podstawowe punkty w cyklu dostarczania informacji projektowej, aby w kolejnych częściach móc się im przyjrzeć bardziej szczegółowo.
 

Wspomnę też szerzej o pierwszym i możliwe że najważniejszym kroku, czyli na odpowiedzi na pytanie PO CO chcemy BIM? O zdefiniowaniu potrzeb i opracowywaniu wymagań informacyjnych.
 

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:
 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650-1 i ISO 19650-2 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.
 

Cykl dostarczania informacji
 

Źródło: Figure 1, ISO 19650-1, tłumaczenie własne
 

Jeśli chcemy wdrożyć BIM w naszej organizacji, z pewnością nie chodzi nam o jednorazowe użycie tej metodyki. Chcemy, aby standaryzacja procesów uruchomiona raz była ulepszana z każdym nowym projektem. Chcemy uczyć się na błędach, wyciągać wnioski z dotychczasowej pracy, być coraz bardziej precyzyjni w osiąganiu celów. Właśnie dlatego proces dostarczania informacji projektowej został zaprojektowany jako cykl, aby za każdym razem nie zaczynać od zera.
 

Jednorazowa praca na projekcie musi przynosić efekty w szerszym kontekście, a cele projektu powinny być tylko środkiem do realizacji czegoś większego - celów organizacji wynikających z dotychczasowej praktyki, oraz wizji i misji firmy.
 

8 kroków do BIM zgodnego z ISO 19650
 

W ramach tego cyklu wyszczególnione zostało osiem kroków, które rozwijają się na jeszcze mniejsze części poszczególnych aktywności.
 

Źródło: Proces informacyjny BIM na podstawie ISO 19650-2
 

W kolejnych odcinkach poradnika rozwiniemy każdy w powyższych punktów i zaglądniemy do każdej z aktywności. Póki co skupmy się na ogólnym zrozumieniu faz dostarczania informacji.

 

Ewaluacja i zdefiniowanie potrzeb

 

Krok 1. W cyklu dostarczania informacji bardzo istotne jest słowo CYKL. Zaczynamy od zweryfikowania dotychczasowych praktyk, oceny wydajności informacji jakie otrzymaliśmy przy poprzednich zamówieniach.

Nie jest to wymagane, ale zaleca się aby Zamawiający przygotował dwa lub trzy dokumenty, które będą wpływać na wymagania informacyjne w ramach konkretnych zamówień na projekty.
 

Te dokumenty to:
 

  • Organizacyjne wymagania informacyjne (OIR)

  • Wymagania informacyjne projektu(ów) (PIR)

  • Eksploatacyjne wymagania informacyjne (AIR)
     

Te dokumenty będą przygotowane na użytek wewnętrzny organizacji Zamawiającego. Dzięki nim dużo łatwiej i precyzyjniej będziemy mogli określać wymagania informacyjne dla poszczególnych zamówień.
 

Organizacyjne wymagania informacyjne (OIR) opisują nasze główne motywacje do zarządzania informacjami zgodnie z ISO 19650. W tym dokumencie opisujemy kluczowe obszary operacyjne, które są konieczne do rozważenia przed, w trakcie i po projekcie. Obszary te obejmują zarówno planowanie naszego portfela aktywów, jak i zarządzanie aktywami, oraz przestrzeganie przepisów i zasad. OIR przedstawia naszą misję, wizję, wartości i główne powody, dla których potrzebujemy konkretnych informacji do prowadzenia naszej działalności.
 

Jeśli chcesz otrzymać przykładowy dokument OIR zapisz się do naszego newslettera. W następnym tygodniu wyślemy go wszystkim zapisanym osobom.
 

Wymagania informacyjne projektu(ów) (PIR) zawierają nasze strategiczne cele istotne dla projektu, istniejące informacje o projekcie i kluczowe punkty decyzyjne. Określa nasze oczekiwania dotyczące realizacji danego typu projektu, kluczowe punkty decyzyjne oraz krytyczne pytania, na które oczekujemy odpowiedzi. PIR zawiera sekcje wypełnione przez Zamawiającego, które stanowią swego rodzaju szablon Wymagań wymiany informacji (EIR) dla różnych typów projektów. Dokumenty PIR i EIR są na tyle podobne w konstrukcji, że lepiej skupić się na omawianiu jednego z nich.
 

Eksploatacyjne wymagania informacyjne (AIR) zawierają listę aktywów wraz z ich wymaganiami informacyjnymi niezbędnymi do realizacji celów OIR, PIR i EIR. Nie mają określonej jednej formy w jaki sposób mają wyglądać. Może to być zarówno opisowy dokument tekstowy, tabela arkusza kalkulacyjnego, jak i baza danych na platformie internetowej

 

Wymagania eksploatacyjne omówię szerzej wspólnie z Danielem Małysą w naszym cyklu artykułów dotyczących Digital Twin, już za tydzień.

