1. pl
 2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

21 lutego 2022

Poradnik ISO 19650 cz.15 - Definicja uczciwości, czyli jak wyznaczyć BIM managera

Wiedzieliście, że we wskazówkach do normy ISO 19650 jest podana definicja prawości/uczciwości?

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 podpowiedziałem jak określić kryteria oceny przetargowej i akceptacji informacji, oraz skompletować zaproszenie do składania ofert. W tym odcinku podpowiadamy jak wyznaczyć BIM menedżera, czyli osobę zarządzającą informacjami Głównego wykonawcy w zgodzie z normą ISO 19650.

 

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:

 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.

 

Wyznaczenie BIM managera Głównego wykonawcy

 

Punkt 5.3.1 normy ISO 19650-2 odpowiada klauzuli 5.1.1 - “mianowanie osób w całym projekcie do pełnienia funkcji zarządzania informacjami” opisanej w artykule “Poradnik ISO 19650 cz.4 - Ocena, zdefiniowanie potrzeb i zarządzanie informacjami”. Seria ISO 19650 wprawdzie nie mówi dokładnie jak mają się nazywać konkretne funkcje zarządcze u interesariuszy projektu, ale u Głównego wykonawcy zwykło się taką osobą nazywać BIM Managerem.

Źródło: Proces informacyjny BIM na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

 

Nie jest to również literalnie opisane w normie ISO, ale z doświadczenia mogę wymienić jakie są potencjalne zadania do których może być zobowiązany BIM menedżer:
 

 • Zaproponowanie i uzgodnienie standardów CAD/BIM;

 • Koordynacja i finalizacja zapisów w dokumentach:

  - Planu wykonania BIM (BEP)

  - Planów dostarczania informacji TIDP/MIDP

  - Protokołu informacyjnego BIM;

 • Uzgodnienie z Zamawiającym funkcji BIM w projekcie i ich odpowiedzialności;

 • Koordynacja i przygotowanie procesów (metod i procedur) w łańcuchu dostaw projektu;

 • Testy oprogramowania BIM, formatów wymiany informacji;

 • Uzgodnienie punktu odniesienia/referencyjnego projektu i układów współrzędnych stosowanych w projekcie;

 • Uzgodnienie podziału obiektu na segmenty, części, skrzydła, etapy;

 • Opracowanie wewnętrznych list kontrolnych do odbiorów rezultatów od zespołów zadaniowych.
   

Czynności składające się na funkcję zarządzania informacjami i wysiłek jaki trzeba ponieść różnią się w zależności od złożoności projektu. Dlatego przydatne może być podzielenie bardziej wymagających czynności na mniejsze zadania, tak aby można było zaangażować więcej niż jedną osobę odpowiedzialną za realizację czynności. Oczywiście, bardzo ważne jest, aby nominowane osoby posiadały odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Celem powinno być samodzielne dostarczanie informacji tam, gdzie to możliwe, aby zapewnić organizacji dojrzałość zarządzania informacjami. Norma pozwala jednak Głównemu wykonawcy na wyznaczenie innej organizacji (Podwykonawcy lub strony trzeciej), która będzie zarządzać informacjami w jego imieniu.

Jeżeli potencjalny Główny wykonawca została już wyznaczony przez Zamawiającego do pełnienia niektórych lub wszystkich funkcji zarządzania własnymi informacjami, należy unikać potencjalnego konfliktu interesów, na przykład zatrudniając dodatkowe osoby.
 

Delegacja funkcji zarządzania informacjami na “stronę trzecią”

 

Główny wykonawca może przekazać swoją odpowiedzialność na potencjalnego Podwykonawcę lub stronę trzecią. Odpowiedzialność (responsibility) może być delegowana, ale zobowiązanie (accountability) pozostaje po stronie Głównego wykonawcy.

Dla przypomnienia…
 

Accountable: Zobowiązana organizacja to organizacja, która ostatecznie odpowiada za działalność. Podejmuje decyzje „tak” lub „nie” oraz ma prawo weta. Można przypisać tylko jedną zobowiązaną organizację do danej aktywności w ramach procesu ISO 19650.

Responsible: Odpowiedzialna organizacja to organizacja, która wykonuje czynność lub zadanie. Odpowiedzialna organizacja odpowiada za działania/realizację działań i zadań, które zostały jej delegowane.

 

Ustalenia dotyczące uczciwości

 

Ogólna zasada podczas delegacji tych funkcji jest taka by być uczciwym wobec siebie nawzajem :). Wskazówki przekazane przez UK BIM Alliance mówią jasno, jakimi cechami należy się kierować.

