1. pl
  2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

09 marca 2021

Poradnik ISO 19650 cz.1 - Zależności między stronami i zespołami BIM

Aby wprowadzić standaryzację procesów BIM opisanych w normie ISO 19650 w pierwszej kolejności konieczne jest zrozumienie zależności między zaangażowanymi stronami, zespołami i oddelegowanie odpowiednich osób do pełnienia funkcji dotyczących zarządzania informacjami. 

W dzisiejszym artykule przedstawię te zależności, tak aby każdy mógł odnaleźć swoje miejsce w procesie dostarczania informacji projektowej.

 

Ten artykuł jest drugą częścią z cyklu poradnika tłumaczącego zasady norm ISO 19650-1 i ISO 19650-2. Kliknij aby sprawdzić poprzednie wpisy:

Zaznaczam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650-1 i ISO 19650-2 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma jednak oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną próbą i warto pamiętać, że wersja oficjalna która kiedyś prawdopodobnie zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem pojęć.
 

 

Appointment - czasownik, czy rzeczownik?
 

Wszystko zaczyna się od zrozumienia znaczenia słowa Appointment, używanego w różnym kontekście. 
Od tego słowa pochodzą angielskie wersję trzech głównych ról:
 

Appointing Party - czyli tłumacząc dosłownie "Strona powołująca", a w wolnym tłumaczeniu "Zamawiający", czyli po prostu klient, lub inwestor. 

 

Lead Appointed Party - czyli dosłownie "Wiodącą wyznaczona strona", a w naszym tłumaczeniu "Główny wykonawca". To strona którą Zamawiający powołuje bezpośrednio. Zamawia u niego usługę. 

 

Appointed Party - dosłownie "Wyznaczona strona", tutaj dla lepszego zrozumienia przetłumaczone jako "Podwykonawca". Firma która wykonuje pracę na zamówienie Głównego wykonawcy. 

 

Czytając normy ISO 19650 w oryginale widzimy że słowo Appointment w języku angielskim jest bardziej elastyczne niż w polskiej mowie. Może być użyte zarówno jako czasownik jak i rzeczownik. 
 

Appointment może oznaczać czynność powołania lub nominacji firmy wykonującej dla nas usługi, ale równie dobrze może być tłumaczone jako zamówienie w kontekście umowy, którą z taką firmą spisujemy.

 

Typy ról
 

Seria ISO 19650 odnosi się do Zamawiającego, Głównego wykonawcy i Podwykonawców oraz Interesariuszy projektu, oraz zespołu wykonawczego i zadaniowego.

Rysunek 1 ISO 19650-2 przedstawia uproszczoną wersję zależności między tymi stronami i zespołami w zakresie zarządzania informacjami.
 

“rysunek 2: Zależności między stronami i zespołami”

źródło:  tłumaczenie własne na podstawie ISO “Guidance Part 2 - Parties teams and processes for the delivery phase of assets Edition 5”


 

Ważne jest, abyś rozumiał/a rolę, którą pełnisz, aby mieć jasność co do swoich podstawowych działań i rezultatów do jakich musisz się przyczynić, a także elementów zarządzania informacjami w trakcie zamówienia (zamówień), którego jesteś stroną.
 

Strony i relacje w normie ISO są następujące (w prostych słowach):
 

Zamawiający to klient lub strona zarządzająca informacjami w imieniu klienta.
 

Główny wykonawca to strona wyznaczona przez klienta.
 

Podwykonawca to strona wyznaczona przez Głównego wykonawcę. Podwykonawca jest stroną, która dostarcza informacje.

 

 

“rysunek 3: Prosta relacja strona / powołanie” 

źródło: tłumaczenie własne na podstawie ISO “Guidance Part 2 - Parties teams and processes for the delivery phase of assets Edition 5”

 

 

Projekt realizowany zgodnie z „tradycyjną” strukturą będzie miał wiele Głównych wykonawców. Zamawiający (klient) prawdopodobnie będzie powoływać kilkoro Głównych wykonawców (np. do wykonania części architektonicznej, konstrukcyjnej, do zarządzania projektami i budowy), a Główny wykonawca prawdopodobnie będzie powoływać kilkoro Podwykonawców (zwłaszcza jeśli jest generalnym wykonawcą). 

Projekt realizowany zgodnie ze strukturą „zaprojektuj i wybuduj” może mieć tylko jednego Głównego wykonawcę (do projektowania i budowy).

“tabela 4: Działania i etapy” 

Źródło: tłumaczenie własne na podstawie ISO “Guidance Part 2 - Parties teams and processes for the delivery phase of assets Edition 5”

 

 

 

Typy zespołów

 

źródło: opracowanie własne

 

 

Project Team, czyli w wolnym tłumaczeniu Interesariusze projektu to wszyscy zaangażowani w projekt. 

