1. pl
 2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

18 października 2021

Poradnik ISO 19650 cz.9 - Przypisanie metadanych plikom w CDE c.d.

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 rozwinąłem zagadnienie zarządzania plikami poprzez przypisanie metadanych - ich przenoszenia i definiowania klasyfikacji.

Dzisiaj ciąg dalszy tematu metadanych plików, wytłumaczenie rewizji, wersji i kodów statusu. Tym wpisem zamkniemy podpunkt 5.1.7 normy ISO 19650-2 i temat tworzenia Wspólnego środowiska danych (CDE) projektu.
 

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:

 

 

Jeszcze raz… Co to te metadane?

 

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia czym są metadane - „Zbiór danych, które opisują i zawierają informacje o innych danych” (Oxford Dictionary, 2019).

 

W poprzedniej części #8 Poradnika ISO 19650 dowiedzieliśmy się:

 • Jak zidentyfikować kontener/plik informacyjny i jego zawartość?

 • Jak przenosić kontenery/pliki informacyjne między używanymi rozwiązaniami CDE.
   

Unikalny identyfikator (nazwę) kontenera/pliku informacyjnego można traktować jako metadane, ponieważ „opisuje i podaje informacje o innych danych”. 
Seria ISO 19650 zaleca aby przypisać następujące metadane do plików informacyjnych w CDE:

 • Kod rewizji/wersji

 • Kod stanu.

 • Kod klasyfikacyjny.

 

Ale! Ważne jest, aby upewnić się, że żadne z metadanych nie są powielane w częściach składowych nazwy pliku (ID).
 

 

 

Czym różni się rewizja od wersji pliku?
 

Rewizja jest traktowana jako wydanie. Rewizją oznaczamy wersję pliku, która została sprawdzona i zatwierdzona oraz jest gotowa do przekazania jako rezultat pracy klientowi, lub wykonawcy. Powinna być traktowana jako osiągnięcie konkretnego stanu procesu. 
 

Wersję pliku, powinniśmy traktować jako kopie zapasową, punkt kontrolny lub zapis do którego w razie potrzeby możemy wrócić. Nie powinna być ona kojarzona z zakończeniem prac projektowych czy osiągnięciem określonego etapu w obiegu dokumentacji projektu. 
 

Kontrola wersji/rewizji dzięki przypisaniu metadanych
 

W miarę opracowywania informacji ważne jest, aby śledzić zmiany między poprzednimi i aktualnymi rewizjami i wersjami plików, oraz to która rewizja i wersja jest udostępniana komu.
 

Źródło: Rysunek 5: Wyjaśnienie systemu rewizji Załączników krajowych 19650-2, UK BIM framework “Guidance Part C Facilitating the common data environment workflow and technical solutions, Edition 1”, tłumaczenie własne 

 

Musimy upewnić się, że system rewizji/wersji konsekwentnie uwzględnia podejście w którym pliki robocze (WIP) i udostępnione innym zespołom zadaniowym przypisują wiele rewizji/wersji dla jednego kontenera/pliku informacji
 

To jest bardzo ważne! Plik ma mieć jedną nazwę przez cały okres rozwoju projektu. Zmienia się jedynie jego status, rewizja i wersja.
 

Zarządzanie wersjami roboczych kontenerów/plików informacji umożliwia autorowi zarządzanie swoją pracą i uniknięcie utraty informacji podczas ich rozwoju. 
 

Zerknijmy na poniższy obrazek, który ilustruje korzyści płynące z zarządzania wersjami: 
 

Źródło: Rysunek 6: Ilustracja korzyści płynących z posiadania kontroli wersji WIP przy użyciu podejścia 19650-2 UK National Annex, UK BIM framework “Guidance Part C Facilitating the common data environment workflow and technical solutions, Edition 1”, tłumaczenie własne 

 

Możemy zobaczyć że w przedstawionym scenariuszu w przypadku którego kontrola wersji jest nadawana podczas bieżącej pracy (WIP), autor ma wyraźny nadzór nad ewolucją informacji i może w razie potrzeby wrócić do wcześniejszej wersji.

 

Kolejny rysunek przedstawia proces wykraczający poza pierwszy cykl tworzenia informacji w przestrzeni Roboczej (WIP) i Współdzielonej, ilustrując kolejne dwie iteracje rozwoju informacji.

 

Źródło: Rysunek 8: Ilustracja przedstawiająca, jak metadane rewizji rozróżniają różne stany, UK BIM framework “Guidance Part C Facilitating the common data environment workflow and technical solutions, Edition 1”, tłumaczenie własne 

 

Opublikowane informacje (zakontraktowane) to informacje, które zostały autoryzowane przez Głównego wykonawcę, a następnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Kontener/plik informacji jest opisywany jako “Opublikowany” poprzez dodanie przedrostka C w jego kodzie wersji. Pomaga to odbiorcom pliku w wyraźnym rozróżnieniu między treściami wstępnymi (P) i opublikowanymi (C).

 

Pamiętaj, że niektóre typy kontenerów/plików informacji mogą nigdy nie osiągnąć stanu Opublikowane. Na przykład konstrukcyjne modele geometryczne, często używane są tylko do celów koordynacji, więc mogą mieć charakter wstępny. 

 

W poniższym obrazku podążaj za strzałką, od numeru 0 do 18, aby zrozumieć proces przechodzenia pliku między stanami Bieżąca praca (WIP), Udostępnione, Opublikowane i Archiwizowane.

 

Źródło: Rysunek 9: Ilustracja kontenera/pliku informacji przechodzącego między stanami, UK BIM framework “Guidance Part C Facilitating the common data environment workflow and technical solutions, Edition 1”, tłumaczenie własne 

 

Kody statusu

 

Status kody określają dozwolone użycie kontenera/pliku informacji.
 

Powody do przypisywania kodów statusu:

 • Wyjaśnienie odbiorcy, do czego powinien być używany kontener/plik informacji, a co za tym idzie, do czego nie powinien być używany.
  Na przykład: Kontener informacji z kodem statusu S3 informuje odbiorców, że nadaje się tylko do przeglądania i komentowania

 • Wyjaśnienie, gdzie w przepływie pracy CDE znajdują się informacje.
  Na przykład: kontenery/pliki informacji z metadanymi S1 lub S2 są w stanie Udostępnione, natomiast pliki informacji z metadanymi A4, A5 lub A6 są w stanie Opublikowane. Pozwala to uniknąć konieczności tworzenia fizycznych segregacji w ramach rozwiązania CDE przy użyciu folderów.
   

Ważne jest, aby zrozumieć, że kod statusu różni się od celu wydania, chociaż istnieją między nimi pewne stałe relacje. Na przykład informacje wydane do budowy powinny mieć kod stanu Opublikowane.
 

Załącznik krajowy ISO 19650-2 dla Wielkiej Brytanii zawiera znormalizowane kody statusu do przypisywania metadanych. Każdy kod w Tabeli 2 ma odpowiedni opis informujący innych o przeznaczeniu. 

 

 

Na podstawie powyższej tabelki możemy też wywnioskować, że plik o kodzie statusu S3 nie powinien być używany do celów umownych, takich jak pozyskiwanie materiałów, uzgadnianie kosztów kontraktu lub wykonanie robót.

 

 

Źródło: Ocena i zdefiniowanie potrzeb na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

.................................................................................

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 i na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.
 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 omówię co zawrzeć w protokole informacyjnym projektu.

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:
 

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

© 2024 by Grupa4BIM