1. pl
  2. en

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

13 stycznia 2022

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 - Dofinansowane szkolenia BIM

Jak uzyskać dofinansowanie w 2022 roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Środki pochodzące z KFS są ogólnodostępne.
O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe oraz jednostki z sektora publicznego.

Jedynym warunkiem jaki należy spełnić jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu ( nie mniej niż ½ etatu)

 

W roku 2022 do wykorzystania będzie prawie 224 milionów złotych.

 

Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca?

 

Pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie 80% wartości usługi szkoleniowej, wyjątek stanowią Mikroprzedsiębiorcy, którzy mogą liczyć finansowanie 100% wartości kształcenia.

Kwota dofinansowania przypadająca na 1 osobę to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia - ok 16 970 zł


 

 

 

Krok 1 – Zdobycie informacji o naborze środków z KFS

 

Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy. Trzeba mieć świadomość faktu, że nabory na środki z KFS są bardzo krótkie (np. Kraków 8-12 lutego), z reguły trwają one tylko kilka dni, a przy dużym zainteresowaniu dofinansowaniem nabory odbywają się tylko raz do roku. Nabory już ruszyły!

 

Krok 2 – Wybór pracowników oraz odpowiedniej oferty szkoleniowej

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z oferty Grupa4BIM. 

Listę naszych dofinansowanych szkoleń możesz sprawdzić TUTAJ.

 

Krok 3 – Uzupełnienie wniosku oraz złożenie go w terminie do PUP

 

Gdy już wybierzecie odpowiednie szkolenia, należy złożyć wniosek w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie na stronie PUPu. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o środki KFS należy spełniać warunki o przyznaniu pomocy de minimis oraz jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy. 

 

Priorytety na rok 2022:

 

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych ( SPRAWDŹ Barometr Zawodów)

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

 

 

 

Wybrane priorytety 2022 Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 44 367 tys. Zł

 

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

  • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 

 

Wnioski o uzyskanie dofinansowania z rezerwy KFS zazwyczaj są prowadzone w osobnym naborze, najczęściej odbywa się to w drugiej połowie roku, w sytuacji gdy są jeszcze dostępne środki.

 

Załącznik dotyczący programu kształcenia ustawicznego, który jest wymagany przy składaniu wniosku zawsze dostarcza instytucja szkoleniowa, czyli w tym wypadku Grupa4BIM. Dostarczamy także, pełną dokumentację wymaganą od Instytucji szkolącej przy ubieganiu się o dofinansowanie, gwarantującą w tej kwestii uzyskanie najwyższej ilości punktów. Wnioski można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego).

 

Krok 4 – Decyzja urzędu pracy oraz podpisanie niezbędnych dokumentów

 

Po około 30 dniach powinniście otrzymać decyzje z urzędu o przyznaniu dofinansowania. Czasami ten okres może się jednak wydłużyć. W przypadku pozytywnej decyzji urzędu, konieczne jest podpisanie umowy między wnioskodawcą, a Urzędem Pracy. Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, wskazane we wniosku. Jeśli Urząd Pracy, bądź Wy jako uczestnicy szkolenia tego wymagacie, Grupa4BIM może także podpisać umowę o realizacje szkoleń na które zostały przyznane środki z dofinansowania.

 

Krok 5 – Realizacja szkoleń oraz dostarczenie dokumentów do PUP po ukończonym szkoleniu

 

Po spełnieniu niezbędnych formalności realizowane jest szkolenie. Po ukończonym szkoleniu wystawimy fakturę z 14 dniowym okresem płatności, a po jej opłaceniu, należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy niezbędne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu oraz dokonanie opłaty za szkolenia.

 

Podsumowanie

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest doskonałym narzędziem do zwiększania kompetencji pracowników oraz dbania o ich rozwój, znacznie ograniczając przy tym koszty.

 

Zachęcamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania: kontakt@g4bim.pl

Lista aktualnych naborów dostępna tutaj.

 

© 2023 by Grupa4BIM