Tłumaczenie zasad Agile na język BIM Zwinny BIM cz. 9/10
 1. HOME
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Tłumaczenie zasad Agile n...
Agile w BIM

Tłumaczenie zasad Agile na język BIM – zwinny BIM cz. 9/10

Zwinne reagowanie na zmiany w projektach budowlanych

W poprzednich wpisach z cyklu zwinny BIM przybliżyliśmy podstawy zwinnych metod  zarządzania (Agile) oraz Building Information Modeling (BIM). Szczególnie zwrócaliśmy uwagę na wspólną przestrzeń wymiany danych (CDE), ponieważ jest ona kluczem do zwinności BIM.

W tym wpisie postaram się przełożyć zasady Agile na zasady BIM.

Ten post jest częścią serii „Zwinny BIM”. Kliknij poniżej, aby sprawdzić inne wpisy.

 1. Dlaczego BIM? Geneza nowych rozwiązań – zwinny BIM cz. 1/10
 2. Brytyjski pomysł na BIM – normy i protokoły – zwinny BIM cz. 2/10
 3. CDE w normach Brytyjskich – zwinny BIM cz. 3/10
 4. Dlaczego CDE jest takie ważne w BIM? – zwinny BIM cz. 4/10
 5. Przykłady platform wymiany danych CDE – zwinny BIM cz. 5/10
 6. Co to jest BIM? – Zwinny BIM cz. 6/10
 7. BIM a tradycyjnie zarządzany projekt budowlany – Zwinny BIM 7/10
 8. Zwinne zarządzanie projektami – wstęp do Agile – Zwinny BIM 8/10
 9. Tłumaczenie zasad Agile na język BIM – Zwinny BIM cz. 9/10
 10. Co zrobić żeby BIM był Agile? Zwinny BIM 10/10

Tłumaczenie zasad Agile na język BIM

Artykuł opublikowany przez PMI : „Koncepcja zarządzania Agile użyta w budownictwie i innych nieinformatycznych dyscyplinach” (Agile project management concepts applied to construction and other non-IT fields) odnosi się do możliwości wykorzystania metod zwinnych w budownictwie. [1]. Obustronny szacunek, zaufanie, otwarta komunikacja i stawianie dobra klienta za nadrzędne, zwinne reagowanie na zmieniającą się sytuacje są decydujące dla osiągnięcia sukcesu, jednak większość firm budowlanych nie przykłada do tego odpowiedniej wagi.

Agile wydaje się wprost stworzona do stosowania razem z BIM.

W wielu miejscach BIM ma bardzo zbliżone do Agile założenia i zasady.

Aby to wyjaśnić, na podstawie moich doświadczeń oraz literatury [2] [3] [4] [5] przedstawiam tłumaczenie ogólnych zasad Agile na język BIM:

AGILE BIM
 • Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania (produktu, projektu)

Wczesne wdrażanie wartościowego oprogramowania

 • BIM, a w szczególności model 3d, pozwala na wizualizacje klientowi/zamawiającemu przedstawianych pomysłów oraz ich różnych wariantów,dzięki temu łatwiej można zrozumieć oczekiwania inwestora i uzgodnić z nim cele i kryteria sukcesu projektu. Monitorowanie rozwoju projektu przy użyciu modelu można rozpocząć  na bardzo wczesnym etapie i umożliwia aktywny udział inwestora, reagowanie na sytuacje na wczesnych etapach projektu. Model BIM i platforma wymiany danych CDE dają dostęp do aktualnych informacji, sprawną komunikację i dostosowanie rozwiązań to realnych oczekiwań klienta.
 • Bądźcie gotowi na zmiany wymagań, nawet na późnych etapach projektu. Proces Agile wykorzystuje zmianę do osiągnięcia przewagi we współzawodnictwie na korzyść klienta

Gotowość na zmiany w późnych etapach

 • Zmiany są nieuniknione i wpisane w specyfikę inwestycji budowlanej, mogą wynikać ze zmiany wymagań inwestora, błędów projektowych, sytuacji na budowie, sytuacji biznesowej itp. Zmiana więc na późnym etapie jest uważana za ryzyko wzrostu kosztów i opóźnień w projekcie.
 • BIM pozwala na precyzyjną ocenę konsekwencji zmiany, zwłaszcza podczas prac na budowie. Klient/inwestor pozostaje świadomy sytuacji i ma możliwość podjęcia decyzji dotyczących dalszych działań.
 • Właściwie rozwijany model BIM pozwala na wizualizację łańcucha zmian wynikających z podjętych działań oraz automatyczną aktualizację wszystkich powiązanych dokumentów (zestawień, rysunków itp.)
 • BIM ułatwia analizę możliwości dokonania zmian w czasie budowy, jeżeli elementy w modelu BIM mają konsekwentnie przypisane parametry  etapu budowy.
 • Dostarczaj funkcjonujące oprogramowanie często, w odstępach od kilku tygodni do kilku miesięcy, im częściej tym lepiej

