Brytyjski pomysł na BIM - normy i protokoły Zwinny BIM cz. 2/10
 1. HOME
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Brytyjski pomysł na BIM &...

Brytyjski pomysł na BIM – normy i protokoły – zwinny BIM cz. 2/10

Brytyjski Pomysł na BIM

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy przyczyny poszukiwania nowych rozwiązań zwiększających produktywność w branży budowlanej. Kontynuując ten wątek poniżej przedstawimy brytyjski pomysł na BIM – normy i protokoły porządkujące proces inwestycyjno-budowlany w Wielkiej Brytanii.

Ten post jest częścią serii „Zwinny BIM”. Kliknij poniżej, aby sprawdzić inne wpisy.

 1. Dlaczego BIM? Geneza nowych rozwiązań – zwinny BIM cz. 1/10
 2. Brytyjski pomysł na BIM – normy i protokoły – zwinny BIM cz. 2/10
 3. CDE w normach Brytyjskich – zwinny BIM cz. 3/10
 4. Dlaczego CDE jest takie ważne w BIM? – zwinny BIM cz. 4/10
 5. Przykłady platform wymiany danych CDE – zwinny BIM cz. 5/10
 6. Co to jest BIM? – Zwinny BIM cz. 6/10
 7. BIM a tradycyjnie zarządzany projekt budowlany – Zwinny BIM 7/10
 8. Zwinne zarządzanie projektami – wstęp do Agile – Zwinny BIM 8/10
 9. Tłumaczenie zasad Agile na język BIM – Zwinny BIM cz. 9/10
 10. Co zrobić żeby BIM był Agile? Zwinny BIM 10/10

Kompleksowe Podejście Brytyjskiego Rządu

Bez wątpienia, brytyjski rząd przyjął bardzo kompleksowe podejście do transformacji branży budowlanej. Chodzi o to, że wdrożenie BIM miało na celu nie tylko informatyzację, ale przede wszystkim przełamanie niskiej efektywności tego sektora. Dokument Strategiczny Rządu „Government Soft Landings” (GSL) oraz jego odpowiedniki w postaci norm BS 8536-1:2015 i BS 8536-2:2016, określają między innymi::

 • Wymagania rządu brytyjskiego jako strona procesu budowlanego (inwestor, Zarządca Nieruchomości)
 • Określa krok po kroku zadania, które powinny być wykonane, aby zostały spełnione wymagania dotyczące standardów jakości (wymagania energetyczne, kosztów eksploatacji, poziom emisji CO2 itp)
 • Zachęca do zaangażowania się końcowych użytkowników obiektu od samego początku prac projektowych
 • Zakłada przedłużenie współpracy zamawiającego z projektantami i wykonawcą poprzez obowiązkowe sprawdzanie na ile założenia sprawdzają się w praktyce (np koszty eksploatacji, oddziaływania na środowisko), wyciągania wniosków
  i stosowanie ich w przyszłych projektach

Normy Zarządzania Informacją

W kolejnych normach i dokumentach rząd brytyjski przedstawił swoją wizję kompleksowego podejścia do poprawy efektywności pracy w budownictwie [1]:

 1. Norma BS 1192:2007+A2:2016 “Collaborative production of architectural, engineering and construction information. Code of Practice”  Ustanawia zasady zarządzania tworzenia, dystrybucji i jakości informacji budowlanej, w tym między innymi:
  • Standaryzuje proces inwestycyjny (projektowanie, realizację, zarządzanie nieruchomościami)
  • Określa rozwój projektu przez pryzmat zespołów wielobranżowych, proponuje role i odpowiedzialności członków zespołów
  • Wprowadza pojęcie wspólnej przestrzeni danych CDE (Common Data Environment)
 2. PAS 1192-2:2013 “Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling” – Określa aspekty wymiany informacji związanych z przygotowaniem inwestycji i jej przeprowadzeniem w zgodzie z wymogami BIM poziom 2, w tym przede wszystkim wprowadza zasadę przygotowania Wymagań Informacyjnych Inwestora (Employers Information Requirements – EIR) oraz Planu Realizacji BIM (BIM Execution Plan – BEP). Określa odpowiedzialnych za wytworzenie informacji projektowej, zasady włączania bądź konsolidacji informacji od różnych podmiotów przez bezpośrednie akty wymiany informacji, obowiązek dostarczania skoordynowanych modeli oraz wymóg częstego udostępniania danych (data drops)  Powoduje to, że zamawiający może aktywnie uczestniczyć w projekcie i udzielać częstej informacji zwrotnej.
 3. PAS 1192-3:2014 “Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling” – Opisuje zarządzanie informacją o obiekcie w fazie OPEX (OPerational EXpenditure – nakłady operacyjne), od momentu przekazania obiektu przez cały cykl jego życia
 4. BS 1192-4:2014 “Collaborative production of information. Fulfilling employer’s information exchange requirements using COBie. Code of practice” Określa najlepsze praktyki procesu wymiany informacji o obiektach pomiędzy interesariuszami w czasie cyklu życia obiektu
 5. PAS 1192-5:2015 “Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management” Określa podejście do bezpieczeństwa informacji w inwestycji budowlanej, bezpieczeństwo samej inwestycji, procesy i procedury konieczne do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych oraz ochroną informacji cyfrowej.
 6. Dokument uzupełniający: Digital Plan of Work (Cyfrowy plan prac) – Zawiera usystematyzowaną strukturę etapową prac na podstawie zebranych doświadczeń branży budowlanej, rządu, środowisk naukowych itp.
 7. System klasyfikacji: Uniclass-2015 – Cyfrowy system klasyfikujący dla branży budowlanej dostosowany do wymogów BIM
 8. CIC BIM Protocol – Jest to dokument, który ma pomóc tworzyć aneksy do kontraktów budowlanych,  określa między innymi podział ról, odpowiedzialności, poziomy szczegółowości elementów modeli (LOD, LOI) itp.
 9. AEC UK BIM Protocol – Protokół (podręcznik) BIM zawierający praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki dotyczący implementacji procesów BIM

Przyszłość BIM – Przejście do Norm ISO

Jak widać na powyższym zestawieniu, normy i dokumenty określają między innymi zasady związane z

 • zarządzaniem informacją,
 • komunikacją,
 • wymianą i bezpieczeństwem danych podczas przygotowania inwestycji,
 • projektowania,
 • budowy
 • zarządzania wybudowanym obiektem.

Na szczególną uwagę, ze względu na zbieżność z zasadami Agile, zasługuje określenie rozwoju projektu przez pryzmat wielu czynników. Takich jak zespoły wielobranżowe, uporządkowanie ról i odpowiedzialności oraz wprowadzenie wspólnej przestrzeni wymiany danych (CDE).

Powyższe normy przygotowywane zostały przez The British Standards Institution (BSI), tę samą instytucję, która jest odpowiedzialna za przygotowywanie norm ISO. Przejście z serii norm brytyjskich 1192 do ISO 19650 już się rozpoczęło i na bieżąco będzie postępowało.

Brytyjski pomysł na BIM

„Przedstawiamy nową serię norm BIM – ISO 19650 Wdrażanie cyfrowych innowacji” – © 2019 The British Standards Institution

Jak widać, brytyjskie normy BIM są niezwykle wszechstronne. Co więcej, przejście z norm brytyjskich serii 1192 do ISO 19650 jest już w toku. Zauważmy jednak, że różnice między tymi normami są niewielkie, głównie dotyczą terminologii i definicji. W kolejnych wpisach, omawiając BIM, skoncentrujemy się na zagadnieniach związanych z wspólną przestrzenią wymiany danych (CDE).

Literatura:

[1] https://bim-level2.org/en/standards/

O autorze
Krzysztof Knapik
BIM Manager
Projektant konstrukcji z uprawnieniami bez ograniczeń; opracowywał standardy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK); specjalista zwinnych (Agile) i szczupłych (Lean) metod zarządzania projektami (Certyfikat Prince2); Certyfikowany Instruktor Autodesk.

Spis treści

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.