1. HOME
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Cel #3 SDG: Jak BIM wspier...

Cel #3 SDG: Jak BIM wspiera dobre zdrowie i jakość życia?

W poprzednim odcinku z tej serii omówiliśmy czym są cele ESG i SDG, porównaliśmy je ze sobą i rozważyliśmy ich korelacje z metodyką BIM. W tym i kolejnych artykułach przyjrzymy się bliżej temu, jak BIM może być wykorzystany do realizacji konkretnych, wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).W tym wpisie skupimy się w szczególności na Celu nr 3.

Kliknij poniżej aby sprawdzić inne wpisy:
SDGs vs ESG i jak BIM może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych celów
Cel #3 SDG: Jak BIM wspiera dobre zdrowie i jakość życia?
Cel #7 SDG: Czy BIM może pomóc zapewnić Zrównoważoną Energię?
Cel #8 SDG: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy?
Cel #9 SDG: Czy BIM może wspomóc innowacje i rozwój infrastruktury?
Cel #11 SDG: Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk?
Cel #12 SDG: Jak BIM może przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji?
Cel#13 SDG: Czy BIM przeciwdziała zmianom klimatu i ich skutkom? – Podsumowanie serii

Cel 3 – Czy BIM może promować zdrowie i dobre samopoczucie?

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju zakłada zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu. Niektóre aspekty metodyki BIM można użyć jako narzędzia wspierającego zdrowie i komfort użytkowników obiektów budowlanych.

BIM może znacząco wspomóc szczególnie podpunkt 3.9: „Do 2030 roku znacznie zmniejszyć liczbę zgonów i chorób spowodowanych niebezpiecznymi chemikaliami oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby (ONZ).”

Źródło: https://www.un.org.pl/cel3

Poprawa efektywności energetycznej budynków

Efektywne energetycznie budynki to takie, które zużywają mniej energii do ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i innych potrzeb. Mają one pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ emitują mniej zanieczyszczeń powietrza i przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii. Naturalną konsekwencją mniejszego negatywnego wpływu na środowisko jest pozytywny wpływ na ludzkie życie w tym środowisku. BIM może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków poprzez:

 • Analizę zużycia energii. BIM umożliwia symulację zużycia energii w budynku, co pozwala na identyfikację obszarów, w których można zaoszczędzić energię.
 • Udostępnienie danych o zużyciu energii. Poprzez powiązanie sensorami aktywów obiektu z modelem BIM danych o zużyciu energii mogą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom, co może pomóc w monitorowaniu i poprawie efektywności energetycznej budynku.

Lepsze udowodnienie spełnienia warunków certyfikacji LEED i BREEAM

Certyfikacje LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to międzynarodowe systemy certyfikacji budynków zrównoważonych. Obydwa systemy wymagają od budynków spełniania określonych standardów efektywności energetycznej.

World Green Building Council, czyli instytucja zarządzająca globalną certyfikacją LEED, podkreśla znaczenie “zielonych” budynków dla zdrowia i samopoczucia. Dzięki udogodnieniom środowiskowym i minimalizacji narażenia na zagrożenia środowiskowe, “zielone” budynki przyczyniają się do poprawy jakości życia ich mieszkańców. BIM może ułatwić spełnienie warunków certyfikacji LEED i BREEAM, ponieważ umożliwia:

 • Dokładniejsze obliczenia zużycia energii. Model BIM pozwala na bardziej dokładne obliczenia zużycia energii w budynku, co może pomóc w uzyskaniu wyższej oceny w systemach certyfikacji.
 • Zautomatyzowanie procesu obliczania zużycia energii. Co może ułatwić i przyspieszyć proces certyfikacji.

Optymalizacja wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja i klimatyzacja są niezbędne do zapewnienia komfortu termicznego i czystego powietrza w pomieszczeniach. Jednak niewłaściwie zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji mogą zużywać dużo energii i przyczyniać się do zanieczyszczenia powietrza. BIM może przyczynić się do optymalizacji systemów wentylacji i klimatyzacji poprzez:

 • Symulację warunków środowiskowych. BIM umożliwia symulację warunków w budynku, co pozwala na dobór odpowiednich parametrów pracy systemów wentylacji i klimatyzacji.
 • Współpracę między różnymi interesariuszami. BIM umożliwia współpracę między projektantami, wykonawcami i inwestorami, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynku i doboru odpowiednich rozwiązań.

Zwiększenie dostępności światła dziennego

Światło dzienne ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Pomaga w regulacji rytmu dobowego, poprawia nastrój i wydajność pracy. BIM może przyczynić się do zwiększenia dostępności światła dziennego poprzez:

 • Ocenę dostępności światła dziennego. BIM umożliwia ocenę dostępności światła dziennego w pomieszczeniach, co pozwala na identyfikację obszarów, w których można poprawić dostęp do światła.
 • Projektowanie budynków z uwzględnieniem zacieniania. BIM umożliwia projektowanie budynków z uwzględnieniem zacieniania budynkami sąsiadującymi, co może pomóc w zwiększeniu dostępności światła w pomieszczeniach.

BIM wspomaga także planowanie przestrzeni miejskich z myślą o zdrowiu publicznym. Dzięki analizie danych dotyczących ruchu pieszego, dostępu do terenów zielonych, miasta mogą projektować przestrzenie, które sprzyjają zdrowiu i aktywnemu trybowi życia.

Zastosowanie BIM może więc stać się kluczowym narzędziem, przy realizacji Celu SDG nr 3. Branża budowlana, projektowa oraz producenci coraz częściej zauważają istotę zrównoważonych inwestycji oraz ogromny potencjał BIM w ich realizacji. Metodyka ta staje się integralnym elementem dążenia do zrównoważonego i zdrowego rozwoju społecznego.

W kolejnym poście, skupimy się na Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 7.

O autorze
Oliwia Prochowska
Architekt
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, architekt, modeler BIM, content creator. Tworzy treści na media społecznościowe w dziedzinach designu, architektury oraz BIM.
O autorze
Wojciech Jędrosz - BIM Manager
Wojciech Jędrosz
BIM Manager
BIM Manager na projektach w Europie i Bliskim Wschodzie; z wykształcenia architekt; ekspert Autodesk Revit i Certyfikowany Instruktor Autodesk; trener ISO 19650 w British Standards Institution (BSI); opiniujący normy budowlane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.