Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy? Cel #8 SDG
 1. HOME
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Cel #8 SDG: Czy BIM może ...
BIM a wzrost gospodarczy

Cel #8 SDG: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy?

Witamy serdecznie w czwartej części cyklu „BIM dla zrównoważonego rozwoju”, gdzie przyglądamy się, w jaki sposób metodyka BIM może efektywnie wspierać cele ESG i SDG (#UN17). W tym wpisie skoncentrujemy się na pytaniu, czy i w jaki sposób BIM może przyczynić się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Sprawdźmy co jak prezentuje się BIM a wzrost gospodarczy

Kliknij poniżej aby sprawdzić inne wpisy:
SDGs vs ESG i jak BIM może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych celów
#3 SDG: Jak BIM wspiera dobre zdrowie i jakość życia?
#7 SDG: Czy BIM może pomóc zapewnić Zrównoważoną Energię?
#8 SDG: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy?
#9 SDG: Czy BIM może wspomóc innowacje i rozwój infrastruktury?
#11 SDG: Czy BIM może pomóc w budowie zrównoważonych miast i środowisk?
#12 SDG: Jak BIM może przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji?
#13 SDG: Czy BIM przeciwdziała zmianom klimatu i ich skutkom? – Podsumowanie serii

Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju (SDG): Stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy oraz godna praca

Cel 8 SDG kieruje naszą uwagę na potrzebę stabilnego, zrównoważonego, i inkluzywnego wzrostu gospodarczego. Jego cele i założenia obejmują promowanie trwałego, integracyjnego wzrostu, produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich. Szczególnie istotny w kontekście BIM jest podpunktu 8.2, który zakłada osiągnięcie wydajności gospodarczej poprzez modernizację technologiczną i innowacje.
Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozuje, że do 2060 roku powstanie 230 miliardów metrów kwadratowych nowych budynków. Ten gwałtowny wzrost popytu na infrastrukturę tworzy nowe miejsca pracy, ale równocześnie stawia przed branżą wyzwania związane z koniecznością zwiększenia wydajności.

Zrównoważony wzrost gospodarczy BIM

Zrównoważony wzrost gospodarczy dzięki BIM

Wykorzystanie metodyki BIM na projektach może efektywnie wspierać planowanie, projektowanie i realizację obiektów kubaturowych i infrastruktury. Może przyczynić się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

W różnych sektorach gospodarki, takich jak budownictwo kubaturowe, infrastruktura drogowa czy energetyka, BIM może odgrywać kluczową rolę. W poprawie efektywności, przyczynianiu się do wzrostu gospodarczego i poprawy bezpieczeństwa na budowie.

 • Koordynacja Wielodyscyplinarna: BIM integruje różne dziedziny, umożliwiając architektom, inżynierom i innym specjalistom pracę na wspólnym modelu. Eliminuje błędy i sprzyja harmonijnemu rozwojowi projektu.
 • Analiza Ruchu: Poprzez symulacje ruchu drogowego z użyciem modelu BIM, inżynierowie mogą wspomóc się w projektowaniu dróg. Z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i efektywności transportu.
 • Usprawnienie Komunikacji i Koordynacji: Standaryzacja opisana w normach ISO 19650, która wymagana poprawnego wdrożenia BIM eliminuje bariery komunikacyjne między różnymi specjalistami, przyspieszając procesy decyzyjne.
 • Koordynacja na Miejscu Budowy: Dane generowane przez model BIM są dostępne w jednym wspólnym środowisku, co ułatwia koordynację prac na miejscu budowy i minimalizuje ryzyko błędów.
 • Zmniejszenie Ryzyka Wypadków: BIM umożliwia analizę bezpieczeństwa na miejscu budowy poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i ich eliminację już na etapie projektowania.

BIM nie tylko usprawnia procesy projektowe, ale również ułatwia partycypację społeczności w projektach. Dzięki wizualizacjom, analizom danych i łatwiejszemu powiązaniu z platformami do komunikacji, BIM daje możliwość angażowania lokalnej społeczności w proces decyzyjny.

Zrównoważony wzrost gospodarczy BIM

https://www.un.org.pl/cel8

Rozwój gospodarczy i zrównoważony rozwój w praktyce

Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom projektów, w których zastosowanie BIM przyczyniło się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, np.:

 • Masdar City, Zjednoczone Emiraty Arabskie – Projekt miasta zaprojektowanego z myślą o zrównoważonym rozwoju. BIM odegrał kluczową rolę w procesie planowania i budowy. Wykorzystanie BIM umożliwiło precyzyjne modelowanie efektywności energetycznej, co przełożyło się na minimalne zużycie energii w całym kompleksie.
 • Ekologiczne miasto Benguerir w Maroko – BIM pozwolił na dokładne modelowanie terenu. Umożliwiło to optymalizację układu urbanistycznego, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Dzięki BIM, zarządzanie informacjami o infrastrukturze jest znacznie łatwiejsze, co ułatwia utrzymanie i rozwijanie projektu na przestrzeni lat.

BIM może odegrać kluczową rolę w rozwijaniu inteligentnych miast (Smart Cities). Umożliwia bardziej efektywne zarządzanie zasobami, energią i transportem, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju miast.

O autorze
Oliwia Prochowska
Architekt
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, architekt, modeler BIM, content creator. Tworzy treści na media społecznościowe w dziedzinach designu, architektury oraz BIM.
O autorze
Wojciech Jędrosz - BIM Manager
Wojciech Jędrosz
BIM Manager
BIM Manager na projektach w Europie i Bliskim Wschodzie; z wykształcenia architekt; ekspert Autodesk Revit i Certyfikowany Instruktor Autodesk; trener ISO 19650 w British Standards Institution (BSI); opiniujący normy budowlane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.