Autodesk Revit instalacje sanitarne poziom 1

 1. HOME
 2. >
 3. Szkolenie
 4. >
 5. Revit instalacje sanitarne

Autodesk Revit MEP Instalacje sanitarne

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane dla modelerów BIM oraz projektantów instalacji sanitarnych zaczynających pracę z programem Autodesk Revit. 

 • Ilość dni: 3
 • Czas trwania: 24 h
 • Materiały: TAK

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w tworzeniu dokumentacji w oprogramowaniu Autodesk Revit oraz pracy w technologii BIM. Umiejętność przygotowania dokumentacji projektowej w technologii BIM pozwala pozyskać nowych inwestorów i sprostać coraz większym wymaganiom stawianym projektom. 

Efekty uczenia się: 

 • Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania programu Autodesk Revit do projektowania elementów sanitarnych oraz wiedzę w zakresie modelowania i obsługi parametrycznych narzędzi projektowych. 
 • Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit, podstawowego modelowania w technologii BIM, tworzenia projektów sanitarnych, tworzenia orurowania, stref w budynku oraz podstawowych obliczeń. 
 • Uczestnik nabędzie kompetencje z zakresu zasad funkcjonowania technologii BIM (ang. Building Information Modeling) oraz zasad projektowania przy użyciu oprogramowania Autodesk Revit 

Plan szkolenia Autodesk Revit instalacje sanitarne

Informacje wstępne  

 • Wstęp do technologii BIM (Building Information Modeling), różnice pomiędzy środowiskiem Revit a Autocad 2D.  
 • Podstawy Autodesk Revit: Interface użytkownika; ustawienia i dostosowywanie parametrów programu, skróty klawiszowe, kolorystyka itp.  
 • Przeglądarka projektu, możliwości przejrzystych ustawień  
 • Omówienie okna właściwości, wstążki programu, panelu kontroli zaznaczania elementów, opcji wyświetlania itp.  
 • Jednostki i parametry projektu  
 • Omówienie typów widoków: rzut, rzut sufitów, widok 3D, przekrój, elewacja  
 • Ustawienia widoczności, nadpisywanie widoku, filtry i poziomy szczegółowości  
 • Zastosowanie szablonów widoku  
 • Widoki: kontrola widoczności obiektów modelu; praca na widokach elewacyjnych i przekrojach; praca na widoku 3D, zakresy widoku  

Przygotowanie projektu do pracy  

 • Przygotowanie podkładu architektonicznego: podłączenie modeli zewnętrznych, dostosowanie współrzędnych, osie, levele, nadpisania widoczności podkładów architektury 
 • Tworzenie widoków na podkładach architektonicznych z metkami pomieszczeń  
 • Praca z ustawieniami kolorostyki widoków 2d oraz 3D (nadpisywania filtrami, elementu, materiału itp.), problematyka elementów niewidocznych  
 • Import podkładów cad 2D i ustawienia ich widoczności  
 • Import pliku IFC jako podkładu do modelowania i ustawienia jego widoczności  
 • Podstawowe różnice między elementami modelowymi a opisowymi  
 • Stworzenie widoków głównych projektu na bazie podkładów architektury i przyporządkowanie im szablonów i numeracji  
 • Tworzenie widoków pomocniczych, tymczasowych, odizolowanych fragmentów instalacji, sterowanie przejrzystością widoku z poziomu szablonu widoku, ustalanie zakresów widoków  
 • Formy wspóldzielenia pracy: model centralny, wzajemne linkowanie plików  

Podstawy modelowania systemów rurowych  

 • Podstawy modelowania rur: preferencje przebiegu i typy rur, typy systemów, typoszereg, rodzaje spadków, materiał, kolorystyka systemów  
 • Modelowanie instalacji rurowych bezspadkowych – połączenia, trójniki, kolana, uskoki, narzędzia kopiowania, lustra itp  
 • Modelowanie instalacji ze spadkiem i problematyka z tym związana  
 • Automatyczne łączenie instalacji  
 • Podłączenia elementów wyposażenia, sanitariatów, wpustów, studzien itp.  
 • Omówienie powiadomień o błędach przy próbie modelowania i ich przyczynach  

Podstawy modelowania systemów wentylacyjnych  

 • Modelowanie kanałow: preferencje przebiegu, typy systemów, wymiary kanałow, kolorystyka systemów.  
 • Modelowanie instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem funkcji obliczeń (wartość, przepływu, kierunek przepływu, prędkość, spadek ciśnienia)  
 • Podłączanie urządzeń do systemów wentylacyjnych: kratki wywiewne, skrzynki rozprężne nawiewne, centrale wentylacyjne, wentylatory, klapy odcinające, przepustnice itp.  
 • Wykorzystanie narzędzi edycyjnych do sprawniejszego modelowania (wydłuż, utnij, dociągnij itp.)  
 • Omówienie sposobów wprowadzania zmian w geometrii elementów – w jaki sposób poszczególne działania wpływają na pozostałe elementy modelu (bezpośredni element oraz elementy połączone),  
 • Usprawnienia w modelowaniu instalacji z wykorzystaniem funkcji: Lustro, kopiowanie części, kopiowanie całości, przenoszenie pomiędzy widokami itp  
 • Omówienie zastosowania przeglądarki systemów wentylacyjnych,  
 • Omówienie komunikatów pojawiających się przy próbie edycji elementu geometrii (przykłady), rozwiązywanie błędów i likwidowanie alertów.  

Tworzenie dokumentacji projektowej  

 • Tworzenie grup widoków i arkuszy (fazy, szablony, organizacja przeglądarki projektu)  
 • Wstawianie wymiarów, opisów na widoku oraz na arkuszu. Wstawianie legend, zestawień i podkładów CAD na arkusz  
 • Tworzenie przykładowych arkuszy rysunkowych z tabelkami rysunkowymi  
 • Eksport do DWG oraz PDF z wykorzystaniem narzędzi systemowych  
 • Wykorzystanie nakładki DiRoots ProSheets do publikacji rysunków do PDF i DWG  

Koordynacja i podstawowe narzędzia kontroli modelu  

 • Praca z zestawieniami elementów modelu.  
 • Detekcja kolizji i raporty,  
 • Tworzenie parametrów projektu i parametrów współdzielonych  
 • Ekportowanie raportów kolizji i przeglądanie z poziomu zestawień excel.  
 • Wyszukiwanie błędów w modelu za pomocą parametrów natywnych (rzędna dołu, średnica, wielkość, typ systemu, prędkość przepływu) oraz stworzonych przez użytkownika (numer budynku, numer kondygnacji, status itp.),  
 • Wprowadzanie globalnych zmian do projektu z wykorzystaniem zestawień,  
 • Wykorzystywanie zestawień do graficznej sygnalizacji o potencjalnych nieprawidłowościach 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.