1. HOME
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. SDGs vs ESG i jak BIM moż...

SDGs vs ESG i jak BIM może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych celów

W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się nie tylko trendem, ale nawet koniecznością do lepszych zmian dla środowiska i naszej planety. Branża budowlana jest jedną z tych, które mają największy wpływ na środowisko, dlatego też coraz większą uwagę poświęca się jej zrównoważonemu rozwojowi.

Kliknij poniżej aby sprawdzić inne wpisy:
SDGs vs ESG i jak BIM może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych celów
Cel #3 SDG: Jak BIM wspiera dobre zdrowie i jakość życia?
Cel #7 SDG: Czy BIM może pomóc zapewnić Zrównoważoną Energię?
Cel #8 SDG: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy?
Cel #9 SDG: Czy BIM może wspomóc innowacje i rozwój infrastruktury?
Cel #11 SDG: Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk?
Cel #12 SDG: Jak BIM może przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji?
Cel#13 SDG: Czy BIM przeciwdziała zmianom klimatu i ich skutkom? – Podsumowanie serii

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to zestaw 17 wzajemnie powiązanych celów tworzących „plan osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich do 2030 roku” (misja ONZ). 17 celów Zrównoważonego Rozwoju ma za zadanie stworzenie lepszego społeczeństwa poprzez znalezienie rozwiązań dla ubóstwa, nierówności, zmian klimatycznych, degradacji środowiska, pokoju i sprawiedliwości. Zostały one przyjęte przez ONZ w 2015 roku i mają zostać spełnione do 2030 roku.

Źródło: https://www.un.org.pl

ESG

Kryteria ESG (Environmental, Social, Governance) to zestaw czynników wykorzystywanych do oceny zrównoważenia i odpowiedzialnych praktyk biznesowych firm. Kryteria ESG obejmują aspekty środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem.

Raportowanie ESG (Environmental, Social, and Governance) to proces ujawniania informacji o wpływie działalności firmy na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Raport ESG ma na celu zapewnienie interesariuszom firmy, takim jak inwestorzy, klienci i pracownicy, przejrzystości w zakresie jej działań w zakresie ESG.

 • Środowisko: obejmuje kwestie takie jak wpływ firmy na klimat, zużycie zasobów naturalnych i emisje zanieczyszczeń.
 • Społeczeństwo: obejmuje kwestie takie jak relacje z pracownikami, prawa człowieka i wpływ na społeczność lokalną.
 • Ład korporacyjny: obejmuje kwestie takie jak zarządzanie ryzykiem, ład korporacyjny i przejrzystość.

Raportowanie ESG staje się coraz bardziej powszechne wśród firm na całym świecie. W Polsce obowiązek raportowania ESG dotyczy dużych firm, które zatrudniają co najmniej 500 osób. Od 2025 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich firm, które zatrudniają co najmniej 250 osób.

Źródło: https://www.kiplinger.com/investing/esg/what-is-esg

Porównanie ESG i SDG

SDG i ESG mają ze sobą wiele wspólnego. Oba skupiają się na zrównoważonym rozwoju i promowaniu bardziej odpowiedzialnego biznesu. Jednak istnieją również pewne kluczowe różnice między tymi dwoma zestawami celów.

SDG są globalnymi celami przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Mają one na celu poprawę warunków życia na całym świecie. ESG to kryteria wykorzystywane przez inwestorów i firmy do oceny zrównoważonego rozwoju. Są one bardziej skoncentrowane na aspektach finansowych i biznesowych.

SDG są podzielone na trzy główne obszary: środowisko, społeczeństwo i gospodarka. ESG obejmują te same obszary, ale są bardziej szczegółowe. Na przykład, kryteria ESG dotyczące środowiska obejmują emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i wody, wykorzystanie materiałów.

SDG są ambitne i wymagają współpracy wielu podmiotów. Podczas pisania wniosków o dofinansowanie (np. Unijne), warto powołać się na cele SDG. Bardzo prawdopodobnym jest, że będzie to skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów. 

ESG mogą być wykorzystywane przez firmy do oceny ich własnych działań i do podejmowania działań na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju.

Raportowanie ESG do którego zobligowane są duże firmy może też zapewnić przychylność inwestorów. Naturalnie, wiąże się to też z kaskadowym spływaniem owych wymagań na podwykonawców i tym samym rozlewaniem się wymagań ESG na całe branże.

Relacje między BIM a zrównoważonym rozwojem

BIM może być wykorzystywany do wspierania zrównoważonego rozwoju na każdym etapie cyklu życia obiektu budowalnego.

Na etapie projektowania BIM może pomóc w zmniejszeniu zużycia materiałów i energii, poprzez projektowanie budynków o optymalnej powierzchni i kształtach, które wykorzystują naturalne źródła energii, takie jak światło słoneczne i ciepło. Pomoże też w stworzeniu budynków bardziej przyjaznych środowisku, poprzez wykorzystanie materiałów i technologii przyjaznych środowisku, takich jak odnawialne źródła energii.

Na etapie budowy BIM może pomóc w optymalizacji procesów budowlanych, poprzez koordynację między różnymi etapami procesu budowlanego, co może prowadzić do zmniejszenia odpadów i poprawy efektywności wykorzystania zasobów.

Na etapie użytkowania BIM może pomóc w zwiększeniu efektywności energetycznej, poprzez monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii w budynku.

Metodyka BIM doskonale wpisuje się między innymi w cele SDG:

 •  nr 9 – “Innowacyjność, przemysł i infrastruktura” czy
 • nr 11 – “Zrównoważone miasta i społeczności”

Jednak, wbrew pozorom, może świetnie wspomóc realizację także innych, mniej oczywistych celów, takich jak np.:

 •  nr 3 – “Dobre zdrowie i jakość życia” czy
 • nr 6 – “Czysta woda i warunki sanitarne”.

O tych i innych przykładach opowiemy w kolejnych wpisach.

Metodyka BIM nieustannie zaskakuje nas swoją innowacyjnością w różnorodnych dziedzinach i może wspierać cele zrównoważonego rozwoju. BIM może pomóc w zmniejszeniu wpływu budownictwa na środowisko, poprawie warunków życia społeczeństwa i zwiększeniu efektywności inwestycji budowlanych.

W kolejnych częściach tej serii przyjrzymy się bliżej temu, jak BIM może być wykorzystany do realizacji konkretnych, wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

P.S.

Chociaż w kolejnych postach skupimy się na tym, jak BIM odpowiada na cele SDG, to należy pamiętać, że te same przypadki użycia BIM będą spełniać cele ESG. Dzieje się tak dlatego, że SDG i ESG są ze sobą ściśle powiązane. Cele SDG koncentrują się na ogólnych wyzwaniach, z którymi mierzy się świat, podczas gdy ESG koncentrują się na tym, jak firmy zarządzają swoimi wpływami na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

O autorze
Oliwia Prochowska
Architekt
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, architekt, modeler BIM, content creator. Tworzy treści na media społecznościowe w dziedzinach designu, architektury oraz BIM.
O autorze
Wojciech Jędrosz - BIM Manager
Wojciech Jędrosz
BIM Manager
BIM Manager na projektach w Europie i Bliskim Wschodzie; z wykształcenia architekt; ekspert Autodesk Revit i Certyfikowany Instruktor Autodesk; trener ISO 19650 w British Standards Institution (BSI); opiniujący normy budowlane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.