1. pl
  2. en

O autorze:

Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer, BIM koordynator i modeler BIM. Odpowiedzialny za ustalenia wymagań informacyjnych BIM i asystę techniczną.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

25 sierpnia 2021

Poradnik ISO 19650 cz.8 - Przypisanie metadanych plikom w CDE

W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 omówiłem podpunkt 1.7, czyli “Stworzenie Wspólnego Środowiska Danych (CDE) projektu”. Skupiłem się na podstawach procesów i rozwiązań CDE.
 

W dzisiejszym odcinku, wciąż pozostając przy podpunkcie 1.7 procesu normy ISO 19650-2  rozwinę zagadnienie zarządzania plikami poprzez przypisanie metadanych - ich przenoszenia i definiowania klasyfikacji.
 

Ten artykuł jest częścią cyklu “Poradnika ISO 19650” tłumaczącego zasady międzynarodowych norm BIM - ISO 19650. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:
 

Przypominam, że nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650-1 i ISO 19650-2 zostały przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. Nie ma oficjalnego tłumaczenia angielskiej wersji standardu, a co za tym idzie nie ma oficjalnego tłumaczenia żargonu BIM. Tłumaczenie nomenklatury które znajdziecie w tym poradniku jest moją własną interpretacją i warto pamiętać, że wersja oficjalna która miejmy nadzieję kiedyś zostanie opublikowana może się różnić tłumaczeniem niektórych pojęć.

 

Czym są metadane?
 

Na początku musimy ustalić, co rozumie się przez metadane, ponieważ seria ISO 19650 nie oferuje formalnej definicji. Metadane definiuje się jako „Zbiór danych, które opisują i zawierają informacje o innych danych” (Oxford Dictionary, 2019).
 

Aby umieścić to w kontekście, unikalny identyfikator (nazwę) kontenera/pliku informacyjnego można traktować jako metadane, ponieważ „opisuje i podaje informacje o innych danych”. Jednak ISO 19650-2 dodatkowo wymaga przypisania metadanych, które nie powinny być zawarte w nazwie pliku.
 

Twórcy informacji powinni ściśle kontrolować swoje informacje przez cały czas rozwoju projektu. Tutaj z pomocą przychodzą metadane. Dzięki nim można dowiedzieć się, w jakiej wersji znajduje się kontener/plik informacyjny i w jakim celu może być używany.
 

Seria ISO 19650 zaleca następujące przypisanie metadanych do kontenerów/plików informacyjnych w CDE:
 

  • Kod klasyfikacji 

  • Kod rewizji/wersji

  • Kod stanu.
     

Zarządzanie metadanymi za pomocą rozwiązań CDE
 

Rozwiązania CDE dostępne obecnie na rynku oferują różne stopnie możliwości przypisywania metadanych.
 

Na poniższym rysunku możemy zobaczyć w jaki sposób rozwiązanie CDE, w tym przypadku EDMS oparty na chmurze, może przypisywać wiele różnych metadanych do kontenera/pliku informacyjnego.
 

Należy zauważyć, że ten rysunek rozszerza metadane poza wymagania normy ISO 19650-2 dotyczące metadanych statusu, wersji i klasyfikacji plików.
 

Źródło: Rysunek 3: Przykład zakresu metadanych, które można przypisać w rozwiązaniu CDE opartym na chmurze, UK BIM framework “Guidance Part C Facilitating the common data environment workflow and technical solutions, Edition 1”, tłumaczenie własne

 

Przenoszenie metadanych między rozwiązaniami CDE

 

Wymóg metadanych stwarza wyzwanie związane z przenoszeniem metadanych między rozwiązaniami CDE.
 

Zamawiający, główni wykonawcy i podwykonawcy mogą mieć własne, wewnętrzne rozwiązania CDE, które są częścią ogólnego przepływu pracy i rozwiązań CDE projektu. Ważne jest, aby te rozwiązania działały wydajnie razem podczas pracy i wymiany informacji. Niestety, delikatnie rzecz ujmując dotychczasowa współpraca między rozwiązaniami CDE nie jest doskonała, co uniemożliwia zautomatyzowane przesyłanie metadanych.
 

