1. pl
 2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

14 lutego 2022

Poradnik ISO 19650 cz.14 - Ustanowienie kryteriów oceny i skompletowanie zaproszenia do składania ofert

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 krótko opisałem gdzie i w jaki sposób gromadzić materiały referencyjne Zamawiającego na CDE projektu. W tym artykule podpowiadam jak określić kryteria oceny przetargowej i akceptacji informacji, oraz skompletować zaproszenie do składania ofert w zgodzie z normą ISO 19650.
 

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:
 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.

 

Ustanowienie wymagań oceny przetargowej i kryteriów akceptacji
 

Jak już pisałem w artykule dotyczącym Standardu projektu, procedur i materiałów referencyjnych, istnieją cztery grupy zasobów, które zapewniają ramy oceny dla całego projektu, regulujące sposób definiowania, dostarczania i sprawdzania wymagań w zakresie informacji. Są to:
 

 • Standard informacyjny projektu (lub w przypadku fazy operacyjnej Standard informacji o aktywach)

 • Metody i procedury otrzymywania informacji w projekcie (lub o zasobach)

 • Informacje referencyjne

 • Udostępnione zasoby.
   

Reguły w nich zawarte tworzą punkt odniesienia dla kryteriów akceptacji i zapewniają, że dostarczone informacje będą zgodne z pierwotnymi wymaganiami, zanim informacje zostaną wykorzystane przez Zamawiającego lub Głównego wykonawcę. 
 

Oprócz oczywistej zasady, że wymagane informacje mają zostać dostarczone, należy upewnić się, że:
 

 • Informacje są poprawnie skonstruowane (na przykład są zgodne z poprawnymi konwencjami/składnią, mają poprawną wielkość liter, są poprawnie napisane, a ograniczniki są prawidłowe)

 • Metadane są poprawne (na przykład typ wartości i jednostki)

 • Spełniony jest określony zakres projektu.
   

Jak Zamawiający określa swoje wymagania?
 

Zamawiający określa minimalne wymagania, które musi spełnić potencjalny Główny wykonawca i przekazać je w odpowiedzi na zamówienie. Jednocześnie Zamawiający ustala, w jaki sposób będzie nadawał ocenę, z jaką te minimalne wymagania są udokumentowane w otrzymanych odpowiedziach przetargowych. 
 

Daje to potencjalnemu Głównemu wykonawcy wskazówki dotyczące tego, co powinien wyszczególnić w swojej odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, oraz umożliwia spójną i uczciwą ocenę otrzymanych ofert. 
 

Możliwe kluczowe wymagania to np.: 
 

 • Wymagana treść Planu realizacji BIM (przed powołaniem) Na przykład: czy Plan realizacji BIM wystarczająco szczegółowo opisuje proponowaną strategię połączenia modeli przez zespołu wykonawczy, i czy jest wykonalny i praktyczny? 
   

 • Kompetencje, możliwości i zdolność potencjalnego Głównego wykonawcy do dostarczenia wymagań informacyjnych Na przykład: czy potencjalny Główny wykonawca ma odpowiednie umiejętności do zarządzania wymaganiami informacyjnymi i dostarczania ich, a co najważniejsze, czy osoby posiadające te umiejętności będą dostępne na czas trwania projektu? 
   

 • Jak zostanie zmobilizowany zespół wykonawczy, mając na myśli przygotowanie ludzi i technologii do pracy. Zamawiający będzie chciał ustalić, czy Główny wykonawca ma wdrożony plan mobilizacji, aby uruchomić zespół wykonawczy, tak aby informacje mogły być opracowane w sposób skoordynowany i we współpracy międzybranżowej w celu wsparcia programu zespołu wykonawczego. Zamawiający będzie również chciał ustalić, że prace nad projektem nie rozpocznią się, dopóki plan nie zostanie w pełni uchwalony. 
   

 • Analiza ryzyka dostarczenia informacji przez potencjalnego Głównego wykonawcę. Jest określane za pomocą rejestru ryzyka, opracowanego przez potencjalnego Głównego wykonawcę w odniesieniu do zespołu wykonawczego. 
   

Minimalne wymagania mogą mieć formę pytań, na które należy odpowiedzieć w odpowiedzi na ofertę. 

 

Na przykład: proszę wyjaśnić, w jaki sposób będziecie zarządzać i ograniczać ryzyko związane z dostarczaniem informacji? 

