Czy BIM może wspomóc innowacje i rozwój infrastruktury? Cel #9 SDG
 1. HOME
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Cel #9 SDG: Czy BIM może ...
Infrastruktura i innowacje BIM

Cel #9 SDG: Czy BIM może wspomóc innowacje i rozwój infrastruktury?

Witamy w piątej części cyklu „BIM dla zrównoważonego rozwoju”. Przyglądamy się, w jaki sposób metodyka BIM może efektywnie wspierać cele ESG i SDG (#UN17). W tym wpisie skoncentrujemy się na celu SDG nr 9 i na pytaniu, czy i w jaki sposób infrastruktura i innowacje BIM mogą być połączone.

Kliknij poniżej aby sprawdzić inne wpisy:
SDGs vs ESG i jak BIM może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych celów
#3 SDG: Jak BIM wspiera dobre zdrowie i jakość życia?
#7 SDG: Czy BIM może pomóc zapewnić Zrównoważoną Energię?
#8 SDG: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy?
#9 SDG: Czy BIM może wspomóc innowacje i rozwój infrastruktury?
#11 SDG: Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk?
#12 SDG: Jak BIM może przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji?
#13 SDG: Czy BIM przeciwdziała zmianom klimatu i ich skutkom? – Podsumowanie serii

Cel 9 Zrównoważonego Rozwoju (SDG): Budowanie stabilnej infrastruktury oraz wspieranie innowacyjności.

Cel 9 SDG skierowany jest na promowanie postępu opartego na zrównoważonych wartościach. Jak również wspieranie innowacyjności w różnych sektorach przemysłowych w tym budownictwa. W kontekście globalnej agendy tj. rozwoju, eliminacji ubóstwa i przyspieszenia zrównoważonego postępu, kluczową rolę odgrywa rozwinięta infrastruktura.
Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, aż w wielu krajach rozwijających się, nadal brakuje podstawowej infrastruktury drogowej, kanalizacji  sanitarnej i wodnej, elektryczności i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Raport New Climate Economy donosi, że w najbliższej dekadzie potrzebne są inwestycje na poziomie 90 bilionów dolarów w sektorze infrastruktury, aby osiągnąć przyszłość o zerowych emisjach netto.

Identyfikacja ulepszeń infrastruktury już na etapie projektowania jest kluczowa dla ciągłego, zrównoważonego rozwoju.

Infrastruktura i innowacje BIM

W jaki sposób technologia BIM może przyspieszyć realizację Celu nr 9? Infrastruktura i innowacje BIM.

BIM, czyli Modelowanie Informacji o Budynku, przynosi liczne korzyści dla różnych uczestników w branży infrastrukturalnej. Takiej jak drogi, koleje, i mosty. Inwestorzy korzystają z dokładnych prognoz kosztów i czasu, co umożliwia optymalizację budżetu. Projektanci natomiast czerpią z integracji danych, umożliwiającej współpracę między różnymi dziedzinami inżynieryjnymi, oraz możliwości tworzenia precyzyjnych wizualizacji 3D. Wykonawcy i firmy budowlane mogą zoptymalizować procesy budowlane, skracając czas realizacji projektu i lepiej zarządzając zasobami. Dla społeczeństwa korzyścią jest możliwość partycypacji społecznej w projek. Dzięki dostępowi do wizualizacji oraz bezpieczna infrastruktura, dostosowana do różnorodnych potrzeb użytkowników.
W kontekście Celu 9, BIM może przyspieszyć realizację tego celu poprzez:

 • Realistyczne prognozy: Generowanie realistycznych prognoz czasowych i kosztowych dzięki BIM umożliwia lepsze zarządzanie projektami i minimalizację ryzyka opóźnień.
 • Łatwiejsze decyzje: Inwestorzy mogą podejmować bardziej przemyślane decyzje, oparte na wizualizacjach i analizach dostarczanych przez BIM.
 • Analizy i symulacje: BIM umożliwia przeprowadzanie różnorodnych analiz, takich jak analiza przepływu ruchu drogowego czy obciążenia konstrukcji mostów, co prowadzi do bardziej precyzyjnych projektów.
 • Zoptymalizowane procesy budowlane: BIM pomaga w zoptymalizowaniu procesów budowlanych, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji projektu.
 • Dokładne planowanie: Dokładne modele BIM pozwalają na precyzyjne planowanie prac budowlanych, co minimalizuje ryzyko błędów i opóźnień.
 • Efektywne zarządzanie zasobami: BIM umożliwia lepsze zarządzanie zasobami, takimi jak materiały czy maszyny, co wpływa na efektywność procesu budowlanego.

Wdrożenie BIM w projektach poprawia komunikację między interesariuszami dzięki Wspólnemu Środowisku Danych (CDE), eliminując izolację informacji i promując wielodyscyplinarną współpracę.
Infrastruktura i innowacje BIM

https://www.un.org.pl/cel9

Przykłady

Przykłady zastosowań BIM obejmują projekty mostów i autostrad, kompleksowe zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz planowanie urbanistyczne, integrujące aspekty infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne.

 • Mosty, drogi i autostrady: Wykorzystanie BIM przy projektowaniu mostów i autostrad pozwala na precyzyjne analizy obciążeń, zoptymalizowane planowanie trasy oraz skrócenie czasu realizacji.
 • Projekty infrastruktury wodnej: BIM umożliwia kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi infrastruktury wodnej, wspomagając wariantowanie, testy i analizy w bezpiecznym środowisku.
 • Inwestycje miejskie: Planowanie urbanistyczne w oparciu o BIM pozwala na skuteczne zarządzanie przestrzenią miejską, integrując aspekty infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne.

Podsumowując, wykorzystanie BIM ma potencjał znacząco wpłynąć na efektywność projektów infrastrukturalnych. To innowacyjne podejście stanowi kluczowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.

O autorze
Wojciech Jędrosz - BIM Manager
Wojciech Jędrosz
BIM Manager
BIM Manager na projektach w Europie i Bliskim Wschodzie; z wykształcenia architekt; ekspert Autodesk Revit i Certyfikowany Instruktor Autodesk; trener ISO 19650 w British Standards Institution (BSI); opiniujący normy budowlane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.