© 2018 by Grupa4BIM

Zarządzanie koordynacją projektu dla BIM Menedżerów

Planowanie realizacji inwestycji w BIM

Technologia BIM w procesie inwestycyjno-budowlanym

DLA BIM MENADŻERÓW

BIM DLA WYKONAWCÓW

SZKOLENIA BIM DLA INWESTORÓW:

 

Inwestor to najważniejsza osoba w procesie inwestycji budowlanych. Zamawia i płaci, a więc wymaga dokumentacji projektowej i produktu końcowego, w postaci wybudowanego obiektu o jakości na najwyższym poziomie. Ale czego inwestor powinien wymagać realizując inwestycje z wykorzystaniem technologii BIM?

 

Z organizowanych przez nas szkoleń dowiesz się jak:

  • kontrolować postępy prac projektowych
  • śledzić koordynację międzybranżową, zmiany wynikające z błędów i niedopatrzeń na etapie projektu i budowy,
  • usprawnić i przyspieszyć proces odbiorów oraz usuwania usterek.
  • pozyskiwać wiele użytecznych informacji z modeli BIM

 

Pokażemy Ci, jak korzystać z technologii BIM by efektywnie kontrolować proces inwestycji budowlanych.