Częste dostarczanie funkcjonującego oprogramowania – podobieństwo Agile w BIM

 • Użycie BIM, tzn modeli 3D i wspólnej przestrzeni wymiany danych (CDE) ułatwia systematyczne i produktywne kontakty z klientem oraz innymi interesariuszami. Ma to na celu przede wszystkim uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej i nanoszenia koniecznych zmian w jak najwcześniejszych etapach projektu.
 • Klient/inwestor widzi projekt na bieżąco i ma możliwość zgłaszania uwag bezpośrednio w odniesieniu do udostępnionego modelu 3D. Wirtualne prezentacje, spacer 3D, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona rzeczywistość pomagają Inwestorowi lepiej zrozumieć intencje projektantów. Proces wymaga pewnego przygotowania ze strony klienta/inwestora ale zapewnia solidną informację i lepsze zrozumienie stron.
 • Zasada ta pośrednio pomaga zmniejszyć ilość zadań jednocześnie wykonywanych i ilość pracy “prawie skończonej”. Zgodnie z zasadami Agile “prawie skończone” oznacza “nie wykonane”.
 • Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu

Ścisła współpraca zespołów biznesowych i deweloperskich

 • Metody zwinne działają dzięki krótkiej pętli informacji zwrotnej, sprawnej komunikacji i zrozumienia potrzeb wszystkich interesariuszy projektu. W tradycyjnym podejściu do zarządzania nie wszystkie potrzebne informacje są przekazywane do zespołów pracujących nad projektem, co powoduje że mogą nie w pełni rozumieć intencje biznesu lub klienta, a więc nie mieć świadomości jaki wpływ na całość będą miały poszczególne decyzje projektowe.
 • Najlepszym rozwiązaniem przełamania barier informacyjnych oraz lepszego zrozumienia i otwartej komunikacji jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej wspólną pracę wielobranżowemu zespołowi (w tym również kosztorysantom, planistom, działom zakupów, logistyki itp). Transparentność więc którą daje BIM i możliwości jakie otwiera wspólna przestrzeń wymiany danych (CDE) tworzą do tego przyjazne środowisko.
 • Projekty powierzaj zmotywowanym jednostkom. Daj im środowisko i wsparcie którego potrzebują i zaufaj im że praca zostanie wykonana
 • W regularnych odstępach czasu zespół zastanawia się jak zwiększyć wydajność, a następnie odpowiednio dopasowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków

Powierzanie projektów zmotywowanym jednostkom

 • Głównymi czynnikami blokującymi zwinność projektów i kreatywność zespołów jest kontrola i brak zaufania ze strony kierownictwa. Zgodnie z założeniami Agile rola kierownictwa powinna być ograniczona do wspierania zespołu, zapewnienia wszystkich elementów niezbędnych do wykonania pracy i usuwania przeszkód.
 • Transparentność modelu BIM tworzy możliwość budowania zaufania wśród członków zespołu. Błędy są nie do uniknięcia, ale strach przed szukaniem winnych nie powinien paraliżować zespołu oraz powodować ukrywania lub przesuwania błędów na przyszłość. Zamiast tego powinno się skupiać na  dążeniu do samodzielności, samoorganizacji i uczeniu się na błędach.
 • Najskuteczniejsza i najwydajniejsza metoda przekazywania informacji zespołowi i  wewnątrz niego jest bezpośrednia rozmowa

Efektywna komunikacja w zespołach korzystających z Agile w BIM

 • Specyfika  inwestycji budowlanych wymusza współdziałanie specjalistów różnych branż. W tak złożonym środowisku bardzo ważne jest zapewnienie szybkiej informacji zwrotnej i właściwego zrozumienia intencji.   Tam gdzie to jest możliwe należy wykorzystać rozmowy bezpośrednie lub wideokonferencje, dbając jednak przy tym, aby nie zamieniły się w długie i nużące spotkania.
 • Otwarta komunikacja znacznie podnosi poziom wiedzy uczestników na temat uwarunkowań i powodów przyjęcia określonych rozwiązań przez różne dyscypliny. Przykładowo, jeśli podczas koordynacji konstruktor jako informację zwrotną otrzyma ograniczenia dopuszczalnej proporcji przekrojów kanałów wentylacyjnych lub ograniczenia montażowe, będzie mógł lepiej dobrać konieczne rozwiązania w układzie konstrukcyjnym.
 • Działające oprogramowanie jest podstawową miarą sukcesu

