© 2018 by Grupa4BIM

Wielokrotnie, modelerzy BIM pracujący w różnym oprogramowaniu muszą ze sobą ściśle współpracować, przy jednym projekcie. Mimo iż firmy takie jak Autodesk i Grahpisoft od zawsze ze sobą konkurują, mają jedną płaszczyznę porozumienia, a jest nią standard IFC.

 

W najbliższych wpisach na blogu zobaczysz jak przenieść podstawową geometrię modelu utworzonego w programie Archicad, i wczytać ją do  programu Revit.

 

Ustawienia początkowe

 • model umieść blisko punktu początkowego projektu

 • utwórz model ortogonalnie

 

Ustaw parametry elementu

 • funkcję strukturalną
 • pozycję elementu
 • klasyfikację IFC elementu

 • niezbędne właściwości IFC dla elementu lub utwórz reguły mapowania

Organizuj elementy

 • Uporządkuj elementy przypisując je do odpowiednich warstw

 • Ukryj niepotrzebne warstwy

 

Niepotrzebne elementy o skomplikowanej geometrii eksportowane do pliku IFC mogą poważnie spowolnić działanie pliku, a w najgorszym wypadku sprawić, że przestanie działać

 

 • Utwórz kombinację warstw z elementami do eksportu

 • Zapisz widok 3D z wcześniej utworzoną kombinacją warstw

 

Umożliwi to łatwe przejście do widoku, z którego możesz zapisać swój plik IFC.

 

Piętra / poziomy

 • Skonfiguruj poziomy (nazewnictwo, wysokość kondygnacji, wartość rzędnej Z) w konsultacji z innymi branżami uczestniczącymi w projekcie.

Strefy

 • Wykonując  strefy w AC użyj metody tworzenia przez wewnętrzne krawędzie.

 • Upewnij się, że wartość grubości podłogi w strefie ARCHICAD jest ustawiona na 0mm. Zdefiniowano grubość podłoża, może powodować błąd Revita: Pomieszczenie nie jest poprawnie zamkniętym regionem.

 • W przypadku pomieszczeń, które nie są ograniczone ścianami, użyj narzędzia linii i ustaw je jako granicę strefy. W ten sposób możesz umieszczać strefy za pomocą metody wewnętrznej krawędzi.

 

Translatory

ARCHICAD zapewnia predefiniowane, domyślne translatory IFC, ale możesz zdefiniować własne (ZALECANE). Okno dialogowe Tranlatory IFC (Plik Współdzielenie IFC) pozwala przeglądać lub modyfikować ustawienia translatora lub tworzyć nowe translatory.

Zapisz plik jako IFC

 

Typowe błędy Eksportowania

 • Cały model jest umieszczony daleko od miejsca pochodzenia.
 • Dane, które nie są już potrzebne, pozostają w modelu.
 • Model zawiera zbyt wiele obiektów o złożonej geometrii np. zawierające wiele szczegółów elementy wyposażenia.
 • Niepoprawne ustawienia lub nieprawidłowe użycie translatora IFC. Niektóre predefiniowane translatory zawierają ogromną ilość danych, z których duża część jest zupełnie niepotrzebna.

 

Import do Revita

 • Wczytać plik IFC do Revita opcją Połączenie IFC
 • Dowiązać połączenie z uwzględnieniem odpowiednich opcji

 • Rozbić grupowanie połączenia

 

mgr inż. arch. Dorota Lechowicz

 

19 kwietnia 2021
Skaning laserowy (LiDAR – Light Detecting and Ranging) jest bardzo szybką i dokładną metodą pozyskiwania danych o geometrii obiektu. Pomiar odbywa się na zasadzie laserowego wyznaczenia odległości z punktu o
12 kwietnia 2021
W poprzedniej części Poradnika ISO 19650 omówiłem osiem głównych kroków zdefiniowanych w normie, dotyczących realizacji inwestycji. W tym odcinku rozpocznę opis pierwszego z podpunktów - Wyznaczenie zarządcy informacji ze strony
06 kwietnia 2021
Ustaliliśmy już że model BIM stanowi część Cyfrowego bliźniaka - jego fizyczną reprezentację. Aby określić co powinno zawrzeć się w modelu BIM, a właściwie jego podzbiorze - Eksploatacyjnym modelu informacyjnym
30 marca 2021
Poznaliśmy już ogólne zależności, oraz obszary działalności trzech głównych ról Interesariuszy projektu tj.: Zamawiającego, Głównego wykonawcy i Podwykonawców.  Wrzucę Was więc od razu na głęboką wodę i omówię główne kroki
22 marca 2021
Wolisz słuchać zamiast czytać? Obejrzyj webinarium: Czym jest Digital Twin? Shaw i Fruhlinger (2019) opisują go jako „cyfrową reprezentację fizycznego obiektu lub systemu”. Parrott i Warshaw (2017) dodają, że odzwierciedlają

Export IFC z Archicada do Revita

16 stycznia 2019

BIM

Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!