1. pl
  2. en

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

11 stycznia 2021

Plannerly - zwinne zarządzanie projektami BIM

autor: Krzysztof Knapik

 

Postępujący od lat 80tych rozwój technologii stworzył w branży budowlanej możliwość modelowania 3D, które stopniowo zostało rozbudowane o zarządzanie informacjami niegeometrycznymi (4D, 5D, 6D…). I tak w telegraficznym skrócie nastąpiła zmiana jakościowa od rysowania na płasko w 2D do konieczności zarządzania informacją geometryczną i niegeometryczną. Obecnie najczęściej używanym określeniem tego nowego podejścia jest BIM (Building Information Modeling), chociaż coraz częściej podkreśla się się różnice pomiędzy etapem projektowania, wykonawstwa i zarządzania obiektem (BIM, VDC, Digital Twin). Chyba każdy kto jest zawodowo związany z branżą budowlaną słyszał już o BIM, ale z moich doświadczeń wynika że ten termin jest różnie rozumiany przez różnych ludzi. I zapewne jeszcze przez jakiś czas tak będzie. Wskazówki dotyczące tego, jak ujednolicić i poradzić sobie z ogromem informacji pojawiających się w projektach BIM możemy znaleźć w normach ISO z serii 19650.

 

Należy jednak pamiętać, pomimo iż w normie ISO 19650 znajdziemy krótkie wyjaśnienie „BIM zgodnie z serią ISO 19650 (...) to połączenie ręcznego i zautomatyzowanego procesu zarządzania informacyjnymi w celu stworzenia wielobranżowego modelu informacyjnego, który obejmuje wszystkie kontenery informacyjne dostarczone przez zespoły zadaniowe”, to nie istnieje prawna definicja „BIM zgodnie z serią ISO 19650”. Dlatego w przypadku ofert, zamówień i powiązanych dokumentów nie wystarczy po prostu przyjąć wymóg „osiągnięcia BIM zgodnie z serią ISO 19650”, a interesanci (a w szczególności Zamawiający) będą musieli podać czego oczekują i wymagają od procesu zarządzania informacjami oraz uzgodnić i wyjaśnić, co oznacza dla nich „BIM zgodnie z serią ISO 19650”.  Trzeba więc przygotować kilka dokumentów pozwalających precyzyjnie określić między innymi Wymagania Wymiany Informacji (EIR), a następnie zaplanować jak te wymagania zostaną osiągnięte, opracowując Plan Realizacji BIM (BEP).

 

 

I właśnie tu, na styku tworzenia i wymiany informacji oraz zarządzania projektem jako całością pojawia się problem. W wielu projektach wdrażano technologie, pozwalające podczas tworzenia informacji (modelowania, koordynacji wielobranżowej, pracy zespołowej, itp.) zarządzać olbrzymią ilością danych wykorzystując tradycyjne metody zarządzania projektami. Dość szybko okazało się że to się nie sprawdza, że trzeba szukać innych sposobów. 

 

Podobne problemy miały inne branże (np. przemysł wytwórczy, informatyczny). Po wielu próbach zmiany sposobu zarządzania projektami, doświadczenia zostały zebrane w tzw. Manifeście Agile, który z kolei zainspirował wiele nowych zwinnych metodyk zarządzania projektami. Najbardziej znane i najczęściej stosowane to Kanban i Scrum.


 
Tłumaczenie SCRUM - Fragment serialu "Silicon Valley"

 

Po dokładnym zapoznaniu się z procesem zarządzania informacją projektową określoną w normie ISO 19650-2 okazuje się, że jest to proces bardzo zbliżony do zwinnych metodyk zarządzania projektami. (więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z naszego cyklu Zwinny BIM). Projekty BIM zarządzane zwinnie okazywały się olbrzymim sukcesem (realizacja przed terminem, poniżej założonego budżetu). Przykłady to Projekt Kampusu Szpitala El Camino Medical Group w Mountain View (Kalifornia, USA), The Bergen Light Rail Project (Norwegia), czy też przebudowa drogi nr N18 w Holandii. W każdym z tych projektów realizowanych z wykorzystaniem BIM wykorzystano oprogramowanie które pozwala tworzyć, łączyć i koordynować informacje projektowe, ale przy zastosowaniu zwinnych metod zarządzania projektami. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie krótkich cykli iteracyjnych w których tworzone i koordynowane są informacje projektowe, wspólna praca zespołów wielobranżowych oraz krótkie, ale częste spotkania. Do zarządzania całym tym procesem wykorzystywano narzędzia bazujące na tzw tablicy Kanban (takie jak Jira, Asana, Trello itp.) i choć nie są one dedykowane dla branży budowlanej, to z ich pomocą udało się zapanować nad złożonymi projektami budowlanymi i zarządzać nimi z powodzeniem.

 

W tym miejscu, naturalną konsekwencją potrzeb i doświadczeń z projektów BIM prowadzonych z użyciem zwinnych metoda zarządzania (Agile, Lean),  jest połączenie wymaganych dokumentów i standardów pracy takich jak EIR, BEP, z funkcjonalnością narzędzi wspomagających zwinny proces zarządzania projektami. Chodzi np. o graficzny zakres i poziomy szczegółowości bazujące na komponentach BIM, z interaktywnym harmonogramem projektu, graficznie zarządzanym projektem bazującym na tablicy kanban (kto co kiedy ma zrobić) oraz o weryfikacji wykonanej pracy z wykorzystaniem wczytanych z CDE modeli BIM.

Rozwiązanie o takim działaniu istnieje, to Plannerly.

Tworzenie harmonogramu prac w Plannerly


 

Zarządzanie zadaniami połączonymi z wymaganiami, zakresem, harmonogramem i modelem w Plannerly.

 

Twórcy Plannerly opracowali swoje własne autorskie podejście do zwinnego zarządzania projektami - “Smart Lean BIM”. Dzięki Plannerly będziesz w stanie osiągnąć ustalony BIM, w wymaganym czasie, przez odpowiednich ludzi i z właściwych powodów. Platforma do zarządzania BIM Plannerly pomaga zespołom usprawnić komunikację i minimalizować straty, upraszcza zarządzanie projektami poprzez konsolidację standardów BIM, wymagań, graficznego wyznaczania zakresu zadań, śledzenia i weryfikację zgodności z BIM. Celem jest eliminacja rozproszenia i frustracji wśród projektantów, wykonawców i zarządców obiektów budowlanych. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Plannerly, wypróbować, przejść kurs użytkowania, lub kupić oprogramowanie? Kliknij w ten tekst, napisz lub zadzwoń do nas!

© 2024 by Grupa4BIM