1. pl
 2. en

Materiały

TAK

Ilość dni

1

Czas trwania:

8 godzin szkoleniowych

Cena: 950,00 zł/os

(772,00 zł + 23% VAT)

SPRAWDŹ TERMINY I CENY

Planowanie realizacji inwestycji w BIM

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca, zarządca nieruchomości itp) którzy chcą dowiedzieć się jak według norm ISO 19650 należy przygotować, zaplanować i zarządzać inwestycją budowlaną realizowaną z wykorzystaniem BIM, w tym przede wszystkim dla osób, które chcą nabyć umiejętności przygotowania kluczowych dokumentów,  zaplanowania procesów BIM, standaryzacji i właściwej organizacji pracy z wykorzystaniem BIM.   


Cele kształcenia:

Usługa przygotowuje do samodzielnego działania w zakresie stosowania metodyki BIM w celu wytwarzania kluczowych dokumentów wymaganych w procesach BIM, takich jak Wymagania Wymiany Informacji (EIR) oraz Plan Realizacji BIM (BEP) według zasad opisanych w PN-EN ISO 19650 oraz na podstawie studium przypadku inwestycji BIM realizowanych w Polsce.

 

Uczestnik:

 • sprawdza wymagania zamawiającego pod kątem dostosowania procesu inwestycyjnego do wymagań projektu.
 • tworzy dokument Plan Realizacji BIM (BEP) w raz z załącznikami wymaganymi wg normy ISO 19650 
 • charakteryzuje role i zasady odpowiedzialności uczestników zespołu projektowego;
 • sprawdza zdolność zespołu do podjęcia się zadań okreśłonych w Wymaganiach Wymiany Informacji


Wymagania:

Podstawowa znajomość procesów BIM i procesów inwestycyjno-budowlanych oraz podstawowe umiejętności korzystania z internetu i przeglądarki internetowej.

 

Wsparcie po szkoleniu:

14 dni mailowego wsparcia poszkoleniowego.

 

Plan szkolenia:

 

Podstawowa zagadnienia związane z zarządzaniem procesami BIM

 • Wstęp do BIM

 • BIM w Projektowaniu

 • BIM w Fazie Budowy

 • BIM Podczas Eksploatacji

 • Rola i miejsce Wymagań Informacyjnych Zamawiającego, Planu Wykonania BIM (BEP) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w inwestycjach realizowanych w Polsce

 • Poziomy dojrzałosci BIM

 • Regulacje, wytyczne, zalecenia, normy

 • Cykl dostarczania informacji w BIM

 

Określenie stanu dotychczasowego w organizacji

 • Role i podział zadań

 • Standardy pracy, komunikacji i wymiany informacji

 • PAS 91:2013 i kwestionariusz kwalifikacyjny dla branży budowlanej

 

Proces informacyjny BIM na podstawie BS1192:2007, PAS-1192-2:2013 oraz PN-EN ISO 19650-1 i PN-EN ISO 19650-2

 • OIR - Wymagania Informacyjne Organizacji
 • AIR - Wymagania Informacyjne Eksploatacji (dla obiektu)

 • PIR - Wymagania Informacyjne Projektu

 • Ewaluacja i zdefiniowanie potrzeb

 • EIR - Wymagania Informacyjne Zamawiającego

 • BEP - Plan Wykonania BIM
 • Role i zakresy odpowiedzialności
  • Kluczowe role (Menedżer Informacji, BIM Menedżer, BIM koordynator)
  • Ocena zdolności i liczebności zespołu zadaniowego i wykonawczego
  • Ustalenie planu mobilizacji zespołu wykonawczego
 • Kolaboratywne tworzenie informacji
  • CDE - Środowisko Wymiany Danych
  • PIM - Model informacyjny projektu
  • Dostarczenie i akceptacja modelu informacyjnego
  • Archiwizacja danych i wyciąganie wniosków

 

Wymagania i struktura Wytycznych Informacyjnych Inwestora (EIR) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce

 • Cele zamawiającego

 • Wymagania w zakresie zarządzania

  • Plan Wykonania BIM

  • Role i zakres odpowiedzialności uczestników

  • Planowanie pracy i systematyzacja danych

  • Zarządzanie modelem i dokumentacją

  • Procesy współpracy, spotkania i przeglądy modelu

  • Wymagania jakości dostarczanych modeli i dokumentacji

  • Koordynacja i wykrywanie kolizji

  • Szkolenia

  • Bezpieczeństwo danych

 • Wymagania techniczne

  • Oprogramowanie i sprzęt komputerowy

  • Nazewnictwo plików

  • Formaty wymiany danych

  • Układy współrzędnych stosowane w projekcie

  • Poziomy szczegółowości modelowania (LOGD/LOMI)

 • Wymagania organizacyjne

  • Harmonogram kluczowych Punktów Dostarczania Danych (data drops) 

  • Wymagania dotyczące dokumentacji i modeli BIM

  • Wymagania dotyczące kompetencji BIM

 

Wymagania i struktura Planu Wykonania BIM (BEP) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce

 • Cele i korzyści BIM

 • Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie danych

 • Zarządzanie procesami BIM

  • Zespół, role i odpowiedzialności

  • Harmonogram prac i Punkty Dostarczenia Danych (PDD)

  • MIDP - Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej

  • MPDT - Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM

  • Standaryzacja pracy

 • Wymagania techniczne

  • CDE - Platforma Wymiany Danych

  • Oprogramowanie BIM, formaty i procesy wymiany danych

  • Konwencja numeracji i nazewnictwa tworzonych plików i dokumentów

  • Poziomy szczegółowości informacji geometrycznej i niegeometrycznej w modelach BIM

 • Kontrola i zapewnienie jakości

 • Bezpieczeństwo danych

 • Zarzadzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji

 • Na co zwracać uwagę - dobre praktyki i zagrożenia

 • Opracowanie efektywnego Planu Wykonania BIM (BEP) przed i po podpisaniu umowy

 

 

Jesteś zainteresowany?

NAPISZ!

Twój e-mail:

Telefon

Treść wiadomości:

Polityka prywatności

Akceptuję postanowienia Polityki Prywatności

Regulamin serwisu

Akceptuję Regulamin

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

© 2018 by Grupa4BIM