1. pl
 2. en

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

19 lutego 2021

Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce cz.1


Autor: Krzysztof Knapik  

19.02.2021

 

Sporządzanie projektów budowlanych i składanie ich do Urzędów w formie elektronicznej? Coś co jeszcze niedawno wydawało się science fiction powoli staje się rzeczywistością. Na razie w postaci zmian w obowiązujących przepisach, najbliższe miesiące zweryfikują na ile urzędy poradzą sobie z nowym sposobem komunikacji i zatwierdzania dokumentacji. 

4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz. 11) umożliwia składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej.

Proces został podzielony na cztery etapy: 

Etap pierwszy (05.01.2021) 

Pojawiła się możliwość składania elektronicznie wniosków o wydanie decyzji o wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących obowiązków kierownika budowy (art. 45a Pb). 

 

Etap drugi  (19.01.2021)

Możliwość dołączenia (do projektu zagospodarowania terenu) do zgłoszenia kopii poniższych dokumentów (zamiast oryginałów):

 • wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, (wg art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) oraz uzasadnienia zarządcy drogi

 • uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia budowy:

  • a) zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

  • b) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

 • uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego,

 

Etap trzeci (04.02.2021)

Możliwość składania elektronicznych wniosków dotyczących najprostszych procedur (dokumentów w formie kopii), w tym m.in.:

 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót,

 • o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki,

 • zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (nie dotyczy to zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB),

 • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, wznowienie robót budowlanych,

 • o zmianę sposobu użytkowania

 • o wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,

 

Etap czwarty cz.1 (01.07.2021)

Od 1 lipca 2021 r. inwestor będzie więc miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków (w tym dokumentów w formie kopii):

 • o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,

 • odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,

 • o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

 • o zmianę pozwolenia na budowę,

 • o budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.

Dodatkowo nie będzie już obowiązku poświadczania przez projektanta za zgodność z oryginałem mapy, na której sporządzany jest projekt zagospodarowania terenu. Od 1 lipca 2021 r. inwestor będzie więc miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków m.in.:

 • o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,

 • odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,

 • o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

 • o zmianę pozwolenia na budowę,

 • o budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.

 

Etap czwarty cz.2 (05.07.2021 - uwzględniający art. 25 ustawy) 

Możliwe będzie dokonanie zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB.

Na razie przygotowanie administracji do procesu cyfryzacji nie wygląda obiecująco. 

Z ankiety, którą przeprowadził Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) w organach administracji architektoniczno-budowlanej (275 ankietowanych) wynika że już samo procedowanie wniosków w wersji cyfrowej dla ponad jednej trzeciej ankietowanych nie jest zrozumiałe, a co czwarty urzędnik i urzędniczka ma wątpliwości w tej kwestii. Tylko co piąty ankietowany przyznał, że pracował na plikach w formacie PDF wektorowym. Tylko jedna trzecia ankietowanych uważa że praca na plikach w formacie 2D nie przysporzy im problemów. Jedynie nieliczni (około 5,5%) poradzą sobie z plikami 3D...

 

 

żródła: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000001101.pdf

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/8082842,procedury-budowlane-online-budownictwo-urzedy.html?fbclid=IwAR2oPD-OUU9BF_P_r1A-jzx-iISlFiEOqIUTF-4dNoFX-3H67X5CZ2l2uoY

© 2024 by Grupa4BIM