© 2018 by Grupa4BIM

Twój e-mail:

Telefon

Treść wiadomości:

Polityka prywatności

Akceptuję postanowienia Polityki Prywatności

Regulamin serwisu

Akceptuję Regulamin

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jesteś zainteresowany?

NAPISZ!

Cena: 950,00 zł/os

(772,00 zł + 23% VAT)

SPRAWDŹ TERMINY I CENY

Plan szkolenia:

 

Podstawy BIM

 • Kluczowe pojęcia i definicja BIM

 • Czynniki wpływające na sukces wdrożenia BIM. Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem BIM

 • Zarządzanie inwestycją budowlaną z wykorzystaniem BIM  (Dlaczego BIM to nie tylko model 3D?)

 • Skaning laserowy do chmury punktów - proces, korzyści i niezbędne informacje

 • Uwarunkowania prawne i standard PN-EN ISO 19650-3 

 • Narzędzia do tworzenia modeli BIM

 • Opis integracji BIM4FM na przykładzie kilku najpopularniejszych systemów

 

Scenariusz BIM4FM cz.1

Wstępne uzgodnienia

 • Przygotowanie dokumentacji 2d istniejącego bud.

 • Ustalenie stref w budynku niezbędnych do przygotowania (rozbiórka sufitów podwieszanych)

 • Skaning laserowy

 • Przygotowanie chmury punktów

 

Podstawy organizacji pracy w BIM

 • Role i zadania w projekcie BIM

 • Procesy BIM

 • Środowisko pracy CAFM z modułem BIM 

Przykładowe standardy pracy

 • Poziomy szczegółowości geometrii i nasycenia informacją -  LOD i LOI

 • Zakres i obszerność informacji w bazie

 • Omówienie otwartego standardu IFC

 • Omówienie otwartego standardu COBIE

 

Scenariusz BIM4FM cz. 2

Ustalenia z zespołem Facility Management

 • Ustalenie podziału pomieszczeń i przestrzeni analitycznych

  • powierzchnia, zakres, nazewnictwo i numeracja Przestrzeni

 • ustalenie stref i pomieszczeń w nich zawartych

 • Ustalenie listy elementów do wstawienia

 • Ustalenie podziału systemów i podsystemów instalacji

 

Wykorzystanie modeli BIM i Digital Twin w zarządzaniu nieruchomościami w Polsce i na Świecie

 • Przyczyny wykorzystania BIM dla branży FM

 • Opis studium przypadku wdrażania BIM4FM (np. cogiteon)

 • Korzyści z Digital Twin dla zarządców nieruchomości

 • Szkolenie obsługi przed oddaniem budynku do użytkowania

 • Skrócenie procesu adaptacji w nowym budynku

BIM i CAFM jako podstawowe narzędzia Facility Managera

 • Przejmowanie przez CAFM roli CMMS w utrzymaniu nieruchomości

 • Oprogramowanie CAFM

 • Opis działania zleceń pracy w systemach FM wykorzystujących BIM

 • Zależności między Property i Facility Management

 • Rodzaje metodologii utrzymania infrastruktury

 • PropTech - najnowsze wyzwania stawiane przed branżą Facility Management

 

Scenariusz BIM4FM cz.3

Ustalenie wymaganych informacji dla elementów

 • Które informacje o elementach powinny znaleźć się w pliku wymiany danych (COBie)

Ustalenie nazewnictwa i klasyfikacji elementów 

 • Szczegółowość zdefiniowania sprzętu w klasyfikacji Omniclass 

 • Nazewnictwo rodzin i typów

 • Ustalenie kodów kolorów systemów instalacji

 • Użycie dodatkowych kodów dla poszczególnych elementów 

 

Rola FM w przygotowaniu bazy danych BIM na etapie budowy i odbioru końcowego budynku (korzyści)

 • Dostępność i możliwość wykorzystania danych w fazie eksploatacji 

 • Baza danych i model BIM jako źródło danych do odbiorów

 • BIM jako podstawa do przygotowania budżetu i wyboru dostawcy usług FM

Proces informacyjny BIM na podstawie PN-EN ISO 19650-1, ISO 19650-2, ISO 19650-3

 • OIR - Wymagania Informacyjne Organizacji

 • AIR - Wymagania Informacyjne Eksploatacji (dla obiektu)

