Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk? Cel #11 SDG
  1. HOME
  2. >
  3. Blog
  4. >
  5. Cel #11 SDG: Czy BIM może...
Smart City i BIM

Cel #11 SDG: Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk?

Witamy w szóstej części cyklu „BIM dla zrównoważonego rozwoju”, gdzie przyglądamy się, w jaki sposób metodyka BIM może efektywnie wspierać cele ESG i SDG (#UN17). W tym wpisie skoncentrujemy się na celu SDG nr 11 i na pytaniu, czy i w jaki sposób BIM może budować zrównoważone miasta i środowiska? Dowiedzmy się o Smart City i BIM.

Kliknij poniżej aby sprawdzić inne wpisy:
SDGs vs ESG i jak BIM może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych celów
#3 SDG: Jak BIM wspiera dobre zdrowie i jakość życia?
#7 SDG: Czy BIM może pomóc zapewnić Zrównoważoną Energię?
#8 SDG: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy?
#9 SDG: Czy BIM może wspomóc innowacje i rozwój infrastruktury?
#11 SDG: Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk?
#12 SDG: Jak BIM może przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji?
#13 SDG: Czy BIM przeciwdziała zmianom klimatu i ich skutkom? – Podsumowanie serii

Cel 11 Zrównoważonego Rozwoju (SDG): Budowanie bezpiecznych, stabilnych i zrównoważonych miast i osiedli

Cel 11 SDG skierowany jest na stawienie czoła takim wyzwaniom jak zrównoważony rozwój miast, brak ogólnie dostępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego, czy gwałtowna urbanizacja (i np. bezpieczna utylizacja i gospodarka odpadami w miastach). Miasta zgodnie z celem 11 powinny rozwijać się tak by zadbać o trwałe systemy transportu oraz dostęp do terenów zielonych. W przypadku tego celu SDG, metodykę BIM można wykorzystać do praktycznie każdego z podpunktów: 11.1-3, 11.6-7, 11.A i B.

Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozuje, że do 2030 roku 60% ludności świata będzie zamieszkiwało obszary miejskie. Miasta stanowią główne centra rozwoju gospodarczego i generują około 70% emisji dwutlenku węgla. Przeludnione obszary miejskie stawiają ogromne wyzwania dla infrastruktury, transportu i usług. BIM może jednak pośrednio przyczynić się do rozwiązania tych problemów.

Smart City i BIM

Smart City i BIM

Połączenie idei Smart City z Digital Twin (gdzie modele BIM są wsadem dla Cyfrowego Bliźniaka) wydaje się być kluczowym rozwiązaniem na drodze do osiągnięcia celu 11.

Smart City, czyli inteligentne miasto, wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne do zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej. Do tego wykorzystuje rozwiązania usprawniające komunikację między mieszkańcami a władzami by mocniej zaangażować społeczności lokalne w procesy decyzyjne i zaawansowane systemy monitoringu. To wszystko aby zwiększyć jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców i bardziej efektywne zarządzać zasobami.

Jak BIM i inne technologie wspierają Smart City?

Metodyka BIM pozwala na zarządzanie danymi przez cały cykl życia obiektu, od koncepcji po rozbiórkę, co jest niezwykle ważne w kontekście zrównoważonego rozwoju miast.

Smart City i BIM

Źródło: prezentacja “Data infrastructure to create the future we want. How can we be better ancestors?” – Centre for Digital Built Britain

Integracja BIM z systemem informacji geograficznej (ang. Geographic Information System – GIS) w kontekście Smart City umożliwia tworzenie spójnych, dynamicznych modeli urbanistycznych. Łączą precyzyjne informacje o budynkach (BIM) z szerokim kontekstem geoprzestrzennym (GIS). To połączenie pozwala na kompleksowe analizy przestrzenne, planowanie infrastruktury, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz optymalizację procesów miejskic. W sposób, który był dotychczas trudny do osiągnięcia. Wykorzystanie BIM w kontekście Smart City pozwala na integrację danych o budynkach z innymi systemami miejskimi. Dzięki formatom takim jak IFC i CityGML. Dzięki metodzie ETL (Extract-Transform-Load) możliwe jest przekształcanie i przesyłanie danych między platformami, co umożliwia kompleksowe zarządzanie miastem na wielu poziomach – od planowania przestrzennego, przez zarządzanie infrastrukturą, po monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe.

 

Smart City i BIM

Żródło: the Climate Resilience Demonstrator (CReDo) – cyfrowy bliźniak adaptacji do zmian klimatu

Przykładem pilotażowego cyfrowego bliźniaka dla miasta łączącego technologie BIM i GIS w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatyczne jest CReDo – The Climate Resilience Demonstrator.

Głównym celem CReDo jest demonstracja możliwości cyfrowych bliźniaków w poprawie odporności krytycznej infrastruktury miejskiej na ekstremalne zdarzenia pogodowe. Takie jak powodzie, fale upałów czy burze, które stają się coraz częstsze i intensywniejsze w wyniku zmian klimatycznych. Projekt CReDo jest na tyle złożony i ciekawy, że obiecujemy poświęcić mu osobny artykuł.

Optymalizacja infrastruktury

Dzięki BIM, możliwe jest bardziej efektywne planowanie rozbudowy infrastruktury miejskiej. Analizy przeprowadzone na podstawie danych z BIM umożliwiają także zarządzanie zasobami wodnymi oraz planowanie inwestycji w sposób zrównoważony.

Smart Cities w Polsce i rola BIM

W Polsce, koncepcja Smart City zyskuje na popularności. To widać na przykładzie większych miast które inwestują w nowe technologie. W tym BIM i GIS, aby stworzyć inteligentniejsze, bardziej zrównoważone środowiska miejskie.

  • Poznań angażuje się w inicjatywy Smart City, korzystając z zaawansowanych systemów zarządzania ruchem i monitoringu miejskiego.
  • Gdańsk realizuje projekty, które wykorzystują technologię GIS do zarządzania zasobami wodnymi i planowania przestrzennego.
  • Wrocław stawia na integrację danych przestrzennych i modeli BIM w procesach rewitalizacji obszarów miejskich.
  • Kraków wykorzystuje technologie cyfrowe, w tym BIM, do projektowania zrównoważonych budynków i infrastruktury.

Podsumowując, połączenie potencjału Smart City z możliwościami, jakie oferuje BIM, otwiera nowe perspektywy dla zrównoważonego rozwoju miast. Wyzwaniem pozostaje integracja i koordynacja działań na różnych poziomach. Oraz wykorzystanie dostępnych technologii, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał w kreowaniu zrównoważonego rozwoju miast.

 

https://www.un.org.pl/cel11

O autorze
Wojciech Jędrosz - BIM Manager
Wojciech Jędrosz
BIM Manager
BIM Manager na projektach w Europie i Bliskim Wschodzie; z wykształcenia architekt; ekspert Autodesk Revit i Certyfikowany Instruktor Autodesk; trener ISO 19650 w British Standards Institution (BSI); opiniujący normy budowlane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.