Model BIM jako miara sukcesu

 • Model BIM jest rozwijany od koncepcji aż do użytkowania obiektu. Należy więc przemyśleć i określić co powinno się znaleźć w modelu aby mógł być wykorzystany do uzyskania wartościowej informacji zwrotnej. Warto tu podkreślić, że chodzi o wartościową, a nie jakąkolwiek informację zwrotną. Można to uzyskać dostarczając skończony, a nie prawie skończony model BIM o ustalonym poziomie szczegółowości informacji geometrycznych i niegeometrycznych.
 • Przejrzystość procesu BIM pozwala mieć dostęp do aktualnych i dokładnych danych na temat zaawansowania projektu. Jego kompletności i zgodności z przyjętymi standardami. Pozwala to na szybką weryfikację na ile przedstawiony model BIM nadaje się do pracy w kolejnych etapach (np kompletności informacji potrzebnej do koordynacji międzybranżowej).
 • Istnieje wiele miar którymi można monitorować postęp projektu i warto z nich korzystać, jednak nie powinny być celem samym w sobie. Pracując zgodnie z Agile ważniejsze jest jaki jest efekt pracy zespołu, niż ile wskaźników on osiągnął.
 • Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój,  wszyscy powinni być w stanie utrzymać równe tempo pracy.
 • Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów

Zrównoważony rozwój i samoorganizujące się zespoły

 • Przy projektach budowlanych pracują ludzie o wysokich kwalifikacjach, wiedzy  i doświadczeniu, którzy doskonale znają się na tym co robią. Należy uwolnić ich kreatywność poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska pracy. Nie ograniczanie ich poprzez narzucanie określonych rozwiązań, zbyt długiej ścieżki zatwierdzania zmian, nadmiernej kontroli lub ciągłego szukania winnych.
 • Zrównoważone, samoorganizujące się zespoły, które mają jasno zdefiniowany zakres ról i odpowiedzialności. Same potrafią regulować zakres i tempo prac. Dzięki temu potrafią same w zakresie dostępnego czasu i zasobów rozdzielić między sobą zadania oraz znaleźć twórcze rozwiązania problemów.
 • Rolą lidera/koordynatora jest tworzenie odpowiedniego środowiska pracy oraz wspieranie zespołu w zakresie kompletności i poprawności modelu z przyjętymi standardami. Jednak taki lider powinien być motywatorem i powstrzymywać się od narzucania swoich rozwiązań oraz od nadmiernej kontroli.
 • Dużym problemem w tradycyjnie zarządzanych projektach budowlanych jest praktyka przerzucania się nawzajem odpowiedzialnością i szukanie winnych. Powoduje to strach przed przyznaniem się do błędów lub opóźnień. W dalszej kolejności próbę samodzielnego poradzenia sobie z problemem. Jednak omimo dużej kontroli ze strony kierownictwa pojawianie się tego skutków na dość późnych etapach zaawansowania prac. W zwinnych projektach zespoły są wspólnie odpowiedzialne za całość wykonywanych prac. Starają się więc jak najszybciej zlokalizować potencjalne problemy i wspólnie znaleźć rozwiązania.
 • Ciągła koncentracja na technicznej doskonałości i dobrym projekcie poprawia zwinność
 • Prostota – sztuka zwiększania ilości pracy niewykonanej – jest niezbędna

Koncentracja na technicznej doskonałości pracy Agile w BIM

 • Model 3d tworzony w pośpiechu i bez przemyślenia będzie generował wiele problemów na późniejszych etapach. Często na początku projektu jest pokusa szybkiego wykazania się postępami. Liczymy na to, że na dalszych etapach będzie można uzupełnić braki i niedociągnięcia. Jednak dalej następuje wzrost złożoności i wielkości modelu. Pobieżnie łatane dziury w projekcie powodują, że problemy zaczynają się nawarstwiać i kumulować. Począwszy od brakujących parametrów, elementów i dokumentacji, przez powtarzające się rozwiązania aż do zupełnie niepotrzebnych elementów. Czasami bardziej opłaca się stworzyć model od nowa niż poprawiać nawarstwione błędy.
 • Skupieniu się na technicznej doskonałości nie oznacza dążenia do perfekcji. Oznacza przygotowanie modelu 3D, lub szerzej, produktu w taki sposób, który umożliwiał łatwe i szybkie wprowadzanie zmian w przyszłości
 • Należy unikać pokusy rozbudowywania projektu (np. modelu 3d) o elementy i rozwiązania które nie przynoszą dodatkowych korzyści. A dodają jedynie więcej pracy (dodatkowy raport, tabelka, wykres, widok, rysunek itp).

W kolejnym wpisie przedstawię moje propozycje na usprawnienie zarządzania projektami BIM przy wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania (Agile)

10. Literatura

[1] https://www.pmi.org/learning/library/agile-software-applied-to-construction-9931

[2] https://agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html

[3] Krystian Kaczor, “SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile.” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

[4] Stephen Denning, ERA AGILE O TYM, JAK SPRYTNE FIRMY KSZTAŁTUJĄ SWOJĄ EFEKTYWNOŚĆ, rok wydania 2019, wydawnictwo: Helion, 2019

[5] Marcin Świerz, “BIM – zwinne budownictwo” Materiały Budowlane 4/2019 (nr 560)

O autorze
Krzysztof Knapik
BIM Manager
Projektant konstrukcji z uprawnieniami bez ograniczeń; opracowywał standardy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK); specjalista zwinnych (Agile) i szczupłych (Lean) metod zarządzania projektami (Certyfikat Prince2); Certyfikowany Instruktor Autodesk.

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.