1. pl
  2. en

O autorze:

Krzysztof Knapik

Manager Informacji BIM

 

Manager Informacji BIM, doświadczony projektant konstrukcji, od ponad 12 lat aktywnie zajmujący się tematyką BIM. Specjalista w zakresie wykorzystania zwinnych metod zarządzania (Agile) w metodyce BIM.

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

12 marca 2021

Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce cz.2

Ministerstwo Rozwoju w ramach działania: Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce opublikowało w lipcu 2020 Mapę drogową dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych [1]. Dokument określa ramy wprowadzenia BIM w Polsce, a w szczególności do prawodawstwa i systemu zamówień publicznych. Wdrożeniowe jest planowane na lata 2021 – 2030.

 

“rysunek 1: Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” 

źródło: Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce; Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych; PWC, EC, MINISTERSTWO ROZWOJU; Lipiec 2020

 

 

Najważniejszymi punktami mapy drogowej jest opracowanie matrycy elementów strategii wdrażania BIM oraz harmonogram jej realizacji.

 

“rysunek 2: Matryca elementów wdrażania strategii BIM” 

źródło: Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce; Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych; PWC, EC, MINISTERSTWO ROZWOJU; Lipiec 2020

 

Poniżej lista elementów wchodzących w skład matrycy „BIM dla Polski”:

 

Etapy inwestycji (każda występuje z niezbędnymi szkoleniami):

1 – Plan pracy (strategie ukierunkowujące, jak niniejszy dokument dla Mapy Drogowej czy strategia „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”; polskie normy BIM; nowa definicja faz inwestycji; rozwój ICT; role w procesach BIM; inwestycje w działania badawczo-rozwojowe; współpraca przemysłu ze środowiskiem akademickim; studia stacjonarne; praca nad umowami „win-win”; definicja projektów pilotażowych; praca medialna dla propagowania BIM w Polsce);

2 – MacroBIM (programowanie inwestycji budowlanej; SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia) + BIM; BIM Protocol; Koszt Docelowy i nowe typy kontraktów kooperacyjnych; Systems & Design Thinking);

3 – Faza kapitałowa (projekt i wykonawstwo – dostarczenie zasobu „asset delivery”: pre-contract BEP + BEP; AIR + OIR + PIR + EIR; MIDP + TIDP; Rejestr Ryzyk i zarządzanie ryzykami; automatyzacja – prefabrykacja; PIM – Project Information Model);

4 – Faza operacyjna (Facility Management w fazie operacji biznesowych i eksploatacji obiektu na cały okres życia zasobu inwestycyjnego – „asset management”: COBie; AIM – Asset Information Model; Digital Twins; Life Cycle Assessment; rekomendowane opracowanie: Cyfrowo Zbudowana Polska (na wzór Digital Built Britain)

 

Podstawa merytoryczna (wraz z niezbędnymi szkoleniami):

 

A – Technologia (inicjatywy odgórne i oddolne; strukturyzacja i standaryzacja informacji - normy; CDE; software i hardware; Big Data; Edge Computing; otwarte formaty i wsparcie technologiczne);

B – Cyberbezpieczeństwo (RODO; prawa autorskie; DLT – Distributed Ledger Technology – procesowanie rozproszone; Raporty cyberbezpieczeństwa);

C – Metody Lean (metody bezstratnego procedowania inwestycji budowlanej: czynnik ludzki – Zintegrowany Zespół; narzędzia Lean z przemysłu – TPS – Toyota Production System; Agile – zwinne metody – Scrum; TVD – Target Value Design; LPS – Last Planner® System – harmonogramy; CbA – Choosing by Advantages);

D – Klasyfikacja, LOG/LOI (normy dla klasyfikacji; klasyfikacja budowlana dla Polski; LOD = LOG + LOI; Decoupling – rozdzielenie informacji geometrycznej i alfanumerycznej; biblioteki obiektów);

E – Ekologia (Rozwój zrównoważony – Sustainability; Circular Economy – Gospodarka Obiegu Zamkniętego; Niskoemisyjność i efektywność energetyczna; PED – Positive Energy Districts; Inicjatywy oddolne).

 

Warto zwrócić uwagę, że matryca zakłada dodatkową fazę w procesie inwestycyjnym, zwaną MacroBIM. Jest to faza programowania inwestycji pod względem finansowym. W Mapie Drogowej faza MacroBIM stanowi część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

“W założeniu MacroBIM stanowi fazę, w której wykonawcy przedstawiają koncepcję bryłową lub system funkcjonalny, bazujący na wymaganiach zamawiającego, sformułowanych w dokumencie SWZ z elementami metodyki BIM. Wraz z koncepcją wykonawcy składają kalkulację wskaźnikową obiektu (istnieją na rynku specjalnie do tego celu przygotowane katalogi). Kalkulacja wskaźnikowa jest następnie zweryfikowana z cenami rynkowymi. Wskaźniki cenowe, oprócz schematycznej koncepcji bryłowo-funkcjonalnej, stanowią istotną część składanych ofert. Służą one do oceny, czy inwestycja jest możliwa do zrealizowania w ramach budżetu zamawiającego. W przypadku pozytywnej ewaluacji i akceptacji zaproponowanej koncepcji przez zamawiającego, wskaźniki te służą do negocjacji Kosztu Docelowego planowanego przedsięwzięcia między wykonawcami, którzy składają oferty wstępne a zamawiającym.” [1]

Najważniejszą różnicą takiego podejścia w stosunku do obecnie najczęściej stosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego, czyli przetargu nieograniczonego, jest jego dwustopniowość, która daje możliwość wstępnego sprawdzenia opłacalności inwestycji oraz możliwość doprecyzowania oferty i negocjacji Kosztu Docelowego.

 

Poniżej harmonogram przyjęcia matrycy w częściach (podzielonej na węzły). W 2021 roku jest przewidziane przyjęcia strategii, w 2022 roku implementacje BIM w zamówieniach publicznych szczebla centralnego, od 2025 roku we wszystkich zamówieniach publicznych powyżej 10 mln EUR.

Rok 2030 został wskazany jako początek obligatoryjnego stosowania BIM w zamówieniach publicznych (bez progu budżetu).

 

“rysunek 3: Harmonogram 2D” 

źródło: Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce; Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych; PWC, EC, MINISTERSTWO ROZWOJU; Lipiec 2020

“rysunek 4: Harmonogram 3D” 

źródło: Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce; Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych; PWC, EC, MINISTERSTWO ROZWOJU; Lipiec 2020

 

Dnia 12.03.2021 Grupa4BIM we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski oraz South Poland Cleantech Cluster przeprowadziła webinarium dedykowane dla administracji publicznej “Stan wdrożenia BIM - zmiany w Prawie Budowlanym i konieczność dostosowania Urzędów do elektronicznego procedowania dokumentacji budowlanej”.

Nagranie z webinarium możecie zobaczyć: https://youtu.be/yUA0_JuMaHk

 

 

Opracowanie “Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce - Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” możecie pobrać z tego linku -> https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce--zakonczenie-projektu

 

 

Źródło:

[1] Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce; Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych; PWC, EC, MINISTERSTWO ROZWOJU; Lipiec 2020

© 2023 by Grupa4BIM