 • EIR - Wymagania Wymiany Informacji

 • BEP - Plan Wykonania BIM

 • Role i zakresy odpowiedzialności

  • Kluczowe role (Menedżer Informacji, BIM Menedżer, BIM koordynator)

  • Ocena zdolności i liczebności zespołu zadaniowego i wykonawczego

  • Ustalenie planu mobilizacji zespołu wykonawczego

 • Kolaboratywne tworzenie informacji

  • CDE - Środowisko Wymiany Danych

Oszacowanie - wyrównanie - rozwój. Planowanie wdrożenia BIM

 • Ocena organizacyjna BIM

 • Określenie misji

 • Identyfikacja i analiza celów wdrażania BIM

 • Przygotowanie map głównych procesów 

 

Scenariusz BIM4FM cz.4 

Modele architektury, konstrukcji i instalacji

 • Przygotowanie modelu architektoniczno-konstrukcyjnego

 • Przygotowanie Przestrzeni (spaces) 

 • Wczytanie Parametrów współdzielonych COBie

 • Przygotowanie modelu instalacji

Koordynacja modelu i eksport COBie

 • Sprawdzenie kolizji między modelami MEPF (Mechanical/ Electrical/ Plumbing/ Firefighting), oraz instalacji z modelem arch-konst

 • Eksport danych do pliku COBie

Model BIM i dane obiektu na platformie FM

 • Import danych do systemu FM

 • Dopasowanie dokumentacji eksploatacyjnej do struktury assetów

 • Wpisanie terminów kolejnych przeglądów i gwarancji, oraz wymaganych prac dodatkowych

Aktualizacja danych po zmianach w obiekcie

 • Aktualizacja bazy danych wewnątrz systemu FM

 • Aktualizacja modelu

 • eksport CoBIE z np. FM do Revit

 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane dla osób zainteresowanych tematyką BIM, zarządców nieruchomości, inwestorów, deweloperów chcących nabyć wiedzę dotyczącą Digital Twin który wspomoże dotychczasowy przepływ pracy z oprogramowaniem FM.
 
Cele kształcenia:

Kursanci zdobędą niezbędne informacje dotyczące podstaw metodyki BIM, oraz wdrożenia oprogramowania BIM u zarządcy nieruchomości.

 
Wymagania:

Podstawowa znajomość obsługi komputera

 

Wsparcie po szkoleniu:

14 dni mailowego wsparcia poszkoleniowego.

Digital Twin dla Zarządców nieruchomości

Czas trwania:

16 godzin szkoleniowych

Ilość dni

2

Materiały

TAK

mgr inż. Krzysztof Knapik

Manager Informacji BIM

 

Doświadczony projektant konstrukcji, od ponad 12 lat aktywnie zajmujący się tematyką BIM. Specjalista w zakresie wykorzystania zwinnych metod zarządzania (Agile) w metodyce BIM.

mgr inż. arch. Wojciech Jędrosz

BIM Manager

 

Architekt mający doświadczenie w pracy jako BIM menedżer i BIM koordynator. Odpowiedzialny za koordynację modelowania, przygotowania informacji o zasobach w BIM i wymianę danych z systemami FM.

Daniel Małysa

specjalista ds. Facility Management

 

Zajmuje się obsługą i doradztwem technicznym dla nieruchomości komercyjnych. Optymalizuje koszty utrzymania budynków. Prowadzi zajęcia na AGH w Krakowie, na temat nowoczesnych technologii w zarządzaniu nieruchomościami.

Piotr Pióro

Skanowanie Laserowe

 

Przechwytuje rzeczywistość. Dostarcza chmury punktów i modele 3D o wysokiej precyzji. Używa skanowania laserowego i fotogrametrii, aby jak najlepiej, najszybciej i najdokładniej sprostać tym zadaniom. Założyciel firmy P3D.

PROWADZĄCY:

PARTNERZY: