1. HOME
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. DigitalTwin4FM #4 – ...

DigitalTwin4FM #4 – Ustalenia BIM z zespołem Facility Management

W poprzednich częściach cyklu artykułów #DigitalTwin4FM pokazaliśmy, że istnieje więcej niż jedna ścieżka dostarczania Eksploatacyjnego modelu informacyjnego – AIM (i jest to zależne od okoliczności, w jakich informacje są nabywane). W dzisiejszym wpisie przybliżamy pierwszy i najistotniejszy z punktów tego procesu, czyli aktywności związane z ustaleniem wymagań informacyjnych zasobów.

Ten artykuł jest częścią cyklu “Digital Twin dla Zarządców nieruchomości” promującego szkolenie o tym samym tytule i tłumaczącego ścieżkę dostarczenia modeli BIM na cele Facility Management i ich przekształcenia w Cyfrowego bliźniaka obiektu. Kliknij poniżej aby sprawdzić poprzednie wpisy:

 1. Digital Twin vs model BIM – Czym się to różni?
 2. Asset Information Requirements i niezbędna dokumentacja
 3. Wprowadzenie i wymagania skanowania laserowego
 4. Ustalenia BIM z zespołem Facility Management
 5. Standardy rezultatów prac BIM dla Zarządców nieruchomości

Ocena i zdefiniowanie potrzeb

 

źródło: grafika na podstawie ISO 19650-3

W procesie tworzenia wymagań dla Eksploatacyjnych modeli informacyjnych na cele Zarządzania nieruchomościami najistotniejsze podpunkty ze wstępnej fazy tego procesu to:

1.3 Identyfikacja aktywów, których informacjami należy zarządzać

1.4 Identyfikacja Eksploatacyjnych wymagań informacyjnych

1.5 Identyfikacja możliwych do przewidzenia zdarzeń wyzwalających, w przypadku których należy zarządzać informacjami

Na początku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie “CO?”. Podczas określania kluczowych zasobów budynku, których informacjami chcemy zarządzać powinniśmy rozważyć:

 • ich własność, czyli kto jest właścicielem, lub kto powinien być odpowiedzialny za ich dostarczenie i utrzymanie,
 • wpływ każdego aktywa na wydajność i efektywność działalności biznesowej,
 • krytyczność każdego zasobu dla kluczowych operacji biznesowych, oraz
 • stan każdego elementu.

Co to oznacza w praktyce? Że aby określić dla jakich zasobów informacją chcemy zarządzać musimy się przede wszystkim zastanowić jaki mamy obiekt, oraz co jest ważne dla naszego biznesu.

Przedstawimy to na przykładzie serwerowni, która łączy w sobie wiele cech, które są wymagane na innych typach obiektów, takich jak obiekty biurowe, galerie handlowe, oraz przede wszystkim obiekty przemysłowe i infrastrukturalne.

W serwerowni najważniejsza jest ciągłość jej działania – jest to obiekt o znaczeniu strategicznym – dlatego ma pierwszeństwo w dostawach energii i mediów. Aby osiągnąć cel nieprzerwanej pracy musimy zidentyfikować urządzenia, które nam to zapewnią, są to przede wszystkim: transformatory, rozdzielnice, UPS-y, agregaty prądotwórcze, klimatyzacja i systemy pożarowe.

Źródło: własne, Daniel Małysa

Jeżeli mamy już je zidentyfikowane to za pomocą różnego typu systemów jak np. BMS, CAFM, CRM musimy monitorować ich dane. Aby mieć odpowiedni, akceptowalny dla nas poziom wiedzy o stanie urządzenia oraz bieżący wgląd w parametry jego pracy musimy tych danych zbierać bardzo dużo i szybko je przetwarzać. Tego typu zadanie jest już poza kognitywnymi możliwościami człowieka – dlatego potrzebujemy Digital Twin – Cyfrowego bliźniaka obiektu połączonego z technologicznymi osiągnięciami współczesnego świata (IoT, BigData/Chmura obliczeniowa, AI/uczenie maszynowe, BlockChain, 5G…). Wyzwania obecnych czasów wymagają od nas tego czego człowiek nie jest już w stanie kolokwialnie mówiąc ogarnąć.

