1. pl
  2. en

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

07 sierpnia 2020

BIM a Smart City

autorka: Dominika Sztwiertnia

 

Smart City to coraz popularniejszy w środowisku termin. Nic dziwnego – koncepcja inteligentnego miasta to kolejny krok w postępującej cyfryzacji naszej codzienności. Czym jest, czy (i jak) współpracuje z innymi platformami gromadzącymi informacje?

 

Według Komitetu Cyfrowych Miast* inteligentne miasto to „(…) miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców”.

 

Smart City jest pomysłem na takie zarządzanie miastem w którym podstawą jest sprawna komunikacja pomiędzy mieszkańcami, a włodarzami miasta. Wykorzystywane są do tego najnowsze technologie – platformy online na których łatwo odnaleźć interesujące nas informacje, procedury, czy złożyć podstawowe wnioski. Inteligentne miasto to również miasto bezpieczne, dzięki połączonym systemom monitoringu oraz możliwościom sprawnego powiadamiania odpowiednich służb. Istotna jest również ochrona środowiska i dbałość o zasoby naturalne, co jest możliwe dzięki bogatej i aktualnej bazie danych o stanie środowiska i analizom przestrzennym. To wszystko tworzone jest w porozumieniu i współpracy z mieszkańcami miasta, zaangażowanymi w to jak kształtowała się będzie przestrzeń wokół nich.

 

BIM-IFC-CityGML

Wiele nowoczesnych technologii pozwala stworzyć miasto inteligentne: Big Data, IoT, GIS, BIM i inne – wszystkie zasilają system w inny rodzaj informacji. Wyzwaniem jest operowanie taką ilością i różnorodnością danych, ale formaty BIM z założenia dostosowane były do możliwości bezstratnego przekazywania informacji. Format IFC, może być przekonwertowany na format CityGML, dzięki metodyce ETL (Extract-Transform-Load), co pozwala na przeniesienie wybranych informacji z jednej platformy do drugiej. Dzięki temu możliwe jest operowanie danymi o konkretnych budynkach w systemie zarządzania miastem.

 

Naturalnym jest tutaj dołączenie danych GIS na przykład: obszarów przyrodniczych, obiektów o statusie zabytku, czy miejskich sieci. Okresowe aktualizowanie takich informacji, sprawia, że możliwe stają się szeroko zakrojone analizy, pozwalające na przemyślane planowanie inwestycji – np. dostosowanie rozbudowy infrastruktury komunikacji miejskiej do zmieniającej się ilości pracowników, czy ich trybu pracy. Inny przykład – ważny temat magazynowania wód opadowych mogłoby być bardziej skuteczne i przynosić bardziej wymierne rezultaty, gdyby było zarządzane z wyższego poziomu, niż skala budynku. Poprawie mogą też ulec kwestie logistyczne, związane z pracą służb miejskich, powiadamianiem odpowiednich jednostek, w wypadku awarii i działania kryzysowe.

Do wykonania wielu z tych zadań potrzebne są tylko dane – często i tak gromadzone w jednostkach samorządowych, i proste analizy w programie GIS.

 

* Committee of Digital and Knowledge‐based Cities

Podczas tworzenia artykułu korzystałam z materiałów zawartych na stronach arcanagis.pl, smartcity-expert.eu oraz ogólnodostępnych publikacji naukowych.

 

W kolejnej publikacji napiszemy kilka słów na temat rozwoju Smart cities w Polsce.

 

.............................................................................................................
Najbliższe edycje szkolenia (on-line) 16-18.09.2020 i 6-8.10.2020:
 
dofinansowane w 80% już dostępne w Bazie Usług Rozwojowych!
 

Prowadzi Dominika Sztwiertnia. Zapraszamy!

 

© 2024 by Grupa4BIM