 

Główny wykonawca i jego Podwykonawcy tworzą Zespół wykonawczy (Delivery Team). Większość projektów będzie składać się z wielu zespołów wykonawczych, niezależnie od struktury realizacji całego projektu (tradycyjnego, zaprojektuj i wybuduj, zintegrowanego itd.).

 

Zespół zadaniowy (Task Team) to osoba lub grupa osób wykonująca określone zadanie. Na przykład projektant bądź wykonawca ze swoimi podwykonawcami i dostawcami.

 

 

Rezultaty pracy

 

Oprócz odpowiedzi na pytanie KTO? Istotną kwestia jest również odpowiedź na pytanie CO? 

Nad czym pracujemy, czego oczekujemy i co ma być rezultatem naszej pracy. 

 

źródło: opracowanie własne

 

Czytając ISO w wersji angielskiej musimy natknąć się na to pojęcie - Information container. Tłumaczenie tego pojęcia przedstawione w dokumencie "BIM standard PL" (projektem który jest propozycją pierwszego polskiego standardu BIM przedstawioną przez SARP, PZITB i PZPB) jest dość bezpośrednie bo brzmi Kontenery informacji. 
 

Osobiście, jestem rozdarty. Z jednak strony zgadzam się z Konradem Fugasem z BIM Corner, że bezpośrednie tłumaczenie słowa kontener nic nam nie mówi (w wyobraźni widzimy metalowy prostopadłościan) i lepsze, bardziej opisowe byłyby tłumaczenie na Zbiory informacji. Z drugiej strony "zbiory" są dość ogólnikowe, a słowo informacja jest w normie ISO odmieniane w przez wszystkie przypadki więc może taki charakterystyczny kontener nie będzie zły kiedy już nadamy, zrozumiemy i przyjmiemy znaczenie tego słowa. 

Z tego powodu na ten moment wchodzę jednak na statek z kontenerami, ale w razie czego ubieram od razu kamizelkę ratunkową gdyby ten statek miał rozbić się o skały. 

 

__________________
EDIT 10.03.02021: Kontenery informacji nie dawały mi spać... A może przestać kombinować i zamiast kontenerów, czy zbiorów informacji powiedzieć jak jest, że to są PLIKI (ewentualnie, aby być bliżej oryginału PLIKI INFORMACJI)? Według Słownika języka polskiego PWN definicje są zbieżne:

 

plik
1. «pewna liczba kartek, banknotów itp. złożonych razem»
2. inform. «zbiór danych mający swoją nazwę, odróżniającą go od innych zbiorów»

 

Wobec tej nagłej zmiany w sercu, w dalszym ciągu poradnika będę używał określenia Kontener/Plik Informacji. Wybierzcie sobie którą wersję wolicie.
__________________

 

Idąc dalej ostatecznym rezultatem prac jest Model informacyjny. Jest to co najmniej jeden Kontener/Plik informacji. Model informacyjny to nie tylko pojedynczy lub federacyjny (złożony w wielu modeli) model geometryczny, ale zbiór kontenerów/plików informacji. 

 

Pełna nazwa Modelu Informacyjnego może zmieniać się w zależności od tego jaki projekt realizujemy, lub na jakim etapie prac jesteśmy.

Jeśli model realizowany jest podczas fazy dostarczania aktywów, czyli podczas projektowania lub budowy, wówczas nasz model informacyjny będzie określany jako Projektowy model informacyjny.
 

W przypadkach kiedy:

  1. zakończyliśmy już fazę dostawy aktywów i chcemy korzystać z modelu w celu zarządzania aktywami, lub 

  2. nasz budynek już istnieje i potrzebujemy wykonać model w celu zarządzania obiektem na podstawie inwentaryzacji obiektu

  3. otrzymaliśmy model informacyjny na cele zarządzania obiektu od innego Zamawiającego wraz z zakupem inwestycji

wówczas nasz model będzie określany Eksploatacyjnym modelem informacyjnym.

 

.............................................................................................
 

W tej serii artykułów skupiam się na wytłumaczeniu i wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu  ISO 19650-2 opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły pojawiają się cyklicznie każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera śledzić naszą stronę i media społecznościowe.

 

Ten artykuł jest  częścią z cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady norm ISO 19650-1 i ISO 19650-2. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:

 

W kolejnej części przewodnika opiszę główne zadania każdej ze stron zaangażowanej w proces inwestycyjny z użyciem BIM.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:
- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

© 2024 by Grupa4BIM