Źródło: własne, Daniel Małysa

Kiedy wiemy już co jest dla nas istotne, pora na określenie jakich informacji dla tych elementów potrzebujemy. Podczas określania wymagań informacyjnych aktywów powinniśmy rozważyć:

 • cel(e), dla których informacje o aktywach muszą być zarządzane,
 • własność aktywów i związane z nimi informacje, oraz
 • informacje wymagane dla wszystkich grup aktywów, jak również dla poszczególnych aktywów

Istnieje kilka grup informacji których możemy oczekiwać od naszego aktywa.

Pierwsza grupa to informacje dot. zarządzania, czyli np. unikalne identyfikatory, gwarancje, czy dotychczasowa dokumentacja eksploatacyjna, lub PPM czyli harmonogramy przeglądów okresowych.

Druga grupa to Informacje techniczne, czyli np. daty i dane uruchomienia czy dane operacyjne, w tym charakterystyki wydajności i ograniczenia projektowe.

Trzecia grupa to Informacje prawne obejmujące m.in. szczegółowe informacje dotyczące rozgraniczenia własności i utrzymania oraz np. informacje związane z dokumentacją BHP oraz względami bezpieczeństwa lub ochroną środowiska.

Kolejną, czwartą grupą są Informacje handlowe. Składają się na nie m.in takie informacje jak dane dostawcy, w tym data montażu i uruchomienia zasobu oraz np. dane dotyczące części zamiennych czy ich specyfikacji i miejsca przechowywania itp.

W ostatniej grupie – grupie Informacji finansowych możemy wymienić np. koszty wdrożenia aktywów w całym okresie użytkowania, w tym koszt historycznych i planowanych prac konserwacyjnych, koszty operacyjne czy pierwotne koszty zakupu.

źródło: grafika na podstawie ISO 19650-3

Ostatnią z najważniejszych rzeczy do zidentyfikowania jest określenie możliwych do przewidzenia zdarzeń wyzwalających, w przypadku których należy zarządzać informacjami.

“Wyzwalacze” to zdarzenia występujące w trakcie życia aktywa, które powodują, że wymagane są nowe informacje, lub konieczna jest ich aktualizacja.

Ze swej natury niektóre z tych zdarzeń można przewidzieć i zaplanować lub w inny sposób zaplanować z wyprzedzeniem, na przykład przez regularne konserwacje lub inspekcje.

Inne zdarzenia wyzwalające to klęski żywiołowe lub zdarzenia losowe albo tak rzadkie i nieprzewidywalne, że zaplanowanie ich z wyprzedzeniem jest niepraktyczne, jak np. uderzenie pioruna. Jednak plany podjęte w celu zareagowania na dające się przewidzieć zdarzenia wyzwalające mogą zapewnić pomoc, w przypadku tego typu niespodzianek.

Przykładowe “Wyzwalacze” to:

 • zainicjowanie projektu dostarczenia nowego aktywa;
 • decyzja organizacji o zarządzaniu informacjami dotyczącymi istniejącego aktywa;
 • prace konserwacyjne dotyczące aktywów;
 • drobne naprawy, wymiany komponentów lub drobne ulepszenia;
 • główne prace na istniejącym obiekcie, takie jak główne naprawy, remonty lub modernizacje;
 • wymiana aktywów;
 • prace wycofania z eksploatacji, takie jak likwidacja, rozbiórka lub dezaktywacja i konserwacja;
 • zmiana wymagań organizacyjnych dotyczących aktywów, na przykład zmiana parametrów lub warunków operacyjnych; lub
 • zmiana operatora aktywów

Proces zarządzania informacjami należy stosować w sposób proporcjonalny zarówno do skali i złożoności organizacji Zamawiającego, jak i złożoności aktywów o których mowa, oraz zdarzeń wyzwalających, które występują w odniesieniu do tych aktywów.

………………………………………………………

W następnych częściach cyklu opowiemy o standardach udostępniania danych projektowych Zamawiającym (właścicielom/zarządcom nieruchomości) przez zespoły wykonawcze.

O autorze
Daniel Małysa
Facility Manager
Zajmuje się obsługą i doradztwem technicznym dla nieruchomości komercyjnych. Optymalizuje koszty utrzymania budynków. Prowadzi zajęcia na AGH w Krakowie, na temat nowoczesnych technologii w zarządzaniu nieruchomościami.
O autorze
Wojciech Jędrosz - BIM Manager
Wojciech Jędrosz
BIM Manager
BIM Manager na projektach w Europie i Bliskim Wschodzie; z wykształcenia architekt; ekspert Autodesk Revit i Certyfikowany Instruktor Autodesk; trener ISO 19650 w British Standards Institution (BSI); opiniujący normy budowlane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.