Blog
  1. HOME
  2. >
  3. Blog
  4. >
  5. Cel #12 SDG: Jak BIM może...

Cel #12 SDG: Jak BIM może przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji?

Witamy w siódmej części serii „BIM dla zrównoważonego rozwoju”, w której przyglądamy się, w jaki sposób metodyka BIM może efektywnie wspierać cele ESG i SDG (#UN17). W tym wpisie skoncentrujemy się na celu SDG nr 12 i na pytaniu, czy i w jaki sposób BIM może przyczynić się zrównoważonej konsumpcji i produkcji?

Kliknij poniżej aby sprawdzić inne wpisy:
SDGs vs ESG i jak BIM może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych celów
Cel #3 SDG: Jak BIM wspiera dobre zdrowie i jakość życia?
Cel #7 SDG: Czy BIM może pomóc zapewnić Zrównoważoną Energię?
Cel #8 SDG: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy?
Cel #9 SDG: Czy BIM może wspomóc innowacje i rozwój infrastruktury?
Cel #11 SDG: Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk?
Cel #12 SDG: Jak BIM może przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji?
Cel#13 SDG: Czy BIM przeciwdziała zmianom klimatu i ich skutkom? – Podsumowanie serii

Cel 12 Zrównoważonego Rozwoju (SDG): Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Cel 12 SDG skierowany jest na osiągnięcie zrównoważonej konsumpcji i produkcji, promowanie efektywnego zużycia energii i innych zasobów.
Branża budowlana wciąż napotyka trudności w ograniczaniu nadmiernego zużycia w konsumpcji i produkcji. Na szczęście widać światełko w tunelu, ponieważ wzrastające zapotrzebowanie na budynki o wysokiej efektywności energetycznej, wspierane przez praktyki zrównoważone i coraz większe wykorzystanie metodyki BIM, może stanowić kluczowy element na drodze do wprowadzenia pozytywnych zmian.

Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozuje, że jeśli populacja świata osiągnie 9,6 miliarda do 2050 roku, będziemy potrzebować trzech planet, aby zapewnić wystarczającą ilość zasobów naturalnych do utrzymania obecnego stylu życia. Cel 12 tę fatalną prognozę próbuje odwrócić lub chociaż spowolnić, poprzez zapewnienie dobrego wykorzystania zasobów, poprawę efektywności energetycznej, budowanie zrównoważonej infrastruktury przy zapewnieniu dostępu do podstawowych usług, godnych miejsc pracy oraz zapewnienia lepszej jakości życia.

W jaki sposób BIM wspiera realizację Celu nr 12 SDG?

Najbardziej intuicyjne zastosowanie metodyki BIM to wsparcie i optymalizacja procesów produkcyjnych oraz budowy. Poprzez efektywną koordynację między różnymi etapami produkcji, można zminimalizować marnotrawstwo materiałów i czasu produkcji elementów prefabrykowanych. Ponadto dzięki wykrywaniu i usuwaniu kolizji projektowych przed rozpoczęciem budowy unikamy błędów i zbędnych przeróbek na placu budowy.

Metodyka BIM może jednak pomóc w przypadku mniej oczywistych celów. Odnosząc się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 12 mówimy o dwóch podpunktach:

  • 12.2. “Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych”.

BIM daje możliwość analizy modeli informacyjnych, pozwalając projektantom i inżynierom ocenić wpływ różnych decyzji projektowych na zużycie zasobów i energii. Przykładowo dzięki wtyczce Insight 360 do programu Autodesk Revit, można skorzystać z narzędzi do analizy w całym procesie projektowania, aby doskonalić różne scenariusze projektu budynku i podejmować decyzje na temat wydajności energetycznej. Im wcześniej użyjesz technik optymalizacji, tym większy możesz mieć wpływ na ogólną wydajność energetyczną.

Odrębną kwestią jest implementacja systemów zarządzania energią w oparciu o dane z modeli BIM, która może generować znaczące oszczędności. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), można osiągnąć efektywność energetyczną na poziomie 20%-30%, co stanowi ważny argument zarówno z perspektywy ekologicznej, jak i ekonomicznej.

  • 12.5 “Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie”.

Nasza planeta wręcz tonie w odpadach. Tempo utylizacji odpadów jest niewystarczające i nie potrafi dogonić przerażającego tempa ich produkcji. Dzieje się tak w tym samym czasie, kiedy na wysypiska śmieci trafiają potencjalne zmarnowane zasoby budowlane.

Wykorzystanie BIM w procesie budowlanym sprzyja zastosowaniu zasad ekonomii obiegu zamkniętego. Poprzez dokładne modelowanie i analizę możliwe jest zaprojektowanie budynków z myślą o ich przyszłej dekonstrukcji, recyklingu i ponownym wykorzystaniu materiałów.

W bibliotekach BIM można zawrzeć dane o potencjalnych możliwościach recyklingu i ponownego użycia materiałów. Projektanci już na wstępnym etapie projektowania mogą oceniać ekologiczne aspekty materiałów, ich wpływ na środowisko, a także możliwości recyklingu czy ponownego wykorzystania. Umożliwi to też prognozowanie ilości odpadów, jaka powstanie w trakcie budowy oraz dekonstrukcji danego obiektu. Tego typu informacje o składzie materiałowym poszczególnych komponentów budowlanych mogą pomóc w zminimalizowaniu odpadów.

https://www.un.org.pl/cel12

Podsumowując, wykorzystanie BIM w tych obszarach może znacznie przyspieszyć postęp w kierunku zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Umożliwi wszystkim interesariuszom projektu podejmowanie bardziej świadomych decyzji na każdym etapie procesu budowlanego.

O autorze
Wojciech Jędrosz - BIM Manager
Wojciech Jędrosz
BIM Manager
BIM Manager na projektach w Europie i Bliskim Wschodzie; z wykształcenia architekt; ekspert Autodesk Revit i Certyfikowany Instruktor Autodesk; trener ISO 19650 w British Standards Institution (BSI); opiniujący normy budowlane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).
O autorze
Oliwia Prochowska
Architekt
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, architekt, modeler BIM, content creator. Tworzy treści na media społecznościowe w dziedzinach designu, architektury oraz BIM.

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.