1. pl
 2. en

Uważasz artykuł za ciekawy?

Chcesz się z nami skontaktować?

NAPISZ!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz się do newslettera:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIM

12 marca 2020

Brytyjski pomysł na BIM - normy i protokoły - zwinny BIM cz. 2/10

Autor: Krzysztof Knapik

 

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy przyczyny poszukiwania nowych rozwiązań zwiększających produktywność w branży budowlanej. Kontynuując ten wątek poniżej przedstawimy normy i protokoły porządkujące proces inwestycyjno-budowlany
w Wielkiej Brytanii.

 

Już w kwietniu organizujemy zestaw szkoleń on-line dla wszystkich zainteresowanych tematyką BIM

Każdy znajdzie coś dla siebie, od szkoleń z produktów Autodesk po dedykowane szkolenia z metodyki BIM

Terminarz i formularz zapisów dostępny TUTAJ

 

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo kompleksowe podejście do zagadnień przeobrażenia branży budowlanej żelazną konsekwencję przy wdrażaniu oraz przede wszystkim na wybraniu metodyki BIM jako rozwiązania informatyzacji branży budowlanej, poprawy komunikacji i zarządzania informacją.
 

Po dokładnym wczytaniu się w dokumenty widać, że brytyjskiemu rządowi nie chodziło o wdrożenie BIM, ale o przełamanie niskiej efektywności branży budowlanej.

Dokument Strategiczny Rządu: Government Soft Landings (GSL) oraz późniejsze BS 8536-1:2015, BS 8536-2:2016 odpowiedniki GSL w postaci norm BS określa między innymi :
 

 • Wymagania rządu brytyjskiego jako strona procesu budowlanego (inwestor, Zarządca Nieruchomości)

 • Określa krok po kroku zadania, które powinny być wykonane, aby zostały spełnione wymagania dotyczące standardów jakości (wymagania energetyczne, kosztów eksploatacji, poziom emisji CO2 itp)

 • Zachęca do zaangażowania się końcowych użytkowników obiektu od samego początku prac projektowych

 • Zakłada przedłużenie współpracy zamawiającego z projektantami i wykonawcą poprzez obowiązkowe sprawdzanie na ile założenia sprawdzają się w praktyce (np koszty eksploatacji, oddziaływania na środowisko), wyciągania wniosków
  i stosowanie ich w przyszłych projektach

 

 

 

  

Eynon_John_UKBIM2_A_Short_Guide_Version_3.0

 

 

W kolejnych normach i dokumentach rząd brytyjski przedstawił swoją wizję kompleksowego podejścia do poprawy efektywności pracy w budownictwie [1]:
 

 1. Norma BS 1192:2007+A2:2016 “Collaborative production of architectural, engineering and construction information. Code of Practice”  Ustanawia zasady zarządzania tworzenia, dystrybucji i jakości informacji budowlanej, w tym między innymi
 • Standaryzuje proces inwestycyjny (projektowanie, realizację, zarządzanie nieruchomościami) 
 • Określa rozwój projektu przez pryzmat zespołów wielobranżowych, proponuje role i odpowiedzialności członków zespołów

 • Wprowadza pojęcie wspólnej przestrzeni danych CDE (Common Data Environment)
   

 1. PAS 1192-2:2013 “Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling” - Określa aspekty wymiany informacji związanych z przygotowaniem inwestycji i jej przeprowadzeniem w zgodzie z wymogami BIM poziom 2, w tym przede wszystkim wprowadza zasadę przygotowania Wymagań Informacyjnych Inwestora (Employers Information Requirements - EIR) oraz Planu Realizacji BIM (BIM Execution Plan - BEP). Określa odpowiedzialnych za wytworzenie informacji projektowej, zasady włączania bądź konsolidacji informacji od różnych podmiotów przez bezpośrednie akty wymiany informacji, obowiązek dostarczania skoordynowanych modeli oraz wymóg częstego udostępniania danych (data drops)  Powoduje to, że zamawiający może aktywnie uczestniczyć w projekcie i udzielać częstej informacji zwrotnej.
   

 2. PAS 1192-3:2014 “Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling” - Opisuje zarządzanie informacją o obiekcie w fazie OPEX (OPerational EXpenditure - nakłady operacyjne), od momentu przekazania obiektu przez cały cykl jego życia
   

 3. BS 1192-4:2014 “Collaborative production of information. Fulfilling employer’s information exchange requirements using COBie. Code of practice” Określa najlepsze praktyki procesu wymiany informacji o obiektach pomiędzy interesariuszami w czasie cyklu życia obiektu 
   

 4. PAS 1192-5:2015 “Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management” Określa podejście do bezpieczeństwa informacji w inwestycji budowlanej, bezpieczeństwo samej inwestycji, procesy i procedury konieczne do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych oraz ochroną informacji cyfrowej.
   

 5. Dokument uzupełniający: Digital Plan of Work (Cyfrowy plan prac) - Zawiera usystematyzowaną strukturę etapową prac na podstawie zebranych doświadczeń branży budowlanej, rządu, środowisk naukowych itp.
   

 6. System klasyfikacji: Uniclass-2015 - Cyfrowy system klasyfikujący dla branży budowlanej dostosowany do wymogów BIM
   

 7. CIC BIM Protocol - Jest to dokument, który ma pomóc tworzyć aneksy do kontraktów budowlanych,  określa między innymi podział ról, odpowiedzialności, poziomy szczegółowości elementów modeli (LOD, LOI) itp. 
   

 8. AEC UK BIM Protocol - Protokół (podręcznik) BIM zawierający praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki dotyczący implementacji procesów BIM

 

Jak widać na powyższym zestawieniu, normy i dokumenty określają między innymi zasady związane z zarządzaniem informacją, komunikacją, wymianą i bezpieczeństwem danych podczas przygotowania inwestycji, projektowania, budowy i zarządzania wybudowanym obiektem. 

Na szczególną uwagę, ze względu na zbieżność z zasadami Agile, zasługuje określenie rozwoju projektu przez pryzmat zespołów wielobranżowych, uporządkowanie ról i odpowiedzialności oraz wprowadzenie wspólnej przestrzeni wymiany danych (CDE). 

Powyższe normy przygotowywane zostały przez The British Standards Institution (BSI), tę samą instytucję, która jest odpowiedzialna za przygotowywanie norm ISO. Przejście z serii norm brytyjskich 1192 do ISO 19650 już się rozpoczęło i na bieżąco będzie postępowało.

 

 

 


 

"Przedstawiamy nową serię norm BIM – ISO 19650 Wdrażanie cyfrowych innowacji” - © 2019 The British Standards Institution

 

 

Na szczęście różnice między normami ISO a UK nie są duże, gdyż charakteryzuje je bardzo podobne podejście do rozwiązania BIM. Główne różnice dotyczą terminów i definicji.
 

Zagadnienia związane ze wspólną przestrzeń wymiany danych - Common Data Environment (CDE) przybliżymy w kolejnym wpisie.

 

Literatura:

[1] https://bim-level2.org/en/standards/

 

 

autor: Krzysztof Knapik

© 2024 by Grupa4BIM