 

źródło: Information management according to BS EN ISO 19650 - Guidance Part A - The information management function and resources” - UK BIM Alliance, tłumaczenie własne

 

Prawość to „cecha posiadania silnych zasad moralnych; uczciwość i przyzwoitość”.

 

W praktyce ustalenia dotyczące “prawości” oznaczają zapewnienie, że wszelkie potencjalne konflikty interesów będą identyfikowane i zarządzane.

Na przykład: W projekcie X przegląd i akceptacja modelu informacyjnego jest przeprowadzana w imieniu Podwykonawcy przez Głównego wykonawcę, który jest architektem na projekcie. Oznacza to, że architekt jest odpowiedzialny zarówno za dostarczanie informacji, jak i zgłaszanie Podwykonawcy niezgodności z określonymi wymaganiami informacyjnymi. Aby uniknąć potencjalnego konfliktu, może być konieczne zidentyfikowanie różnych osób w organizacji architekta do wykonywania wymaganych funkcji.

 

Osoby z tej samej organizacji musiałyby zatem zawsze zachowywać uczciwość i przyzwoitość, aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów.

W przypadku, gdy Podwykonawca lub Główny wykonawca wymaga, aby strona trzecia realizowała całość lub część funkcji zarządzania informacjami w jej imieniu, mogą wymagać od potencjalnej strony trzeciej wykazania, w jaki sposób poradzi sobie z ewentualnymi konfliktami interesów w ramach swojej odpowiedzi ofertowej. Może to być na przykład potwierdzenie przynależności do organizacji zawodowej, która obejmuje konieczność zachowania uczciwości i przyzwoitości. Lub trzecia strona może zostać poproszona o dostarczenie oświadczenia, struktury organizacyjnej lub planu, w jaki sposób będą zarządzane konflikty w jej organizacji.

 

Podczas ustalania proponowanego zakresu usług dla strony trzeciej ważne jest, aby określić, jakie czynności i zadania będą wykonywane przez wszystkie strony w ramach projektu (np. w formie omawianej wcześniej tabeli RACI). Pomoże to zapewnić spójność funkcji zarządzania informacjami dla całego projektu.

 

Proponowana struktura zaproszenia do składania ofert przy wyznaczaniu “strony trzeciej”

 

Poniższą strukturę można wykorzystać do stworzenia podstawy zaproszenia do składania ofert w celu wyznaczenia strony trzeciej do pełnienia całości lub części funkcji zarządzania informacjami Zamawiającego lub potencjalnego Głównego wykonawcy:

 

 • Ewidencja wydania dokumentów

 • Wprowadzenie

 • Szczegóły Projektu:

  - Kluczowe informacje o projekcie (w tym nazwa projektu, opis projektu, wartość projektu i ścieżka zaopatrzenia (jeśli jest znana))

  - Program (jeśli jest znany)

  - Zespół (jeśli jest znany)

  - Odpowiednie rozwiązania technologiczne (jeśli są znane)

 • Informacje uzupełniające:

 • Zadania*

 • Warunki i postanowienia

 • Uprawnienia

 • Wymagane kompetencje

 • Wymagania dotyczące odpowiedzi przetargowej:

  - Propozycja wynagrodzenia (za zadania)

  - Wypłata wynagrodzenia (w odniesieniu do programu)

  - Stawki opłat (tj. Stawki dzienne) i koszty (w tym podróże / wydatki))

  - Zdolności i kompetencje

  - Wykazanie zdolności (tj. Studia przypadków, w tym referencje)

  - Wykazanie kompetencji (np. Życiorysy)

  - Proponowana metodologia realizacji

  - Założenia

  - Wyłączenia

  - Ustalenia dotyczące uczciwości (w stosownych przypadkach)

  - Uwagi dotyczące dostarczonych informacji uzupełniających (w stosownych przypadkach)

  - Inne dodatkowe, istotne informacje 

 • Procedury zwrotu ofert (w tym data zwrotu, osoba (y) do zwrotu oferty)

 • Kryteria oceny ofert

 • Warunki podpisania kontraktu (proponowana data zatwierdzenia wyboru oferenta, który wygrał przetarg, oraz informacje zwrotne dla organizacji, które przegrały przetarg).

 

* Obejmuje wymagane zadania i umożliwia stronie trzeciej dodanie wszelkich dodatkowych usług lub kosztów (takich jak koszty technologii), które mogą być wymagane do skutecznego zarządzania działaniami i zadaniami informacyjnymi.

 

Źródło: Zaproszenie do składania ofert na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

.................................................................................

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 i na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.

 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 przejdę do kolejnego punktu normy, dotyczącego ofertowania i przygotowania Planu realizacji BIM przez potencjalnych Głównych wykonawców.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

© 2024 by Grupa4BIM