W analogii e-mail użytej w poprzedniej części Poradnika ISO 19650 porównaliśmy proces wymiany informacji do procesu tworzenia wiadomości e-mail. W tym wypadku prawie wszyscy dostawcy narzędzi pocztowych przyjęli jednak standardowy protokół wymiany (na przykład POP), aby umożliwić płynny przepływ wiadomości e-mail bez względu na to, jakie narzędzie/rozwiązanie jest używane do ich wysyłania lub odbierania.
 

Na nasze nieszczęście nie ma obecnie standardowego protokołu wymiany informacji przyjętego przez branżę budowlaną. Oznacza to, że trzeba każdorazowo zastanowić się, w jaki sposób pojedynczy kontener/plik informacyjny i jego metadane mogą zostać przeniesione z jednego systemu do drugiego. W praktyce jest to często ręczny proces, który wymaga ponownej rejestracji metadanych dla każdego pliku.
 

Rysunek poniżej ilustruje, w jaki sposób dwa różne rozwiązania CDE “współpracują” ze sobą w ramach przepływu pracy CDE projektu, w przypadku kiedy każde z nich inaczej podchodzi do zarządzania informacjami.
 

Źródło: Rysunek 4: Ilustracja dwóch różnych rozwiązań CDE, w których przypisanie metadanych musi zostać przeniesione, UK BIM framework “Guidance Part C Facilitating the common data environment workflow and technical solutions, Edition 1”, tłumaczenie własne

 

Definiowanie klasyfikacji poprzez przypisanie metadanych

 

Zamawiający powinien określić sposób przypisania klasyfikacji w standardzie informacyjnym projektu (o ile ma określone preferencje). Wskazuje przykładowo, które z tabel Uniclass 2015 są używane do klasyfikowania kontenerów/plików informacji. Jeśli Zamawiający nie ma preferencji, Główny wykonawca ma określić te wymagania. Ważne jest, aby upewnić się, że żadne z metadanych ani części składowych nazwy pliku (ID) nie jest powielane przez klasyfikację.

 

Wracając do poprzedniego rysunku (nr 4) rozwiązanie CDE 2 nie daje możliwości wprowadzenia metadanych klasyfikacji. W rezultacie Zamawiający uwzględnia pole metadanych klasyfikacji za pomocą nazwy folderu. Struktura folderów w CDE 2 odzwierciedla użycie metadanych klasyfikacji w rozwiązaniu CDE 1. Wadą takiego podejścia prawdopodobnie będzie ręczne tworzenie wielu folderów. Ale jeśli taki system będzie prawidłowo zaimplementowany, daje korzyści w postaci spójnie przypisanej klasyfikacji, która umożliwia każdemu użytkownikowi przejrzystą strukturę plików (np. wg „PM_40_40 Rysunki projektowe”).
 

ISO 19650-2 nie podaje dalszych szczegółów na temat klasyfikacji, ale ważne jest, aby klasyfikacja była stosowana aby wskazać zawartość kontenera/pliku informacji, a nie jego typu (ponieważ zajmuje się tym pole Typ w nazwie pliku (unikalnym ID)).

 

Podsumowując część 1 - przypisywanie metadanych klasyfikacji do kontenerów/plików informacyjnych w ramach rozwiązania CDE wymaga rozważenia:

  •     Jak zidentyfikować kontener/plik informacyjny i jego zawartość?

  •     Jak przenosić kontenery/pliki informacyjne między używanymi rozwiązaniami CDE.

 

Źródło: Ocena i zdefiniowanie potrzeb na podstawie ISO 19650-2, tłumaczenie własne

 

.................................................................................

 

W tej serii artykułów skupiam się na tłumaczeniu głównych zasad ISO 19650-2 i na wsparciu Twojej firmy przy wdrażaniu tej normy opisując fazę dostawy aktywów budowlanych - realizacji projektu. Artykuły na naszym blogu pojawiają się każdego tygodnia, więc polecam zapisać się do newslettera, śledzić naszą stronę i media społecznościowe.

 

W kolejnej części Przewodnika ISO 19650 dalej będę kontynuował omawianie CDE i zarządzanie informacją poprzez przypisywanie metadanych (kontroli wersji i nadawania statusu).

 

autor: Wojciech Jędrosz - BIM Manager

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM i ISO 19650? Zapisz się na jedno z naszych szkoleń, np:
 

- Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej wg ISO 19650

- BIM koordynator wg ISO 19650 (z wizualizacją danych)

- Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

© 2024 by Grupa4BIM