 

Należy pamiętać o tym, że kryteria oceny powinny być mierzalne!

 

Przykładowa forma tabeli kluczowych pytań i odpowiedzi, źródło: opracowanie własne

 

Skompletowanie zaproszenia do składania ofert

 

Wymagania informacyjne powinny zawsze być oparte na celach i zdefiniowane dostatecznie szczegółowo, aby umożliwić skuteczne działanie w kierunku spełnienia każdego celu.

Ważne jest, aby wymagania informacyjne były definiowane tak wcześnie, jak to możliwe. 

 

Interesariusze projektu potrzebują mieć określone wymagania, aby móc skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Również, większość rozwiązań technologicznych wymaga ustrukturyzowanych lub zdefiniowanych informacji, aby działać wydajnie. 

 

Im dokładniej wymagania informacyjne odzwierciedlają potrzeby odbiorcy (specyfikatora), tym bardziej prawdopodobne jest, że dostawca będzie w stanie skutecznie dostarczyć odpowiednie informacje. Jeśli wymagania informacyjne są niewystarczająco precyzyjnie, dostawcy informacji zostaną pozostawieni własnym założeniom i interpretacji co do tego, co jest potrzebne. Może to prowadzić do błędów i zwiększonego ryzyka, co z kolei może prowadzić do przekroczenia programu i budżetu. 

 

Lista kontrolna działań / punktów do rozważenia w ramach definiowania wymagań informacyjnych

 

Wymagania informacyjne odpowiadają na dwa pytania: 

 

 1. Dlaczego informacje są wymagane (określenie celów)?

 2. Jakie informacje są wymagane? 

 

 • Celów nie trzeba udostępniać nikomu spoza organizacji, są one po prostu mechanizmem umożliwiającym poprawne wymagania informacyjne, które mają zostać zdefiniowane. 

 • Będą chwile, kiedy cele będą nieznane. Zajmij się tymi celami, które są znane i wyjaśnij w wymaganiach informacyjnych, że mogą istnieć inne. 

 • Zamawiający powinien jedynie określić wymagania informacyjne do ich własnych celów i zgodnie z ich niezbędnym poziomem zapotrzebowania na informacje, nie naruszając kompetencji zespołu wykonawczego (i ich własnych celów).

 • Cele mogą również mieć postać pytań które pomagają zdefiniować Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które same w sobie są wymaganiami informacyjnymi. 

 • Nie umieszczaj szczegółów w wymaganiach informacyjnych, które powinny znajdować się w innych zasobach informacyjnych, takich jak standard informacyjny. 

 • Wymagania informacyjne są ważne w procesie przetargowym wszystkich wyznaczonych stron (np. konsultantów i wykonawców), aby mieć pewność, że wybrało się odpowiednie zespoły wykonawcze. Szczegółowe wymagania dotyczące informacji należy opracować przed złożeniem oferty. 

 • Seria ISO 19650 omawiana jest głównie na przykładzie wymagań informacyjnych Zamawiającego “kaskadowo / w dół” do wykonawców. Jednak w rzeczywistości każdy interesariusz może je określać (również “w górę”). 

 • Wymagania informacyjne są szczególnie pomocne w identyfikacji wymagań, na które należy zwrócić uwagę. Chociaż mogą zawierać wszystkie informacje, którymi odbiorca (specyfikator) jest zainteresowany, taka lista może stać się zbyt obszerna. Oczywiste wymagania mogą maskować te, które są szczególnie potrzebne. Tam, gdzie jest możliwe należy odnieść się do ogólnych wymagań określonych przez praktykę / standardy branżowe lub procedury organizacyjne. Potrzebny jest tutaj zdrowy rozsądek. 

 • Osoby pełniące funkcję zarządców informacji powinny posiadać odpowiednie umiejętności rozumienia różnych aspektów informacji i umiejętność poprawnego definiowania wymagań informacyjnych przy użyciu standardowych schematów i systemy klasyfikacji. 

 • Wymagania informacyjne muszą być precyzyjnie zdefiniowane. Stwierdzenia takie jak „Wymagania informacyjne mają odzwierciedlać te określone w ISO 19650” nie będą poprawne. 
   

Źródło: Zaproszenie do składania ofert na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

 

.................................................................................

 

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 i na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.

 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 przejdę do kolejnego punktu normy, dotyczącego ofertowania i przygotowania Planu realizacji BIM przez potencjalnych Głównych wykonawców.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

 

© 2024 by Grupa4BIM