Szkolenie metodyka BIM ISO 19650 w cyklu dostarczania informacji projektowej

 1. HOME
 2. >
 3. Szkolenie
 4. >
 5. Metodyka BIM

Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji projektowej według ISO 19650

Dla kogo?

Szkolenie metodyka BIM ISO 19650 dedykowane dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca, zarządca nieruchomości itp) którzy chcą dowiedzieć się jak według norm ISO 19650 należy przygotować, zaplanować i zarządzać inwestycją budowlaną realizowaną z wykorzystaniem BIM, w tym przede wszystkim dla osób, które chcą nabyć umiejętności przygotowania kluczowych dokumentów,  zaplanowania procesów BIM, standaryzacji i właściwej organizacji pracy z wykorzystaniem BIM.  

 • Ilość dni: 2
 • Czas trwania: 16 h
 • Materiały: TAK

Cele kształcenia szkolenia metodyka BIM ISO 19650

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego działania w zakresie stosowania metodyki BIM w celu planowania, realizacji i koordynacji projektów BIM według zasad opisanych w PN-EN ISO 19650 oraz na podstawie studium przypadku inwestycji BIM realizowanych w Polsce. 

Efekty uczenia się: 

 • Potrafi używać terminologie BIM 
 • sprawdza wymagania zamawiającego pod kątem dostosowania procesu inwestycyjnego do wymagań projektu. 
 • tworzy Wymagania Wymiany Informacji (EIR) 
 • tworzy dokument Plan Realizacji BIM (BEP) w raz z załącznikami wymaganymi wg normy ISO 19650  
 • charakteryzuje role i zasady odpowiedzialności uczestników zespołu projektowego; 
 • sprawdza zdolność zespołu do podjęcia się zadań określonych w Wymaganiach Wymiany Informacji 
 • potrafi przygotować i przeprowadzić proces koordynacji projektów BIM 
 • potrafi zarządzać projektami BIM z wykorzystaniem zwinnych metod zarządzania 

Plan szkolenia

Moduł 1 – Koncepcje, zasady i terminologia BIM

Podstawy BIM 

 • Kluczowe pojęcia i definicja BIM 
 • Różnice pomiędzy BIM i tradycyjnym procesem prowadzenia inwestycji budowlanej 
 • Czynniki wpływające na sukces wdrożenia BIM.  
 • Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem BIM 
 • BIM w Projektowaniu, w Fazie Budowy i podczas Eksploatacji 

Wdrożenia BIM w Polsce i Europie 

 • Przykładowe realizacje 
 • Uwarunkowania prawne 
 • Normy brytyjskie i standard ISO 

Najczęściej wykorzystywane oprogramowanie BIM  

 • Obszary zastosowań – mocne i słabe strony 
 • Rozwiązania chmurowe 
 • Licencjonowanie oprogramowania 

Przykładowe standardy pracy 

 • Struktura nazewnictwa plików wg wymagań BIM 
 • Poziomy szczegółowości geometrii i nasycenia informacją –  LOD i LOI 
 • Szablony projektu w Autodesk Revit 

Uniwersalne formaty wymiany danych: IFC, BCF 

 • Omówienie standardu IFC 
 • Omówienie standardu BCF 
 • Zalecenia dotyczące wymiany danych z wykorzystaniem formatów IFC i BCF 
 • Omówienie standardu COBie
Moduł 2 – Przeglądy i wykorzystanie informacji z BIM
Pozyskiwanie informacji z modeli BIM. Ćwiczenia praktyczne. 

Przykładowe narzędzia:  

 • BIM Vision 
 • Open IFC Viewer 
 • Autodesk Navisworks Freedom  
Moduł 3 – Planowanie realizacji inwestycji w BIM 

Określenie stanu dotychczasowego w organizacji 

 • Ocena organizacyjna BIM 
 • PAS 91:2013 i kwestionariusz kwalifikacyjny dla branży budowlanej 