 

Podstawowe zasady ISO 19650 Źródło: opracowanie własne
 

Etap zamawiania usług
 

Kroki 2 i 3 procesu informacyjnego omawiają działania podejmowane w okresie zamawiania usługi - w tym wypadku projektowego modelu informacyjnego (PIM) będącego cyfrowym odpowiednikiem obiektu, który Zamawiający chce wybudować.
 

Opracowanie zaproszenia do składania ofert, razem z Wymaganiami wymiany informacji (EIR) jest naturalnie zadaniem Zamawiającego. EIR to szczegółowe wymagania informacyjne przefiltrowane dla konkretnego zapytania ofertowego. EIR zawiera strategię, kluczowe wskaźniki wydajności, Cele BIM i pożądane rezultaty stosowania BIM w projekcie.

 

EIR może być tworzone w oparciu o szablon w postaci Wymagań informacyjnych projektu (PIR). Odpowiada na cele organizacyjne spisane w Organizacyjnych wymaganiach informacyjnych (OIR). Zdarza się, że Eksploatacyjne wymagania informacyjne (AIR) są na tyle krótkie, że też mogą się zawrzeć w EIR.

 

Na zapytanie ofertowe muszą odpowiedzieć Potencjalni Główni wykonawcy - wszyscy, którzy dostali zaproszenie do składania ofert. Przygotowują oni wstępną ofertę w postaci wstępnego Planu wykonania BIM przed nominacją, czyli tzw. pre-BEP. 

 

Dzięki temu dokumentowi Zamawiający będzie w stanie zdecydować który z potencjalnych wykonawców spełnia jego kryteria oceny, kto ma odpowiednie doświadczenie i zasoby do dostarczenia rezultatów na najlepszym poziomie.

 

Etap planowania procesu informacyjnego
 

Kroki 4 i 5 określają etap planowania przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, działania po wybraniu Głównego wykonawcy i podpisaniu kontraktu. 

 

W pierwszej kolejności konieczne jest potwierdzenie przez Głównego wykonawcę proponowanego wcześniej Planu wykonania BIM (BEP). Dalsze działania w ramach punktu 4 dotyczą uszczegółowienia BEP o tabelę odpowiedzialności i zakres w postaci Głównego planu dostarczania informacji, składającego się z mniejszych zakresów przyporządkowanych konkretnym podwykonawcom. Kiedy to wszystko jest gotowe, można podpisać kontrakt, do którego jednym z załączników będzie Plan wykonania BIM po nominacji, czyli tzw. post-BEP.

 

Krok 5 powinien określać tzw. mobilizację, czyli to w jaki sposób wykonawcy przygotowują swoje zespoły i technologie (software, hardware) do realizacji projektu. Może się to okazać konieczne ze względu na braki w wiedzy dotyczące wymaganego oprogramowania lub określonych przez Zamawiającego procesów.

 

Etap tworzenia informacji

 

Kroki 6 i 7 omawiają etap tworzenia branżowych fragmentów modelu informacyjnego przez zespoły zadaniowe Podwykonawców i dostarczanie ich do Głównego wykonawcy, a w dalszej kolejności do Zamawiającego.
 

Dostarczane informacje, muszą przejść kilkukrotną weryfikację, sprawdzenie jakości i kompletności zanim trafią w wersji opublikowanej do końcowego klienta. Cały ten proces tworzenia, weryfikacji i akceptacji odbywa się w Wspólnym Środowisku Danych - Common Data Environment (CDE).
 

W ten sposób, po kilku iteracjach tworzenia informacji, przeglądów, autoryzacji, kolejnych przeglądów, często powtórnego tworzenia informacji… modele informacyjne ostatecznie są akceptowane i stają się rezultatami pracy Głównego wykonawcy.
 

Źródło: Podrzędne procesy informacyjne BIM na podstawie ISO 19650-2

 

Zamknięcie projektu

 

W kroku 8, po akceptacji rezultatów przez Zamawiającego pozostaje już tylko zarchiwizować model informacyjny i wyciągnąć wnioski z ukończonego projektu aby w kolejnym cyklu dostarczenia informacji móc doskonalić wymagania, procesy i rezultaty. 

 

Istotne jest, aby wyrobić w sobie nawyk ciągłego doskonalenia i rozwijać się z każdym kolejnym zamówieniem.

 


.............................................................................................

 

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 i na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.

 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 zacznę szczegółowo omawiać proces dostarczania informacji, szczegółowo wchodząc w każdą z aktywności.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

 

© 2024 by Grupa4BIM