Od stycznia 2020 roku można ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie na szkolenia i kursy dla pracowników. Przewidywany budżet  to 246 mln złotych.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

 

Wysokość dofinansowania to:

  • W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego,
  • W przypadku pozostałych firm finansowanie może pokryć 80% kosztów szkolenia,
  • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia,

 

Zgodnie z wytycznymi działania finansowane z KFS muszą być zgodne z ustanowionymi na dany rok priorytetami. Wśród ustalonych priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2020 znajdują się m.in.:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
  •  wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, lub osób wracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,

 

Zachęcamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania: kontakt@g4bim.pl

 

 
 

07 kwietnia 2020
autor: Krzysztof Knapik W poprzednich wpisach z cyklu zwinny BIM przedstawiliśmy przyczyny niskiej produktywności w branży budowlanej oraz brytyjskie pomysły na jej przezwyciężenie. Jednym z wielu proponowanych rozwiązań jest wdrożenie
02 kwietnia 2020
autor: Krzysztof Knapik Ograniczenia w wykorzystaniu potencjału BIM przy tradycyjnie zarządzanym projekcie budowlanym. W poprzednich wpisach przybliżyliśmy przyczyny niskiej produktywności branży budowlanej i pomysłów na jej przezwyciężenie, napisaliśmy o brytyjskim
27 marca 2020
Autor: Krzysztof Knapik BIM jest ostatnio odmieniany przez wszystkie przypadki ale często jest różnie rozumiany. Niekiedy spotykamy się z rozumieniem BIM jako modelowania 3D. Model 3D jest ważnym elementem BIM,
25 marca 2020
Autor: Sławomir Drążkiewicz W poprzednich dwóch wpisach z cyklu zwinny BIM przedstawiliśmy klucz do BIM, czyli koncepcje wspólnej platformy wymiany danych (CDE). Przyjrzyjmy się zatem jakie są najpopularniejsze platformy CDE
19 marca 2020
Autor: Krzysztof Knapik CDE (Common data Environment), czyli wspólna platforma wymiany danych to przede wszystkim przestrzeń która ma za zadanie usprawnić komunikację. Powszechną praktyką w projektach realizowanych “2D” jest wymienianie

Dofinansowane szkolenia z KFS 2020

06 grudnia 2019

BIM

Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

© 2018 by Grupa4BIM