Podstawy procesu informacyjnego BIM wg ISO 19650-1 i ISO 19650-2 

 • OIR – Wymagania Informacyjne Organizacji 
 • AIR – Wymagania Informacyjne Eksploatacji (dla obiektu) 
 • PIR – Wymagania Informacyjne Projektu
 • EIR – Wymagania Informacyjne Zamawiającego 
 • BEP – Plan Wykonania BIM 
 • Role i zakresy odpowiedzialności (Menedżer Informacji, BIM Menedżer, BIM Koordynator) 
  • Ocena zdolności i liczebności zespołu zadaniowego i wykonawczego 
  • Ustalenie planu mobilizacji zespołu wykonawczego 
 • Kolaboratywne tworzenie informacji 
  • Tworzenie PIM – Modelu informacyjnego projektu 
  • Dostarczenie i akceptacja modelu informacyjnego 
  • Archiwizacja danych i wyciąganie wniosków 

Wymagania Informacyjne Eksploatacji (AIR) 

 • Trzy scenariusze przygotowania modelu eksploatacyjnego 
 • Ustalenia z zespołem Facility Management 
  • podział pomieszczeń i przestrzeni analitycznych 
  • powierzchnia, zakres, nazewnictwo i numeracja Przestrzeni 
  • strefy i pomieszczenia w nich zawarte 
  • lista aktywów do wstawienia i zarządzania 
  • podział systemów i podsystemów instalacji 
 • Prezentacja platformy łączącej BIM i zarządzanie nieruchomościami
  (np. Ecodomus) 

Wymagania Wymiany Informacji (EIR)  

 • Cele i aktywatory BIM Zamawiającego 
 • Wymagania w zakresie zarządzania 
  • Zespół, role i odpowiedzialności 
  • Zarządzanie modelem i dokumentacją 
  • Procesy współpracy, spotkania i przeglądy modelu 
  • Wymagania jakości dostarczanych modeli i dokumentacji 
  • Szkolenia 
  • Bezpieczeństwo danych 
 • Wymagania techniczne 
  • Oprogramowanie i sprzęt komputerowy 
  • CDE – Środowisko Współdzielenia Danych 
  • Nazewnictwo plików 
  • Formaty wymiany danych 
  • Układy współrzędnych stosowane w projekcie 
  • Poziomy szczegółowości  
 • Wymagania organizacyjne 
  • Harmonogram kluczowych Punktów Dostarczania Danych (data drops)  
  • Wymagania dotyczące dokumentacji i modeli BIM 
  • Wymagania dotyczące kompetencji BIM
Moduł 4 – Przygotowanie do realizacji inwestycji w BIM 

Wymagania i struktura Planu Realizacji BIM (BEP) na podstawie studium przypadku inwestycji realizowanych w Polsce 

 • Cele i aktywatory BIM Wykonawcy 
 • Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie danych 
 • Zarządzanie procesami BIM 
  • Harmonogram prac i Punkty Dostarczenia Danych (data drops)  
  • MIDP – Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej 
  • MPDT – Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM 
 • Wymagania techniczne 
 • Kontrola i zapewnienie jakości 
 • Zarządzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji 
 • Opracowanie efektywnego Planu Wykonania BIM (BEP) przed i po podpisaniu umowy
Moduł 5 – Realizacja i koordynacja projektu BIM 
Warsztaty w przykładowym rozwiązaniu CDE (BIM 360/ACC i/lub G4CDE): 

Zarządzanie kontem i projektem 

 • Zarządzanie użytkownikami i firmami 
 • Ustawienia konta 
 • Panel sterowania użycia i aktywności 
 • Administracja projektem 

Ustawianie parametrów, ról i uprawnień

 • Definiowanie oraz przypisywanie ról i firm do użytkowników 
 • Tworzenie własnej struktury katalogów 
 • Definiowanie poziomów uprawnień do katalogów 
 • Tworzenie własnych atrybutów 

Zarządzanie strukturą danych

 • Wczytywanie plików bezpośrednio i z wykorzystaniem powiązanych narzędzi 
 • Kontrola wersji plików 
 • Współdzielenie dokumentacji 

Przeglądanie i zarządzanie dokumentacją 

 • Pozyskiwanie informacji o projekcie (parametrach zdefiniowanych elementów) 
 • Nanoszenie uwag 
 • Tworzenie list problemów i przypisywanie ich do konkretnych osób 
 • Zarządzanie problemami 
 • Odnajdywanie różnic pomiędzy kolejnymi wersjami dokumentacji

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.